Architecture/ Architektura I

Photos' descriptions/ Opisy zdjęć


2010_09_Bled Jezero_01.jpg
2010_09_Bled Jezero_01.jpg
103.26 KB
2012_09_Platamonas_06.JPG
2012_09_Platamonas_06.JPG
164.92 KB
2013_03_23_Landen_02.JPG
2013_03_23_Landen_02.JPG
96.31 KB
2013_04_13_Diekirch_02.JPG
2013_04_13_Diekirch_02.JPG
131.35 KB
2013_04_13_Kautenbach_05.JPG
2013_04_13_Kautenbach_05.JPG
115.38 KB
2013_04_27_Bastogne Sud_03.JPG
2013_04_27_Bastogne Sud_03.JPG
135.82 KB
2013_05_12_Antwerpen Centraal_08.JPG
2013_05_12_Antwerpen Centraal_08.JPG
122.12 KB
2013_05_12_Antwerpen Centraal_10.JPG
2013_05_12_Antwerpen Centraal_10.JPG
137.34 KB
2013_07_16_Antwerpen Haven_01.JPG
2013_07_16_Antwerpen Haven_01.JPG
100.04 KB
2013_08_17_Dueren_02.JPG
2013_08_17_Dueren_02.JPG
121.15 KB
2013_09_05_Rabka Zdroj_04.JPG
2013_09_05_Rabka Zdroj_04.JPG
112.56 KB
2013_09_08_Hucisko_04.JPG
2013_09_08_Hucisko_04.JPG
189.77 KB
2013_10_13_Trois Ponts_02.jpg
2013_10_13_Trois Ponts_02.jpg
116.68 KB
2013_11_09_Oostende_07.JPG
2013_11_09_Oostende_07.JPG
107.69 KB
2014_01_12_Antwerpen Oost_01.JPG
2014_01_12_Antwerpen Oost_01.JPG
205.90 KB
2014_02_14_Arlon_02.JPG
2014_02_14_Arlon_02.JPG
125.84 KB
2014_04_29_Sibenik_01.JPG
2014_04_29_Sibenik_01.JPG
124.31 KB
2014_06_01_Vielsalm_01.JPG
2014_06_01_Vielsalm_01.JPG
117.62 KB
2014_08_02_Purnode_04.JPG
2014_08_02_Purnode_04.JPG
200.66 KB
2014_09_06_Neerpelt_04.JPG
2014_09_06_Neerpelt_04.JPG
94.09 KB
2014_09_06_Oudenaarde_01.JPG
2014_09_06_Oudenaarde_01.JPG
102.82 KB
2014_09_06_Ronse_05.JPG
2014_09_06_Ronse_05.JPG
91.93 KB
2014_09_06_Tournai_03.JPG
2014_09_06_Tournai_03.JPG
78.10 KB
2015_01_31_Boechout_03.JPG
2015_01_31_Boechout_03.JPG
140.82 KB
2015_02_08_Amsterdam Centraal_04.JPG
2015_02_08_Amsterdam Centraal_04.JPG
111.52 KB
2015_02_08_Zandvort an Zee_02.JPG
2015_02_08_Zandvort an Zee_02.JPG
118.62 KB
2015_02_15_Binche_01.JPG
2015_02_15_Binche_01.JPG
166.43 KB
2015_02_22_Aachen Hbf_05.JPG
2015_02_22_Aachen Hbf_05.JPG
117.94 KB
2015_03_02_Aalst_01.JPG
2015_03_02_Aalst_01.JPG
82.84 KB
2015_03_08_Florenville_02.JPG
2015_03_08_Florenville_02.JPG
86.11 KB
2015_03_15_Heist_01.JPG
2015_03_15_Heist_01.JPG
144.92 KB
2015_03_27_Quevy_01.JPG
2015_03_27_Quevy_01.JPG
110.06 KB
2015_03_27_Schaerbeek_01.JPG
2015_03_27_Schaerbeek_01.JPG
138.47 KB
2015_03_28_Reims_01.JPG
2015_03_28_Reims_01.JPG
138.47 KB
2015_04_19_Rivage_04.JPG
2015_04_19_Rivage_04.JPG
178.20 KB
2015_05_01_Goerlitz_02.JPG
2015_05_01_Goerlitz_02.JPG
106.76 KB
2015_05_01_Kurort Oybin_01.JPG
2015_05_01_Kurort Oybin_01.JPG
138.31 KB
2015_05_01_Kurort Oybin_07.JPG
2015_05_01_Kurort Oybin_07.JPG
146.85 KB
2015_05_01_Zittau_02.JPG
2015_05_01_Zittau_02.JPG
108.34 KB
2015_06_05_Ljubljana_01.JPG
2015_06_05_Ljubljana_01.JPG
153.54 KB

