Belgium/ Belgia I

Photos' descriptions/ Opisy zdjęć


2013_02_16_Spa Geronstere_01.JPG
2013_02_16_Spa Geronstere_01.JPG
160.40 KB
2013_04_14_Charleroi_05.JPG
2013_04_14_Charleroi_05.JPG
124.75 KB
2013_04_14_Charleroi_09.JPG
2013_04_14_Charleroi_09.JPG
145.52 KB
2013_04_14_Mariembourg_13.JPG
2013_04_14_Mariembourg_13.JPG
126.68 KB
2013_04_14_Mariembourg_26.JPG
2013_04_14_Mariembourg_26.JPG
168.34 KB
2013_04_14_Treignes_03.JPG
2013_04_14_Treignes_03.JPG
212.69 KB
2013_05_19_Noorderkempen_01.JPG
2013_05_19_Noorderkempen_01.JPG
142.74 KB
2013_05_26_Dinant_01.JPG
2013_05_26_Dinant_01.JPG
156.42 KB
2013_10_13_Coo_08.JPG
2013_10_13_Coo_08.JPG
148.85 KB
2014_02_14_Athus_02.JPG
2014_02_14_Athus_02.JPG
119.83 KB
2014_02_14_Athus_07.JPG
2014_02_14_Athus_07.JPG
138.33 KB
2014_05_04_Eeklo_02.JPG
2014_05_04_Eeklo_02.JPG
200.74 KB
2014_05_04_Maldegem_04.JPG
2014_05_04_Maldegem_04.JPG
215.86 KB
2014_05_04_Maldegem_07.JPG
2014_05_04_Maldegem_07.JPG
212.85 KB
2014_05_04_Maldegem_40.JPG
2014_05_04_Maldegem_40.JPG
179.53 KB
2014_06_01_Vielsalm_04.JPG
2014_06_01_Vielsalm_04.JPG
122.48 KB
2014_06_01_Vielsalm_05.JPG
2014_06_01_Vielsalm_05.JPG
151.43 KB
2014_07_26_Zwijndrecht_03.JPG
2014_07_26_Zwijndrecht_03.JPG
183.16 KB
2014_07_26_Zwijndrecht_04.JPG
2014_07_26_Zwijndrecht_04.JPG
205.74 KB
2014_08_02_Purnode_06.JPG
2014_08_02_Purnode_06.JPG
301.23 KB
2014_08_02_Yvoir_01.JPG
2014_08_02_Yvoir_01.JPG
418.44 KB
2014_09_20_Gendrone Celles _02.JPG
2014_09_20_Gendrone Celles _02.JPG
172.17 KB
2014_09_20_Gendrone Celles _05.JPG
2014_09_20_Gendrone Celles _05.JPG
171.38 KB
2014_09_27_La Louviere Sud_04.JPG
2014_09_27_La Louviere Sud_04.JPG
128.58 KB
2014_10_04_Coo_01.JPG
2014_10_04_Coo_01.JPG
245.69 KB
2014_10_04_Liers_03.JPG
2014_10_04_Liers_03.JPG
165.30 KB
2014_10_04_Trois Ponts_01.JPG
2014_10_04_Trois Ponts_01.JPG
297.03 KB
2014_10_18_Eupen_05.JPG
2014_10_18_Eupen_05.JPG
140.56 KB
2015_02_22_Pepinster_03.JPG
2015_02_22_Pepinster_03.JPG
161.44 KB
2015_02_27_Antwerpen Berchem_02.JPG
2015_02_27_Antwerpen Berchem_02.JPG
144.11 KB
2015_02_27_Antwerpen Berchem_05.JPG
2015_02_27_Antwerpen Berchem_05.JPG
192.30 KB
2015_03_08_Brussel Noord_06.JPG
2015_03_08_Brussel Noord_06.JPG
150.02 KB
2015_03_08_Brussel Noord_09.JPG
2015_03_08_Brussel Noord_09.JPG
160.10 KB
2015_03_21_Donk_09.JPG
2015_03_21_Donk_09.JPG
90.74 KB
2015_03_21_Donk_17.JPG
2015_03_21_Donk_17.JPG
125.33 KB
2015_03_27_Moensberg_01.JPG
2015_03_27_Moensberg_01.JPG
148.23 KB
2015_03_30_Sint Niklaas_01.JPG
2015_03_30_Sint Niklaas_01.JPG
127.46 KB
2015_04_11_Antwerpen Luchtbal_04.JPG
2015_04_11_Antwerpen Luchtbal_04.JPG
81.92 KB
2015_04_12_Welkenraedt_01.JPG
2015_04_12_Welkenraedt_01.JPG
165.71 KB
2015_04_17_Antwerpen Noord_05.JPG
2015_04_17_Antwerpen Noord_05.JPG
163.86 KB

