Croatia/ Chorwacja

Photos' descriptions/ Opisy zdj耩


2014_04_29_Knin_01.JPG
2014_04_29_Knin_01.JPG
143.83 KB
2014_04_29_Knin_02.JPG
2014_04_29_Knin_02.JPG
134.63 KB
2014_04_29_Perkovic_01.JPG
2014_04_29_Perkovic_01.JPG
168.92 KB
2014_04_29_Perkovic_02.JPG
2014_04_29_Perkovic_02.JPG
167.68 KB
2014_04_29_Sibenik_11.JPG
2014_04_29_Sibenik_11.JPG
141.25 KB
2015_06_05_Karlovac_02.JPG
2015_06_05_Karlovac_02.JPG
129.19 KB
2015_06_05_Virovitica_01.JPG
2015_06_05_Virovitica_01.JPG
117.79 KB
2015_06_05_Virovitica_04.JPG
2015_06_05_Virovitica_04.JPG
207.96 KB
2015_06_05_Zagreb Glavni Kolodvor_04.JPG
2015_06_05_Zagreb Glavni Kolodvor_04.JPG
148.50 KB
2015_06_05_Zagreb Glavni Kolodvor_05.JPG
2015_06_05_Zagreb Glavni Kolodvor_05.JPG
123.47 KB
2015_06_05_Zagreb Glavni Kolodvor_08.JPG
2015_06_05_Zagreb Glavni Kolodvor_08.JPG
117.20 KB
2016_05_08_Bizovac_05.JPG
2016_05_08_Bizovac_05.JPG
197.80 KB
2016_05_08_Cakovec_01.JPG
2016_05_08_Cakovec_01.JPG
145.57 KB
2016_05_08_Cakovec_09.JPG
2016_05_08_Cakovec_09.JPG
147.17 KB
2016_05_08_Koprivnica_01.JPG
2016_05_08_Koprivnica_01.JPG
135.63 KB
2016_05_08_Osijek_02.JPG
2016_05_08_Osijek_02.JPG
134.11 KB
2016_05_08_Varazdin_02.JPG
2016_05_08_Varazdin_02.JPG
220.50 KB
2016_05_08_Virovitica_02.JPG
2016_05_08_Virovitica_02.JPG
203.05 KB
2016_05_08_Vodovod_02.JPG
2016_05_08_Vodovod_02.JPG
197.16 KB
2016_08_07_Meja_01.JPG
2016_08_07_Meja_01.JPG
111.21 KB
2016_08_07_Rijeka_03.JPG
2016_08_07_Rijeka_03.JPG
192.22 KB
2016_08_07_Rijeka_05.JPG
2016_08_07_Rijeka_05.JPG
182.02 KB
2016_08_07_Sapjane_02.JPG
2016_08_07_Sapjane_02.JPG
199.28 KB
2016_08_07_Skrljevo_01.JPG
2016_08_07_Skrljevo_01.JPG
121.97 KB
2016_08_08_Delnice_02.JPG
2016_08_08_Delnice_02.JPG
168.70 KB
2016_08_08_Ostarije_01.JPG
2016_08_08_Ostarije_01.JPG
188.20 KB
2016_08_08_Split_01.JPG
2016_08_08_Split_01.JPG
128.54 KB
2016_08_09_Split_01.JPG
2016_08_09_Split_01.JPG
150.05 KB
2017.02.24_Djurmanec_I.JPG
2017.02.24_Djurmanec_I.JPG
143.09 KB
2017.02.24_Djurmanec_II.JPG
2017.02.24_Djurmanec_II.JPG
184.10 KB
2017.02.24_Zabok.JPG
2017.02.24_Zabok.JPG
100.02 KB
2017.02.24_Zagreb Glavni Kolodvor.JPG
2017.02.24_Zagreb Glavni Kolodvor.JPG
163.06 KB
2017.02.25_Golubovec.JPG
2017.02.25_Golubovec.JPG
168.30 KB
2017.02.25_Hum Lug.JPG
2017.02.25_Hum Lug.JPG
92.42 KB
2017.02.25_Ivanec.JPG
2017.02.25_Ivanec.JPG
131.42 KB
2017.02.27_Vinkovc.jpg
2017.02.27_Vinkovc.jpg
105.83 KB
2017.02.27_Vukovar_I.JPG
2017.02.27_Vukovar_I.JPG
117.25 KB
2017.02.27_Vukovar_II.JPG
2017.02.27_Vukovar_II.JPG
176.43 KB
2017.02.28_Erdut_01.JPG
2017.02.28_Erdut_01.JPG
165.12 KB
2018_09_11_Zrmanja.JPG
2018_09_11_Zrmanja.JPG
159.19 KB