Opisy zdjęć

2010_10_01_Bled Jezero_01

October 1st 2010, Bled Jezero, Slovenia. SZ line No. 70 Jesenice - Sežana, km 10.1

1 października 2010, Bled Jezioro, Słowenia. Linia SZ nr 70 Jesenice - Seżana, km 10,1

2012_09_12_Platamonas_06

September 12th 2012, Platamon, Greece. Closed railway station at the abandoned old coast line Thessaloniki - Athens (the new line, double tracked and electrified, runs ca. 2 km further to the West in a tunnel).

12 września 2012, Platamon, Grecja. Nieczynna stacja kolejowa na nieużywanej starej linii nadbrzeżnej Saloniki - Ateny (nowa linia, dwutorowa i zelektryfikowana, biegnie ok. 2 km dalej na zachód w tunelu).

2013_03_23_Landen_02

March 23rd 2013, Landen, Belgium. Water tower nearby a local railway junction of SNCB/ NMBS lines No. 21 (Landen - Hasselt, km 0.0) and No. 36 (Brussels North - Liege Guillemens, km 60.7)

23 Marca 2013, Landen, Belgia. Wieża wodna przy lokalnym węźle kolejowym linii SNCB/ NMBS nr 21 (Landen - Hasselt, km 0,0) i nr 36 (Bruksela Północna - Liege Guillemens, km 60,7)

2013_04_13_Diekirch_02

April 13th 2013, Diekirch, Luxembourg. Terminal station of CFL line No. 1a from Ettelbruck (km 4.1)

13 kwietnia 2013, Diekirch, Luksemburg. Stacja końcowa linii CFL nr 1a z Ettelbruck (km 4,1)

2013_04_13_Kautenbach_05

April 13th 2013, Kautenbach, Luxembourg. Junction of CFL lines No. 1 (Luxembourg - Troisvierges - (Gouvy), km 45.4) and No. 1b (Kautenbach - Wiltz, km 0.0)

13 kwietnia 2013, Kautenbach, Luksemburg. Węzeł linii CFL nr 1 (Luksemburg - Troisvierges - (Gouvy), km 45,4) i nr 1b (Kautenbach - Wiltz, km 0,0)

2013_04_27_Bastogne Sud_03

April 27th 2013, Bastogne South, Belgium. Former railway station (nowadays a bus terminal) at closed SNCB/ NMBS line No. 163 (Libramont - Sankt Vith, km 28.7)

27 kwietnia 2013, Bastogne Południe, Belgia. Była stacja kolejowa (obecnie terminal autobusowy) na zamkniętej linii SNCM/ NMBS nr 163 (Libramont - Sankt Vith, km 28,7)

2013_05_12_Antwerpen Centraal_08

May 12th 2013, Antwerp Central, Belgium. Commonly referred to as the most beautiful railway station in Europe, here viewed from the North (Queen Astrid Place). SNCB/ NMBS lines No. 12 (Antwerp Central - Essen - (Rosendaal), km 0.0), No. 25 (Brussels North - Antwerp Luchtbal, km 43.8), No. 27 (Brussels North - Antwerp Central, km 43.8) and No. 59/1 (Antwerp Central - Antwerp Berchem, km 0.0)

12 maja 2013, Antwerpia Centralna, Belgia. Często określana najpiękniejszą stacją kolejową w Europie, tu widziana od strony północnej (Plac Królowej Astrid). Linie SNCB/ NMBS nr 12 (Antwerpia Centralna - Essen - (Rosendaal), km 0,0), nr 25 (Bruksela Północna - Antwerpia Luchtbal, km 43,8), nr 27 (Bruksela Północna - Antwerpia Luchtbal, km 43,8) i nr 59/1 (Antwerpia Centralna - Antwerpia Berchem, km 0,0)

2013_05_12_Antwerpen Centraal_10

May 12th 2013, Antwerp Central, Belgium. Commonly referred to as the most beautiful railway station in Europe, here viewed from the West (De Keyserlei Street). SNCB/ NMBS lines No. 12 (Antwerp Central - Essen - (Rosendaal), km 0.0), No. 25 (Brussels North - Antwerp Luchtbal, km 43.8), No. 27 (Brussels North - Antwerp Central, km 43.8) and No. 59/1 (Antwerp Central - Antwerp Berchem, km 0.0)