Opisy zdjęć

2013_02_16_Spa Geronstere_01

February 16th 2013, Spa Géronstere. EMU series AM80 at the buffer stop after arrival as a local train from Verviers Centrale. SNCB/ NMBS line No. 44 Pepinster - Spa Géronstere, km 12.5

16 lutego 2013, Spa Géronstere. EZT serii AM80 na koźle oporowym po przybyciu jako pociąg osobowy z Verviers Centrale. Linia SNCB/ NMBS nr 44 Pepinster - Spa Géronstere, km 12,5

2013_04_14_Charleroi_05

April 14th 2013, Charleroi South. Historical DMU series 46 exhibited as a monument at the station

14 kwietnia 2013, Charleroi Południe. Historyczny SZT serii 46 wystawiony jako pomnik na stacji

2013_04_14_Charleroi_09

April 14th 2013, Charleroi South. EMU series AM73 awaiting departure. Junction of SNCB/ NMBS lines No. 124/ 124A (Brussels South/ Luttre - Charleroi South, km 55.9), No. 130 (Namur - Charleroi South, km 36.6), No. 130A (Charleroi South - Erquelinnes - (Creil), km 0.0) and No. 140/1 (Charleroi West - Charleroi South, km. 1.5). Lines No. 132 (to Treignes) and No. 140 (from Ottignies) also start/ end in Charleroi urban area

14 kwietnia 2013, Charleroi Południe. EZT serii AM73 w oczekiwaniu na odjazd. Węzeł linii SNCB/ NMBS nr 124/ 124A (Bruksela Południowa/ Luttre - Charleroi Południe, km 55.9), nr 130 (Namur - Charleroi Południe, km 36.6), nr 130A (Charleroi Południe - Erquelinnes - (Creil), km 0.0) i nr 140/1 (Charleroi Zachód - Charleroi Południe, km. 1.5). Linie nr 132 (do Treignes) i nr 140 (z Ottignies) również zaczynają/ kończą swój bieg w aglomeracji Charleroi

2013_04_14_Mariembourg_13

April 14th 2013, Mariembourg. Diesel locomotive series 60 among other antique rolling stock in CFV3V (Three Valleys Steam Railway) museum. SNCB/ NMBS line No. 132 branching Sambre - Treignes, ca. km 46.0

14 kwietnia 2013, Mariembourg. Lokomotywa spalinowa serii 60 wśród innego zabytkowego taboru w muzeum CFV3V (Kolei Parowej Trzech Dolin). Linia SNCB/ NMBS nr 132 podg Sambra - Treignes, ok. km 46,0

2013_04_14_Mariembourg_26

April 14th 2013, stretch Mariembourg - Couvin. DMU series 41 from as a local train from Charleroi South to Couvin. SNCB/ NMBS line No. 134 Mariembourg - Couvin, ca. km 0.7

14 kwietnia 2013, odcinek Mariembourg - Couvin. SZT serii 41 z jako pociąg osobowy z Charleroi Południe do Couvin. Linia SNCB/ NMBS nr 134 podg Mariembourg - Couvin, ok. km 0,7

2013_04_14_Treignes_03

April 14th 2013, Treignes. Steam locomotive shunting after arrival with a train from CFV3V (Three Valleys Steam Railway) museum in Mariembourg. SNCB/ NMBS line No. 132 branching Sambre - Treignes, km 57.5

14 kwietnia 2013, Treignes. Lokomotywa parowa manewruje po przyprowadzeniu pociągu z muzeum CFV3V (Kolei Parowej Trzech Dolin) w Mariembourgu. Linia SNCB/ NMBS nr 132 podg Sambra - Treignes, km 57,5