Opisy zdj耩

2014_04_29_Knin_01

April 29th 2014, Knin. Former JZ (Yugoslav Railways) steam locomotive exhibited as a monument at the station

29 kwietnia 2014, Knin. By豉 lokomotywa parowa JZ (Kolei Jugos這wia雟kich) wystawiona jako pomnik na stacji

2014_04_29_Knin_02

April 29th 2014, Knin. DMU series 7122 minutes after arrival as a local train from Šibenik via Perkovi. Catenary gantry visible on the left is a remnant of the short-lasting (1987 - 1991) electrification of the Unska Pruga line (Bosanski Novi - Biha - Knin). HZ line No. M604 Oštarije - Split, km 223.7

29 kwietnia 2014, Knin. SZT serii 7122 kilka minut po przybyciu jako poci庵 osobowy z Szybenika p. Perkovi. Bramka trakcyjna widoczna po lewej to pozosta這嗆 po kr鏒kotrwa貫j (1987 - 1991) elektryfikacji Unskiej Prugi (linia Bosanski Novi - Biha - Knin). Linia HZ nr M604 Oštarije - Split, km 223,7

2014_04_29_Perkovic_01

April 29th 2014, Perkovi. DMU series 7123 awaiting departure to Split. HZ line M604 No. Oštarije - Split, km 277.4

29 kwietnia 2014, Perkovi. SZT serii 7123 w oczekiwaniu na odjazd do Splitu. Linia HZ nr M604 Oštarije - Split, km 277,4

2014_04_29_Perkovic_02

April 29th 2014, Perkovi. DMU series 7122 during a stop on its way from Šibenik to Knin. HZ line No. M607 Perkovi - Šibenik, km 0.0

29 kwietnia 2014, Perkovi. SZT serii 7122 w czasie postoju w drodze z Szybenika do Knina. Linia HZ nr M607 Perkovi - Szybenik, km 0,0

2014_04_29_Sibenik_11

April 29th 2014, Šibenik. DMU series 7122 ready to depart to Knin via Perkovi. Terminal station of HZ line No. M607 Perkovi - Šibenik, km 21.2

29 kwietnia 2014, Szybenik. SZT serii 7122 got闚 do odjazdu do Knina p. Perkovi. Stacja ko鎍owa linii HZ nr M607 Perkovi - Szybenik, km 21,2

2015_06_05_Karlovac_02

June 5th 2015, Karlovac. DMUs series 7122 from Duga Resa to Metlika (left) and from Metlika to Duga Resa (right). Junction of HZ lines No. M202 Zagreb main station - Rijeka, km 477.0 (counted from Belgrade) and No. L103 Karlovac - Kamanje - (Metlika), km 0.0

5 czerwca 2015, Karlovac. SZT serii 7122 z Dugiej Resy do Metliki (po lewej) i z Metliki do Dugiej Resy (po prawej). W瞛e linii HZ nr M202 Zagrzeb G堯wny - Rijeka, km 477,0 (liczone od Belgradu) i nr L103 Karlovac - Kamanje - (Metlika), km 0,0

2015_06_05_Virovitica_01

June 5th 2015, Virovitica. DMU series 7121 after arrival as a rapid train from Zagreb via Dugo Selo - Križevci - Bjelovar - Kloštar. HZ line No. R202 Dalj - Varaždin (Podravska Pruga), km 143.2

5 czerwca 2015, Karlovac. SZT serii 7121 po przybyciu jako poci庵 przyspieszony z Zagrzebia przez Dugo Selo - Križevci - Bjelovar - Kloštar. Linia HZ nr R202 Dalj - Varaždin (Podravska Pruga), km 143,2

2015_06_05_Virovitica_04

June 5th 2015, Virovitica. Former JZ (Yugoslav Railways) steam locomotive exhibited as a monument at the station

5 czerwca 2015, Virovitica. By豉 lokomotywa parowa JZ (Kolei Jugos這wia雟kich) wystawiona jako pomnik na stacji

2015_06_05_Zagreb Glavni Kolodvor_04

June 5th 2015, Zagreb main station. 19th century steam locomotive exhibited as a monument at the station

5 czerwca 2015, Zagrzeb G堯wny. XIX-wieczna lokomotywa parowa wystawiona jako pomnik na stacji