12 maja 2013, Antwerpia Centralna, Belgia. Często określana najpiękniejszą stacją kolejową w Europie, tu widziana od strony zachodniej (ulica De Keyserlei). Linie SNCB/ NMBS nr 12 (Antwerpia Centralna - Essen - (Roosendaal), km 0,0), nr 25 (Bruksela Północna - Antwerpia Luchtbal, km 43,8), nr 27 (Bruksela Północna - Antwerpia Luchtbal, km 43,8) i nr 59/1 (Antwerpia Centralna - Antwerpia Berchem, km 0,0)

2013_07_16_Antwerpen Haven_01

July 16th 2013, Antwerp North, Belgium. Probably the biggest signal box in Belgium, located at one of the biggest marshalling yards in Europe. SNCB/ NMBS line No. 27A branching Liersesteenweg - bundle Rhodesia (i.e. the port of Antwerp right-bank access railway), ca. km 22.0

16 lipca 2013, Antwerpia Północ, Belgia. Prawdopodobnie największa nastawnia w Belgii, położona na jednej z największych stacji rozrządowych w Europie. Linia SNCB/ NMBS nr 27A podg Liersesteenweg - grupa torów Rodezja (tj. linia dojazdowa do prawobrzeżnej części portu w Antwerpii), ok. km 22,0

2013_08_17_Dueren_02

August 17th 2013, Düren, Germany. Junction of DB lines No. 2585 (to Euskirchen, km 0.0), No. 2600 (Cologne main station - Aachen - (Hergenrath), km 39.2), No. 2622 (terminal station for S-Bahn from Cologne main station, km 39.2), No. 9304 (from Jülich, km 15.4) and No. 9306 (to Heimbach, km 0.0)

17 sierpnia 2013, Düren, Niemcy. Węzeł linii DB nr 2585 (do Euskirchen, km 0,0), nr 2600 (Kolonia Główna - Akwizgran - (Hergenrath), km 39,2), nr 2622 (stacja końcowa for S-Bahn z Kolonii Głównej, km 39,2), nr 9304 (z Jülich, km 15,4) i nr 9306 (do Heimbach, km 0,0)

2013_09_05_Rabka Zdroj_04

September 5th 2013, Rabka Zdrój, Poland. Station building undergoing general refurbishment. PKP line No. 104 Chabówka - Nowy Sącz, km 1.9

5 września 2013, Rabka Zdrój. Budynek stacji w trakcie remontu generalnego. Linia nr 104 Chabówka - Nowy Sącz, km 1,9

2013_09_08_Hucisko_04

September 8th 2013, Hucisko, Poland. Closed station building at the former passing loop. PKP line No. 97 Skawina - Żywiec, km 61.8

8 września 2013, Hucisko. Zamknięty budynek dworca przy dawnej mijance. Linia nr 97 Skawina - Żywiec, km 61,8

2013_10_13_Trois Ponts_02

October 13th 2013, Trois Ponts, Belgium. SNCB/ NMBC line No. 42 Rivage - Gouvy - (Troisvierges), km 34.8

13 października 2013, Trois Ponts, Belgia. Linia SNCB/ NMBC nr 42 Rivage - Gouvy - (Troisvierges), km 34,8

2013_11_09_Oostende_07

November 9th 2013, Ostend, Belgium. Terminal station of SNCB/ NMBS line No. 50A from Brussels South (km 114.3)

9 listopada 2013, Ostenda, Belgia. Stacja końcowa linii SNCB/ NMBS nr 50A z Brukseli Południowej (km 114,3)

2014_01_12_Antwerpen Oost_01

January 12th 2014, Antwerp East, Belgium. Water towers nearby a station at the Antwerp ring railway. SNCB/ NMBS lines No. 12 (Antwerp Central - Essen - (Roosendaal), km 2.3) and No. 27A (branching Liersesteenweg - bundle Rhodesia, km 6.7)

12 stycznia 2014, Antwerpia Wschodnia, Belgia. Wieże wodne w pobliżu stacji na antwerpskiej linii obwodowej. Linie SNCB/ NMBS nr 12 (Antwerpia Centralna - Essen - (Roosendaal), km 2,3) i nr 27A (podg Liersesteenweg - grupa torów Rodezja, km 6,7)