2013_05_19_Noorderkempen_01

May 19th 2013, stretch Antwerp Luchtbal - Noorderkempen. EMU series AM08 as a local train from Noorderkempen to Antwerp Central. SNCB/ NMBS line No. 4 (HSL) Antwerp Luchtbal - Noorderkempen - (Rotterdam), ca. km 66.5 (counted from Brussels North)

19 maja 2013, odcinek Antwerpia Luchtbal - Noorderkempen. EZT serii AM08 jako pociąg osobowy z Noorderkempen do Antwerpii Centralnej. Linia SNCB/ NMBS nr 4 (KDP) Antwerpia Luchtbal - Noorderkempen - (Rotterdam), ok. km 66,5 (liczone od Brukseli Północnej)

2013_05_26_Dinant_01

May 26th 2013, Dinant. EMUs series AM08 (front) and AM80 (back) as passenger trains, respectively, to Bertrix and from Namur. SNCB/ NMBS line No. 154 Namur - Dinant - (Givet), km 28.0

26 maja 2013, Dinant. EZT serii AM08 (z przodu) i AM80 (z tyłu) jako pociągi osobowe odpowiednio do Bertrix i z Namur. Linia SNCB/ NMBS nr 154 Namur - Dinant - (Givet), km 28,0

2013_10_13_Coo_08

October 13th 2013, Coo. Luxembourgian electric locomotive series 3000 pulling an InterCity train from Luxembourg to Liers via Liége. SNCB/ NMBS line No. 42 Rivage - Gouvy - (Troisvierges), km 32.6

13 października 2013, Coo. Luksemburska lokomotywa elektryczna serii 3000 prowadzi pociąg InterCity z Luksemburga do Liers p. Liége. Linia SNCB/ NMBS nr 42 Rivage - Gouvy - (Troisvierges), km 32,6

2014_02_14_Athus_02

February 14th 2014, Athus. A pair of Luxembourgian electric locomotives series 3000 arriving at the station from Arlon pulling an intermodal train, most probably from Antwerp or Zeebrugge to Bettembourg. Junction of SNCB/ NMBS lines No. 165 (Libramont - Bertrix - Athus, km 81.9) and No. 167 (branching Autelbas - Athus - (Rodange), km 10.3)

14 lutego 2014, Athus. Para luksemburskich lokomotyw elektrycznych serii 3000 wjeżdża do stacji od strony Arlon ciągnąc skład intermodalny, najprawdopodobniej z Antwerpii lub Zeebrugge do Bettembourga. Węzeł linii SNCB/ NMBS nr 165 (Libramont - Bertrix - Athus, km 81,9) i nr 167 (podg Autelbas - Athus - (Rodange), km 10,3)

2014_02_14_Athus_07

February 14th 2014, Athus. Two shunting diesel locomotives series 78. Junction of SNCB/ NMBS lines No. 165 (Libramont - Bertrix - Athus, km 81.9) and No. 167 (branching Autelbas - Athus - (Rodange), km 10.3)

14 lutego 2014, Athus. Dwie spalinowe lokomotywy manewrowe serii 78. Węzeł linii SNCB/ NMBS nr 165 (Libramont - Bertrix - Athus, km 81,9) i nr 167 (podg Autelbas - Athus - (Rodange), km 10,3)

2014_05_04_Eeklo_02

May 4th 2014, stretch Eeklo - Maldegem. Historical train pulled by Polish steam locomotive series Tkh from Eeklo to Maldegem on the annual Steam Festival. SNCB/ NMBS line No. 58 branching East Ledeberg by Ghent - Maldegem, ca. km 23.0

4 maja 2014, odcinek Eeklo - Maldegem. Pociąg historyczny ciągnięty polską lokomotywą parową serii Tkh z Eeklo do Maldegem na dorocznym Festiwalu Pary. Linia SNCB/ NMBS nr 58 podg Ledeberg Wschód k. Gandawy - Maldegem, ok. km 23,0

2014_05_04_Maldegem_04

May 4th 2014, Maldegem. Polish steam locomotive series Tkh on the annual Steam Festival. SNCB/ NMBS line No. 58 branching East Ledeberg by Ghent - Maldegem, km 32.7