2015_06_05_Zagreb Glavni Kolodvor_05

June 5th 2015, Zagreb main station. Electric locomotive series 1142 ready to depart with a local train to Vinkovci via Dugo Selo and Novska. HZ line No. M102 Dugo Selo - Zagreb, km 424.4 (counted from Belgrade)

5 czerwca 2015, Zagrzeb G堯wny. Lokomotywa elektryczna serii 1142 gotowa do odjazdu z poci庵iem lokalnym do Vinkovci przez Dugo Selo i Novsk. Linia HZ nr M102 Dugo Selo - Zagrzeb, km 424,4 (liczone od Belgradu)

2015_06_05_Zagreb Glavni Kolodvor_08

June 5th 2015, Zagreb main station. DMU series 7121 awaiting departure as a rapid train to Virovitica via Dugo Selo - Križevci - Bjelovar - Kloštar. HZ line No. M102 Dugo Selo - Zagreb, km 424.4 (counted from Belgrade)

5 czerwca 2015, Zagrzeb G堯wny. SZT serii 7121 oczekuj帷a odjazdu jako poci庵 przyspieszony do Viroviticy przez Dugo Selo - Križevci - Bjelovar - Kloštar. Linia HZ nr M102 Dugo Selo - Zagrzeb, km 424,4 (liczone od Belgradu)

2016_05_08_Bizovac_05

May 8th 2016, Bizovac. InterCity train from Osijek to Rijeka via Našice - Koprivnica - Zagreb - Karlovac - Oštarije, pulled by diesel locomotive series 2062, leaving the station and heading to the West. HZ line No. R202 Dalj - Varaždin (Podravska Pruga), ca. km 43.5

8 maja 2016, Bizovac. Poci庵 InterCity z Osijeka do Rijeki p. Našice - Koprivnic - Zagrzeb - Karlovac - Oštarije, prowadzony lokomotyw spalinow serii 2062, opuszcza stacj i udaje si w kierunku zachodnim. Linia HZ nr R202 Dalj - Varaždin (Podravska Pruga), ok. km 43,5

2016_05_08_Cakovec_01

May 8th 2016, Čakovec. DMU series 7023 as a local train from Varaždin leaving the station and heading to Kotoriba. HZ line No. M501 (Središče) - Čakovec - Kotoriba - (Murakerestur), km 60.8 (counted from Pragersko)

8 maja 2016, Čakovec. SZT serii 7023 jako poci庵 osobowy z Varaždina opuszcza stacj i kieruje si w stron Kotoriby. Linia HZ nr M501 (Središče) - Čakovec - Kotoriba - (Murakerestur), km 60,8 (liczone od Pragerska)

2016_05_08_Cakovec_09

May 8th 2016, Čakovec. Slovenian DMU series 719 awaiting departure as an international local train to Ormož. HZ line No. M501 (Središče) - Čakovec - Kotoriba - (Murakerestur), km 60.8 (counted from Pragersko)

8 maja 2016, Čakovec. S這we雟ki SZT serii 719 oczekuj帷y odjazdu jako mi璠zynarodowy poci庵 osobowy do Ormoža. Linia HZ nr M501 (Središče) - Čakovec - Kotoriba - (Murakerestur), km 60,8 (liczone od Pragerska)

2016_05_08_Koprivnica_01

May 8th 2016, Koprivnica. InterCity train from Osijek to Rijeka changing the direction and the locomotive from diesel (series 2062) to electric (series 1141, seen on the photo). Junction of HZ lines No. M201 Dugo Selo - Botovo - (Gyekenyes), km 510.9 (counted from Belgrade) and R202 (Dalj - Varaždin, km 207,9)

8 maja 2016, Koprivnica. Poci庵 InterCity z Osijeka do Rijeki podczas zmiany kierunku jazdy i lokomotywy ze spalinowej (serii 2062) na elektryczn (serii 1141, widoczna na zdj璚iu). W瞛e linii HZ nr M201 Dugo Selo - Botovo - (Gyekenyes), km 510,9 (liczone od Belgradu) i nr R202 (Dalj - Varaždin, km 207,9)

2016_05_08_Osijek_02

May 8th 2016, Osijek. InterCity train to Rijeka, pulled by diesel locomotive series 2062, getting ready to departure. HZ line No. R202 Dalj - Varaždin (Podravska Pruga), km 23.4

8 maja 2016, Osijek. Poci庵 InterCity do Rijeki ci庵ni皻y lokomotyw spalinow serii 2062 szykuje si do odjazdu. Linia HZ nr R202 Dalj - Varaždin (Podravska Pruga), km 23,4