2014_02_14_Arlon_02

February 14th 2014, Arlon, Belgium. SNCB/ NMBC line No. 162 Namur - Sterpenich - (Kleinbettingen), km 135.8

14 lutego 2014, Arlon, Belgia. Linia SNCB/ NMBC nr 162 Namur - Sterpenich - (Kleinbettingen), km 135,8

2014_04_29_Sibenik_01

April 29th 2014, Šibenik, Croatia. Terminal station of HZ line No. M607 from Perković (km 21.2)

29 kwietnia 2014, Szybenik, Chorwacja. Stacja końcowa linii HZ nr M607 z Perkovića (km 21,2)

2014_06_01_Vielsalm_01

June 1st 2014, Vielsalm, Belgium. SNCB/ NMBC line No. 42 Rivage - Gouvy - (Troisvierges), km 46.7

1 czerwca 2014, Vielsalm, Belgia. Linia SNCB/ NMBC nr 42 Rivage - Gouvy - (Troisvierges), km 46,7

2014_08_02_Purnode_04

August 2nd 2014, Purnode, Belgium. Former station building, nowadays a house. SNCB/ NMBS line No. 128 Ciney - Yvoir, km 14.2

2 sierpnia 2014, Purnode, Belgia. Dawny budynek stacyjny, obecnie mieszkalny. Linia SNCB/ NMBS nr 128 Ciney - Yvoir, km 14,2

2014_09_06_Neerpelt_04

September 6th 2014, Neerpelt, Belgium. SNCB/ NMBS line No. 19 Mol - Hamont, km 22.8

6 września 2014, Neerpelt, Belgia. Linia SNCB/ NMBS nr 19 Mol - Hamont, km 22,8

2014_09_06_Oudenaarde_01

September 6th 2014, Oudenaarde, Belgium. Junction of SNCB/ NMBS lines No. 86 (De Pinte - Ronse/ Renaix, km 18.0) and No. 89 (Denderleeuw - Kortrijk, km 37.5)

6 września 2014, Oudenaarde, Belgia. Węzeł linii SNCB/ NMBS nr 86 (De Pinte - Ronse/ Renaix, km 18,0) i nr 89 (Denderleeuw - Kortrijk, km 37,5)

2014_09_06_Ronse_05

September 6th 2014, Ronse/ Renaix, Belgium. Terminal station of SNCB/ NMBS line No. 86 from De Pinte (km 31.7). The building was originally erected in Bruges and, after it had turned out to be too small, was replaced by a new one and brick-by-brick reconstructed at the new location.

6 września 2014, Ronse/ Renaix, Belgia. Stacja końcowa linii SNCB nr 86 z De Pinte (km 31,7). Budynek został pierwotnie wzniesiony w Brugii i, po tym jak okazał się być zbyt mały, został zastąpiony nowym i cegła po cegle odbudowany w nowej lokalizacji

2014_09_06_Tournai_03

September 6th 2014, Tournai, Belgium. Junction of SNCB/ NMBS lines No. 78 (Saint-Ghislain - Tournai, km 39.0) and No. 94 (Halle - Froyennes - (Baisieux), km 68.5)

6 września 2014, Tournai, Belgia. Węzeł linii SNCB/ NMBS nr 78 (Saint-Ghislain - Tournai, km 39,0) i nr 94 (Halle - Froyennes - (Baisieux), km 68,5)

2015_01_31_Boechout_03

January 31st 2015, Boechout, Belgium. Former station building, nowadays a pub. SNCB/ NMBS line No. 15 branching Drabstraat by Antwerp Berchem - branching Zonthoven by Hasselt via Mol, km 3.9

31 stycznia 2015, Boechout, Dawny budynek stacyjny, obecnie bar. Linia SNCB/ NMBS nr 15 podg Drabstraat k. Antwerpii Berchem - podg Zonthoven k. Hasselt p. Mol, km. 3,9

2015_02_08_Amsterdam Centraal_04

February 8th 2015, Amsterdam Central, the Netherlands. Junction of NS lines to Emmerich, Germany via Arnhem (km -4.4), to Rotterdam via Haarlem and the Hague (km -1.4), to Zutphen via Weesp (km 0.0), to Schiphol airport (km 42.7 - counted along the Amsterdam Ring) and from Den Helder (km 80.8)