4 maja 2014, Maldegem. Polska lokomotywa parowa serii Tkh na dorocznym Festiwalu Pary. Linia SNCB/ NMBS nr 58 podg Ledeberg Wschód k. Gandawy - Maldegem, km 32,7

2014_05_04_Maldegem_07

May 4th 2014, Maldegem. Meeting of two sizes of steam locomotives on the annual Steam Festival: the little Peter Pan operating on a 2-km long, 600 mm narrow gauge line to Donk, and the (relatively) huge, standard gauge Helena. SNCB/ NMBS line No. 58 branching East Ledeberg by Ghent - Maldegem, km 32.7

4 maja 2014, Maldegem. Spotkanie dwóch rozmiarów parowozów na dorocznym Festiwalu Pary: maleńki Piotruś Pan operujący na dwukilometrowej, 600 mm wąskotorówce do Donk i (względnie) ogromna, normalnotorowa Helena. Linia SNCB/ NMBS nr 58 podg Ledeberg Wschód k. Gandawy - Maldegem, km 32,7

2014_05_04_Maldegem_40

May 4th 2014, Maldegem. Steam locomotive “Bebert” on the annual Steam Festival. SNCB/ NMBS line No. 58 branching East Ledeberg by Ghent - Maldegem, km 32.7

4 maja 2014, Maldegem. Lokomotywa parowa “Bebert” na dorocznym Festiwalu Pary. Linia SNCB/ NMBS nr 58 podg Ledeberg Wschód k. Gandawy - Maldegem, km 32,7

2014_06_01_Vielsalm_04

June 1st 2014, stretch Vielsalm - Trois Ponts. Luxembourgian electric locomotive series 3000 pulling an InterCity train from Liers to Luxembourg via Gouvy. SNCB/ NMBS line No. 42 Rivage - Gouvy - (Troisvierges), ca. km 41.0

1 czerwca 2014, odcinek Vielsalm - Trois Ponts. Luksemburska lokomotywa elektryczna serii 3000 prowadzi pociąg InterCity z Liers do Luksemburga p. Gouvy. Linia SNCB/ NMBS nr 42 Rivage - Gouvy - (Troisvierges), ok. km 41,0

2014_06_01_Vielsalm_05

June 1st 2014, stretch Vielsalm - Trois Ponts. Luxembourgian electric locomotive series 3000 pulling an InterCity train from Luxembourg to Liers via Liége. SNCB/ NMBS line No. 42 Rivage - Gouvy - (Troisvierges), ca. km 40.0

1 czerwca 2014, odcinek Vielsalm - Trois Ponts. Luksemburska lokomotywa elektryczna serii 3000 prowadzi pociąg InterCity z Luksemburga do Liers p. Liége. Linia SNCB/ NMBS nr 42 Rivage - Gouvy - (Troisvierges), ok. km 40,0

2014_07_26_Zwijndrecht_03

July 26th 2014, stretch Antwerp South - Zwijndrecht. Electric locomotive series 27 pushing an InterCity train from Antwerp Central to Lille via Ghent. SNCB/ NMBS line No. 59 Antwerp Berchem - Ghent Dampoort, ca. km 7.0

26 lipca 2014, odcinek Antwerpia Południowa - Zwijndrecht. Lokomotywa elektryczna serii 27 na popychu pociągu InterCity z Antwerpii Centralnej do Lille przez Gandawę. Linia SNCB/ NMBS nr 59 Antwerpia Berchem - Gandawa Dampoort, ok. km 7,0

2014_07_26_Zwijndrecht_04

July 26th 2014, stretch Antwerp South - Zwijndrecht. A pair of EMUs series AM96 as an InterCity train from Antwerp Central to Ostend via Ghent. SNCB/ NMBS line No. 59 Antwerp Berchem - Ghent Dampoort, ca. km 7.0

26 lipca 2014, odcinek Antwerpia Południowa - Zwijndrecht. Para EZT serii AM96 jako pociąg InterCity z Antwerpii Centralnej do Ostendy przez Gandawę. Linia SNCB/ NMBS nr 59 Antwerpia Berchem - Gandawa Dampoort, ok. km 7,0

