Belgium/ Belgia II

Photos' descriptions/ Opisy zdjęć


2015_04_18_Antwerpen Centraal_02.JPG
2015_04_18_Antwerpen Centraal_02.JPG
206.38 KB
2015_04_18_Melsele_04.JPG
2015_04_18_Melsele_04.JPG
149.79 KB
2015_04_19_Bomal_03.JPG
2015_04_19_Bomal_03.JPG
160.29 KB
2015_04_19_Han-sur-Lesse_08.JPG
2015_04_19_Han-sur-Lesse_08.JPG
180.02 KB
2015_04_19_Jemelle_04.JPG
2015_04_19_Jemelle_04.JPG
145.41 KB
2015_04_20_Boechout_02.JPG
2015_04_20_Boechout_02.JPG
189.90 KB
2015_04_25_Brussel Noord_02.JPG
2015_04_25_Brussel Noord_02.JPG
143.03 KB
2015_04_25_Jambes Est_03.JPG
2015_04_25_Jambes Est_03.JPG
147.93 KB
2015_04_25_Namur_11.JPG
2015_04_25_Namur_11.JPG
108.22 KB
2015_04_26_Baasrode Noord_14.JPG
2015_04_26_Baasrode Noord_14.JPG
98.76 KB

Opisy zdjęć

2015_04_18_Antwerpen Centraal_02

April 18th 2015, Antwerp Central. DMUs series 41 as a combined local train to Hamont and Hasselt (units uncoupled in Mol). SNCB/ NMBS line No. 59/1 Antwerp Central - Antwerp Berchem, km 0.0

18 kwietnia 2015, Antwerpia Centralna. SZT serii 41 jako łączony pociąg osobowy do Hamont i Hasselt (rozłączenie jednostek nastąpi w Mol). Linia SNCB/ NMBS nr 59/1 Antwerpia Centralna - Antwerpia Berchem, km 0,0

2015_04_18_Melsele_04

April 18th 2015, Melsele. EMU series AM80 as a local train from Lokeren to Antwerp Central. SNCB/ NMBS line No. 59 Antwerp Berchem - Ghent Dampoort, km 12.1

18 kwietnia 2015, Melsele. EZT serii AM80 jako pociąg osobowy z Lokeren do Antwerpii Centralnej. Linia SNCB/ NMBS nr 59 Antwerpia Berchem - Gandawa Dampoort, km 12,1

2015_04_19_Bomal_03

April 19th 2015, Bomal. A pair of diesel locomotives series 62 transferred to Infrabel (SNCB daughter company responsible for infrastructure maintenance) with a repair train. SNCB/ NMBS line No. 43 Angleur - Marloie, km 37.1

19 kwietnia 2015, Bomal. Para lokomotywa spalinowych serii 62 przekazanych Infrabel (spółce-córce SNCB odpowiedzialnej za utrzymanie infrastruktury) z pociągiem remontowym. Linia SNCB/ NMBS nr 43 Angleur - Marloie, km 37,1

2015_04_19_Han-sur-Lesse_08

April 19th 2015, Han-sur-Lesse. A narrow gauge DMU running on a short line between the center of the town and the entry to the nearby cave

19 kwietnia 2015, Han-sur-Lesse. Wąskotorowy wagon motorowy jadący krótką linią między centrum miasteczka a wejściem do pobliskiej jaskini

2015_04_19_Jemelle_04

April 19th 2015, Jemelle. EMU series AM08 as a local train from Namur to Libramont arriving at the station. SNCB/ NMBS line No. 162 Namur - Sterpenich - (Kleinbettingen), km 57.6

19 kwietnia 2015, Jemelle. EZT serii AM08 jako pociąg osobowy z Namur do Libramont wjeżdża do stacji. Linia SNCB/ NMBS nr 162 Namur - Sterpenich - (Kleinbettingen), km 57,6

2015_04_20_Boechout_02

April 20th 2015, stretch Boechout - branching Aubry. EMU series AM75 as a local train from Leuven. SNCB/ NMBS line No. 15 branching Drabstraat by Antwerp Berchem - branching Zonthoven by Hasselt via Mol, ca. km 3.5

20 kwietnia 2015, odcinek Boechout - podg Aubry. EZT serii AM75 jako pociąg osobowy z Leuven. Linia SNCB/ NMBS nr 15 podg Drabstraat k. Antwerpii Berchem - podg Zonthoven k. Hasselt p. Mol, ok. km. 3,5

2015_04_25_Brussel Noord_02

April 25th 2015, Brussels North. Diesel locomotive series 62 transferred to Infrabel (SNCB daughter company responsible for infrastructure maintenance) with a repair train. SNCB/ NMBS line No. 50 Brussels North - Aalst - Ghent, km 0.0

25 kwietnia 2015, Bruksela Północna. Lokomotywa spalinowa serii 62 przekazana Infrabel (spółce-córce SNCB odpowiedzialnej za utrzymanie infrastruktury) z pociągiem remontowym. Linia SNCB/ NMBS nr 50 Bruksela Północna - Aalst - Gandawa, km 0,0

2015_04_25_Jambes Est_03

April 25th 2015, Jambes Est. A pair of EMUs series AM96 as an InterCity train from Brussels South to Luxembourg via Libramont seen from the fortress in Namur. SNCB/ NMBS line No. 162 Namur - Sterpenich - (Kleinbettingen), km 2.7

25 kwietnia 2015, Jambes Est. Para EZT serii AM96 jako pociąg InterCity z Brukseli Południowej do Luksemburga przez Libramont widziana z twierdzy w Namur. Linia SNCB/ NMBS nr 162 Namur - Sterpenich - (Kleinbettingen), km 2,7

2015_04_25_Namur_11

April 25th 2015, stretch Namur - Jambes. A pair of electric locomotives series 13 pulling an intermodal train (Ambrogio truck trailers), most probably from Muizen to Bettembourg. The train crosses the river Maas on a 4-track bridge (double-tracked lines No. 154 and No. 162). SNCB/ NMBS line No. 154 Namur - Dinant - (Givet), ca. km 1.0

25 kwietnia 2015, odcinek Namur - Jambes. Para lokomotyw elektrycznych serii 13 prowadzi skład intermodalny (naczepy firmy Ambrogio), najprawdopodobniej z Muizen do Bettembourga. Skład przekracza Mozę po czterotorowym moście (dwutorowe linie nr 154 i nr 162). Linia SNCB/ NMBS nr 154 Namur - Dinant - (Givet), ok. km 1,0

2015_04_26_Baasrode Noord_14

April 26th 2015, Baasrode North (nowadays a museum station). Historical DMU series 43 (left) and a steam locomotive with a short set of passenger wagons preparing to depart (right). SNCB/ NMBS line No. 52 Dendermonde - Puurs - Antwerp South, km 5.6

26 kwietnia 2015, Baasrode Północ (obecnie stacja - muzeum). Historyczny SZT serii 43 (po lewej) oraz lokomotywa parowa z krótkim składem wagonów pasażerskich szykująca się do odjazdu (po prawej). Linia SNCB/ NMBS Dendermonde - Puurs - Antwerpia Południowa, km 5.6