8 lutego 2015, Amsterdam Centralny, Holandia. Węzeł linii NS do Emmerich w Niemczech p. Arnhem (km -4,4), do Rotterdamu p. Haarlem i Hagę (km -1,4), do Zutphen p. Weesp (km 0,0), do lotniska Schiphol (km 42,7 - liczony po obwodnicy Amsterdamu) i z Den Helder (km 80.8)

2015_02_08_Zandvort aan Zee_02

February 8th 2015, Zandvort aan Zee, the Netherlands. Terminal station of NS line from Haarlem, km 8.2

8 lutego 2015, Zandvort aan Zee, Holandia. Stacja końcowa linii NS z Haarlemu, km 8,2

2015_02_15_Binche_01

February 15th 2015, Binche, Belgium. Terminal station of SNCB/ NMBS line No. 108 from branching Mariemont nearby La Louviere (km 7.7)

15 lutego 2015, Binche, Belgia. Stacja końcowa linii SNCB/ NMBS nr 108 z podg Mariemont k. La Louviere (km 7.7)

2015_02_22_Aachen Hbf_05

February 22nd 2015, Aachen main station, Germany. Nowadays the only passenger railway border crossing between Germany and Belgium, used by both local and high speed trains

22 lutego 2015, Akwizgran Główny, Niemcy. Węzeł linii DB nr 2550 (do Moenchengladbach, km 1,6) i nr 2600 (Kolonia Główna - Akwizgran - (Hergenrath), km 70,2)

2015_03_02_Aalst_01

March 2nd 2015, Aalst, Belgium. Junction of DB lines No. 2550 (to Moenchengladbach, km 1.6) and No. 2600 (Cologne main station - Aachen - (Hergenrath), km 70.2)

2 marca 2015, Aalst, Belgia. Węzeł linii SNCB/ NMBS nr 50 (Bruksela Północna - Gandawa, km 29,7) i nr 82 (Aalst - Zottegem, km 0,0)

2015_03_08_Florenville_02

March 8th 2015, Florenville, Belgium. SNCB/ NMBS line No. 165 Libramont - Athus, km 32.5

8 marca 2015, Florenville, Belgia. Linia SNCB/ NMBS nr 165 Libramont - Athus, km 32,5

2015_03_15_Heist_01

March 15th 2015, Heist, Belgium. SNCB/ NMBS line No. 51B Bruges - Knokke, km 10.6

15 marca 2015, Heist, Belgia. Linia SNCB/ NMBS nr 51B Brugia - Knokke, km 10,6

2015_03_27_Quevy_01

March 27th 2015, Quevy, Belgium. SNCB/ NMBS line No. 96 Brussels South - Quevy - (Hautmont), km 74.9. Once the main railway border crossing between France and Belgium, after completion of high speed line between Brussels and Paris almost completely abandoned and visited by local passenger trains for Mons only on working days

27 marca 2015, Quevy, Belgia. Linia SNCB/ NMBS nr 96 Bruksela Południowa - Quevy - (Hautmont), km 74,9. Niegdyś główne kolejowe przejście graniczne między Francją a Belgią, po ukończeniu budowy linii wysokich prędkości między Brukselą a Paryżem niemal całkowicie opuszczone i odwiedzane przez lokalne pociągi pasażerskie z Mons jedynie w dni robocze

2015_03_27_Schaerbeek_01

March 27th 2015, Schaerbeek, Belgium. Junction of SNCB/ NMBS lines No. 25 (Brussels North - Antwerp Luchtbal, km 2.4), No. 26 (Schaerbeek - Halle, km 0.0), No. 27 (Brussels North - Antwerp Central, km 2.4), No. 28 (Schaerbeek - Brussels South, km 0.0), No. 36 (Brussels North - Liege Guillemens, km 2.4) and No. 36N (Brussels North - Leuven, km 2.4). A railway museum (the Train World) was opened in this building in September 2015.

27 marca 2015, Schaerbeek, Belgia. Węzeł linii SNCB/ NMBS nr 25 (Bruksela Północna - Antwerpia Luchtbal, km 2,4), nr 26 (Schaerbeek - Halle, km 0,0), nr 27 (Bruksela Północna - Antwerpia Centralna, km 2,4), nr 28 (Schaerbeek - Bruksela Południowa, km 0,0), nr 36 (Bruksela Północna - Liege Guillemens, km 2,4) i nr 36N (Bruksela Północna - Leuven, km 2,4). We wrześniu 2015 roku w budynku tym zostało otwarte muzeum kolejowe the Train World.