2014_08_02_Purnode_06

August 2nd 2014, Purnode. Historical DMU series 55 to Ciney. SNCB/ NMBS line No. 128 Ciney - Yvoir (nowadays the museum line operated by the Bocq Valley Railway), km 14.2

2 sierpnia 2014, Purnode. Historyczny SZT serii 55 do Ciney. Linia SNCB/ NMBS nr 128 Ciney - Yvoir (obecnie linia muzealna Kolei doliny Bocq), km 14,2

2014_08_02_Yvoir-_01

August 2nd 2014, stretch Godinne - Yvoir. A pair of electric locomotives series 13 pulling an intermodal train, most probably from Antwerp or Zeebrugge to Bettembourg, exceptionally on the right track. SNCB/ NMBS line No. 154 Namur - Dinant - (Givet), ca. km 19.5

2 sierpnia 2014, odcinek Godinne - Yvoir. Para lokomotyw elektrycznych serii 13 ciągnie skład intermodalny, najprawdopodobniej z Antwerpii lub Zeebrugge do Bettembourga, wyjątkowo po torze prawym. Linia SNCB/ NMBS nr 154 Namur - Dinant - (Givet), ok. km 19,5

2014_09_20_Gendrone Celles _02

September 20th 2014, Gendronne-Celles. A pair of electric locomotives series 13 pulling a mixed freight train, most probably from Antwerp to Luxembourg or France. SNCB/ NMBS line No. 166 branching Nefte by Dinant - Bertix, km 7.2

20 września 2014, Gendronne-Celles. Para lokomotyw elektrycznych serii 13 ciągnie mieszany skład towarowy, najprawdopodobniej z Antwerpii do Luksemburga lub Francji. Linia SNCB/ NMBS nr 166 podg Nefte k. Dinant - Bertrix, km 7,2

2014_09_20_Gendrone Celles _05

September 20th 2014, Gendronne-Celles. EMU series AM08 from Libramont to Namur. SNCB/ NMBS line No. 166 branching Nefte by Dinant - Bertix, km 7.2

20 września 2014, Gendronne-Celles. EZT serii AM08 z Libramont do Namur. Linia SNCB/ NMBS nr 166 podg Nefte k. Dinant - Bertrix, km 7,2

2014_09_27_La Louviere Sud_04

September 27th 2014, La Louviere South. EMU series AM78 to Charleroi South departing from the station. SNCB/ NMBS line No. 112 Marchienne-au-Pont - La Louviere Center, km 19.1

27 września 2014, La Louviere Południe. EZT serii AM78 do Charleroi Południe odjeżdża ze stacji. Linia SNCB/ NMBS nr 112 Marchienne-au-Pont - La Louviere Centrum, km 19,1

2014_10_04_Coo_01

October 4th 2014, stretch Rivage - Coo. Luxembourgian electric locomotive series 3000 pulling an InterCity train from Liers to Luxembourg via Gouvy leaves the tunnel and slows down before the halt in Coo. SNCB/ NMBS line No. 42 Rivage - Gouvy - (Troisvierges), ca. km 32.3

4 października 2014, odcinek Rivage - Coo. Luksemburska lokomotywa elektryczna serii 3000 prowadząca pociąg InterCity z Liers do Luksemburga p. Gouvy opuszcza tunel i zwalnia przed przystankiem w Coo. Linia SNCB/ NMBS nr 42 Rivage - Gouvy - (Troisvierges), ok. km 32,3

2014_10_04_Liers_03

October 4th 2014, Liers. Luxembourgian electric locomotive series 3000 ready to depart with an InterCity train to Luxembourg via Liege and Gouvy. SNCB/ NMBS line No. 34 Hasselt - Liege Guillemens, km 40.3

4 października 2014, Liers. Luksemburska lokomotywa elektryczna serii 3000 gotowa do odjazdu z pociągiem InterCity do Luksemburga p. Liege i Gouvy. Linia SNCB/ NMBS nr 34 Hasselt - Liege Guillemens, km 40,3

2014_10_04_Trois Ponts_01

October 4th 2014, stretch Vielsalm - Trois Ponts. Luxembourgian electric locomotive series 3000 pulling an InterCity train from Luxembourg to Liers via Liége. SNCB/ NMBS line No. 42 Rivage - Gouvy - (Troisvierges), ca. km 35.5

4 października 2014, odcinek Vielsalm - Trois Ponts. Luksemburska lokomotywa elektryczna serii 3000 prowadzi pociąg InterCity z Luksemburga do Liers p. Liége. Linia SNCB/ NMBS nr 42 Rivage - Gouvy - (Troisvierges), ok. km 35,5

2014_10_18_Eupen_05

October 18th 2014, Eupen. Electric locomotive series 18 awaiting departure with an InterCity train to Ostend via Liege, Brussels and Ghent. SNCB/ NMBS line No. 49 Welkenraedt - Raeren, km 5.9

4 października 2014, Eupen. Lokomotywa elektryczna serii 18 oczekująca odjazdu z pociągiem InterCity do Ostendy przez Liege, Brukselę i Gandawę. Linia SNCB/ NMBS nr 49 Welkenraedt - Raeren, km 5,9

2015_02_22_Pepinster_03

February 22nd 2015, Pepinster. EMU series AM70 as an international local train from Aachen to Spa Géronstere. SNCB/ NMBS line No. 44 Pepinster - Spa Géronstere, km 0.0

22 lutego 2015, Pepinster. EZT serii AM70 jako międzynarodowy pociąg osobowy z Akwizgranu do Spa Géronstere. Linia SNCB/ NMBS nr 44 Pepinster - Spa Géronstere, km 0,0

2015_02_27_Antwerpen Berchem_02

February 27th 2015, Antwerpen Berchem. Electric locomotive series 21 pulling a local train, probably from Brussels North to Antwerp Central. SNCB/ NMBS line No. 27 Brussels South - Antwerp Central, km 41.8

22 lutego 2015, Antwerpia Berchem. Lokomotywa elektryczna serii 21 prowadząca pociąg osobowy, prawdopodobnie z Brukseli Północnej do Antwerpii Centralnej. Linia SNCB/ NMBS nr 27 Bruksela Południowa - Antwerpia Centralna, km 41,8

2015_02_27_Antwerpen Berchem_05

February 27th 2015, Antwerp Berchem. DMU series 41 as a local train, probably from Antwerp Central to Hamont via Mol. SNCB/ NMBS line No. 59/1 Antwerp Central - Antwerp Berchem, km 2.0

22 lutego 2015, Antwerpia Berchem. SZT serii 41 jako pociąg osobowy, prawdopodobnie z Antwerpii Centralnej do Hamont p. Mol. Linia SNCB/ NMBS nr 59/1 Antwerpia Centralna - Antwerpia Berchem, km 2,0

2015_03_08_Brussel Noord_06

March 8th 2015, stretch Brussels North - Schaerbeek. EMU “Thalys” as an international high speed train, probably from Cologne to Paris. SNCB/ NMBS line No. 36N Brussels North - Leuven, ca. km 0.2

8 marca 2015, odcinek Bruksela Północna - Schaerbeek. EZT „Thalys” jako międzynarodowy pociąg wysokich prędkości, prawdopodobnie z Kolonii do Paryża. Linia SNCB/ NMBS nr 36N Bruksela Północna - Leuven, ok. km 0,2

2015_03_08_Brussel Noord_06

March 8th 2015, Brussels North. Electric locomotive series 18 pulling an InterCity train from Ostend to Eupen via Liege. SNCB/ NMBS line No. 36N Brussels North - Leuven, km 0.0

8 marca 2015, Bruksela Północna. Lokomotywa elektryczna serii 18 prowadząca pociąg InterCity z Ostendy do Eupen p. Liege. Linia SNCB/ NMBS nr 36N Bruksela Północna - Leuven, km 0,0

2015_03_21_Donk_09

March 21st 2015, stretch Antwerp Noorderdokken - Antwerp North. Electric locomotive series 13 travelling alone to pick up a train in the port of Antwerp. SNCB/ NMBS line No. 27A branching Liersesteenweg - bundle Rhodesia (i.e. the port of Antwerp right-bank access railway), ca. km 11.0