2015_03_28_Reims_01

March 28th 2015, Reims. Junction of SNCF lines Reims - Laon (km 0.0), Soissons - Givet (km 54.8), Epernay - Reims (km 171.9 - counted from Paris East) and Chalons-en-Champgane - Reims (km 226.3 - counted from Paris East)

28 marca 2015, Reims. Węzeł linii SNCF Reims - Laon (km 0,0), Soissons - Givet (km 54,8), Epernay - Reims (km 171,9 - liczone od Paryża Wschodniego) i Chalons-en-Champgane - Reims (km 226.3 - liczone od Paryża Wschodniego)

2015_04_19_Rivage_04

April 19th 2015, Rivage, Belgium. Junction of SNCB/ NMBS lines No. 43 (Angleur - Marloie, km 20.1) and No. 42 (Rivage - Gouvy - (Troisvierges), km 0.0)

19 kwietnia 2015, Rivage, Belgia. Węzeł linii SNCB/ NMBS nr 43 (Angleur - Marloie, km 20,1) i nr 42 (Rivage - Gouvy - (Troisvierges), km 0,0)

2015_05_01_Goerlitz_02

May 1st 2015, Goerlitz, Germany. Junction of DB lines No. 6142 (km 208.5 - counted from Berlin via Cottbus), No. 6211 (from Zgorzelec, Poland, but counted historically from Berlin Silesian station via Frankfurt, km 252.6), No. 6212 (to Dresden Neustadt, km 0.0) and No. 6590 (to Zittau, km 207.9 - counted from Berlin via Cottbus)

1 maja 2015, Goerlitz, Niemcy. Węzeł linii DB nr 6142 (km 208,5 - liczone od Berlina p. Chociebuż), nr 6211 (ze Zgorzelca, ale liczona historycznie od Dworca Śląskiego w Berlinie p. Frankfurt, km 252,6), nr 6212 (do Drezna Neustadt, km 0,0) i nr 6590 (do Żytawy, km 207,9 - liczone od Berlina p. Chociebuż)

2015_05_01_Kurort Oybin_01

May 1st 2015, Kurort Oybin, Germany. Terminal station of DB (SOEG) narrow gauge line No. 6960 from Zittau narrow gauge station, km 12.2. Here viewed from the platforms

1 maja 2015, Kurort Oybin, Niemcy. Stacja końcowa linii wąskotorowej DB (SOEG) nr 6960 z Żytawy Wąskotorowej, km 12,2. Widok od strony peronów

2015_05_01_Kurort Oybin_07

May 1st 2015, Kurort Oybin, Germany. Terminal station of DB (SOEG) narrow gauge line No. 6960 from Zittau narrow gauge station, km 12.2. Here viewed from the town

1 maja 2015, Kurort Oybin, Niemcy. Stacja końcowa linii wąskotorowej DB (SOEG) nr 6960 z Żytawy Wąskotorowej, km 12,2. Widok od strony miasteczka

2015_05_01_Zittau_02

May 1st 2015, Zittau, Germany. Junction of DB lines No. 6214 ((Liberec) - Zittau - Löbau, km 26.8) and No. 6589 (Zittau - Hagenwerder, km 0.0)

1 maja 2015, Żytawa, Niemcy. Węzeł linii DB nr 6214 ((Liberec) - Żytawa - Löbau, km 26,8) i nr 6589 (Żytawa - Hagenwerder, km 0,0)

2015_06_05_Ljubljana_01

June 5th 2015, Ljubljana, Slovenia. Country’s capital and junction of SZ lines No. 10 ((Savski Marof) - Dobova - Ljubljana), No. 20 (Ljubljana - Jesenice - (Rosenbach)), No. 21 (Ljubljana Šiška - Kamnik Graben), No. 50 (Ljubljana - Sežana - (Villa Opicina)) and No. 80 ((Kamanje) - Metlika - Ljubljana). Km 565.9 (counted from Belgrade)

5 czerwca 2015, Lublana, Słowenia. Stolica kraju i węzeł linii SZ nr 10 ((Savski Marof) - Dobova - Lublana), nr 20 (Lublana - Jesenice - (Rosenbach)), nr 21 (Lublana Šiška - Kamnik Graben), nr 50 (Lublana - Seżana - (Villa Opicina)) i nr 80 ((Kamanje) - Metlika - Lublana). Km 565.9 (liczone od Belgradu)