21 marca 2015, odcinek Antwerpia Noorderdokken - Antwerpia Północ. Lokomotywa elektryczna serii 13 jedzie luzem podjąć skład towarowy w porcie w Antwerpii. Linia SNCB/ NMBS nr 27A podg Liersesteenweg - grupa torów Rodezja (tj. linia dojazdowa do prawobrzeżnej części portu w Antwerpii), ok. km 11,0

2015_03_21_Donk_17

March 21st 2015, stretch Antwerp Noorderdokken - Antwerp North. Electric locomotive series 13 with a short mixed freight train from the port of Antwerp. SNCB/ NMBS line No. 27A branching Liersesteenweg - bundle Rhodesia (i.e. the port of Antwerp right-bank access railway), ca. km 10.0

21 marca 2015, odcinek Antwerpia Noorderdokken - Antwerpia Północ. Lokomotywa elektryczna serii 13 z krótkim mieszanym składem towarowym z portu w Antwerpii. Linia SNCB/ NMBS nr 27A podg Liersesteenweg - grupa torów Rodezja (tj. linia dojazdowa do prawobrzeżnej części portu w Antwerpii), ok. km 10,0

2015_03_27_Moensberg_01

March 27th 2015, Moensberg. EMU series AM86 as a local train from Halle to Vilvoorde via Haren. SNCB/ NMBS line No. 26 Schaerbeek - Halle (the south-east bypass of Brussels), km 19.7. The tracks passing on the viaduct above are the SNCB/ NMBS line No. 124 Brussels South - Charleroi South

27 marca 2015, Moensberg. EZT serii AM86 jako pociąg osobowy z Halle do Vilvoorde p. Haren. Linia SNCB/ NMBS nr 26 Schaerbeek - Halle (południowo-wschodnia obwodnica Brukseli), km 19,7. Tory przechodzące wiaduktem powyżej to linia SNCB/ NMBS nr 124 Bruksela Południowa - Charleroi Południe

2015_03_30_Sint Niklaas_01

March 30th 2015, Sint Niklaas. EMU series AM86 as a local train from Antwerp Central to Lokeren. SNCB/ NMBS line No. 59 Antwerp Berchem - Ghent Dampoort, km 22.7

30 marca 2015, Sint Niklaas. EZT serii AM86 jako pociąg osobowy z Antwerpii Centralnej do Lokeren. Linia SNCB/ NMBS nr 59 Antwerpia Berchem - Gandawa Dampoort, km 22,7

2015_04_11_Antwerpen Luchtbal_04

March 30th 2015, stretch Antwerp Central - Antwerp Luchtbal. EMU series AM08 as a local train from Noorderkempen to Antwerp Central passing above the bus depot and Albert Canal. SNCB/ NMBS line No. 25 Brussels North - Antwerp Luchtbal, ca. km 47.0

30 marca 2015, odcinek Antwerpia Centralna - Antwerpia Luchtbal. EZT serii AM08 jako pociąg osobowy z Noorderkempen do Antwerpii Centralnej przejeżdża nad zajezdnią autobusową i Kanałem Alberta. Linia SNCB/ NMBS nr 25 Bruksela Północna - Antwerpia Luchtbal, ok. km 47,0

2015_04_12_Welkenraedt_01

April 12th 2015, Welkenraedt. EMU series AM70 as an international local train from Spa Geronstere to Aachen. SNCB/ NMBS line No. 37 Liége Guillemens - Hergenrath - (Aachen South), km 37.7

12 kwietnia 2015, Welkenraedt. EZT serii AM70 jako międzynarodowy pociąg osobowy ze Spa Geronstere do Akwizgranu. Linia SNCB/ NMBS nr 37 Liége Guillemens - Hergenrath - (Akwizgran Południe), km 37.7

2015_04_17_Antwerpen Noord_05

April 17th 2015, stretch bundle Belgische Basis - bundle Far West. Diesel locomotive series 78 shunting with freight wagons of various kinds. Port of Antwerp, industrial line No. 220

17 kwietnia 2015, odcinek grupa torów Belgische basis - grupa torów Daleki Zachód. Lokomotywa spalinowa serii 78 manewruje z wagonami towarowymi różnych typów. Port w Antwerpii, linia przemysłowa nr 220