2016_05_08_Varazdin_02

May 8th 2016, Varaždin. Former JZ (Yugoslav Railways) steam locomotive exhibited as a monument at the station

8 maja 2016, Varaždin. By豉 lokomotywa parowa JZ (Kolei Jugos這wia雟kich) wystawiona jako pomnik na stacji

2016_05_08_Virovitica_02

May 8th 2016, Virovitica. InterCity train from Osijek to Rijeka via Koprivnica - Zagreb - Karlovac, pulled by diesel locomotive series 2062, leaving the station and heading to the West. HZ line No. R202 Dalj - Varaždin (Podravska Pruga), km 143.2

8 maja 2016, Virovitica. Poci庵 InterCity z Osijeka do Rijeki p. Koprivnic - Zagrzeb - Karlovac, ci庵ni皻y lokomotyw spalinow serii 2062, opuszcza stacj i udaje si w kierunku zachodnim. Linia HZ nr R202 Dalj - Varaždin (Podravska Pruga), km 143,2

2016_05_08_Vodovod_02

May 8th 2016, stretch Vodovod - Petrove Gore (western outskirts of Osijek). DMU series 7121 departing to Našice Grad via Bizovac and Našice. HZ line No. R202 Dalj - Varaždin (Podravska Pruga), ca. km 25.0

8 maja 2016, Vodovod - Petrove Gore (zachodnie peryferie Osijeka). SZT serii 7121 odje盥瘸j帷y w kierunku przystanku Našice Grad p. Bizovac i Našice. Linia HZ nr R202 Dalj - Varaždin (Podravska Pruga), ok. km 25,0

2016_08_07_Meja_01

August 7th 2016, Meja. Shunting diesel locomotive series 2132 awaiting free track to Škrljevo. HZ line No. M202 Zagreb - Rijeka, km 633.3 (counted from Belgrade)

7 sierpnia 2016, Meja. Lokomotywa manewrowa serii 2132 oczekuj帷a wolnego szlaku do Škrljeva. Linia HZ nr M202 Zagrzeb - Rijeka, km 633,3 (liczone od Belgradu)

2016_08_07_Rijeka_03

August 7th 2016, Rijeka. Former JZ (Yugoslav Railways) steam locomotive exhibited as a monument at the station

7 sierpnia 2016, Rijeka. By豉 lokomotywa parowa JZ (Kolei Jugos這wia雟kich) wystawiona jako pomnik na stacji

2016_08_07_Rijeka_05

August 7th 2016, Rijeka. Passenger train from Ogulin, pulled by electric locomotive series 1141, leaving the last tunnel on its route and approaching its destination. HZ line No. M202 Zagreb - Rijeka, ca. km 652.5 (counted from Belgrade)

7 sierpnia 2016, Rijeka. Poci庵 pasa瞠rski z Ogulina prowadzony lokomotyw elektryczn serii 1141 opuszcza ostatni tunel na trasie i zbli瘸 si do stacji ko鎍owej. Linia HZ nr M202 Zagrzeb - Rijeka, ok. km 652,5 (liczone od Belgradu)

2016_08_07_Sapjane_02

August 7th 2016, Šapjane. Croatian diesel locomotive series 2062 and Slovenian electric locomotive series 342 waiting at the southern part of the station (electrified with 25 kV AC) for shunting. The diesel loco will later push the electric one to the northern part of the station where it can catch the 3 kv DC catenary. HZ line No. M203 Rijeka - Šapjane - (Ilirska Bistrica), km 24.5

7 sierpnia 2016, Šapjane. Chorwacka lokomotywa spalinowa serii 2062 i s這we雟ka lokomotywa elektryczna serii 342 oczekuj帷e na po逝dniowej cz窷ci stacji (zelektryfikowanej napi璚iem 25 kV AC) na manewry. Diesel zepchnie nast瘼nie elektryka na cz窷 p馧nocn, gdzie ten b璠zie m鏬 si podpi望 do sieci 3 kV DC. Linia HZ nr M203 Rijeka - Šapjane - (Ilirska Bistrica), km 24,5

2016_08_07_Skrljevo_01

August 7th 2016, Škrljevo. Diesel shunting locomotive series 2041 with a block train to or from Bakar. Junction of HZ lines No. M202 Zagreb - Rijeka, km 641.3 (counted from Belgrade) and M602 Škrljevo - Bakar (km 0.0)

7 sierpnia 2016, Škrljevo. Lokomotywa manewrowa serii 2041 ze zwartym sk豉dem z lub do Bakaru. W瞛e linii HZ nr M202 Zagrzeb - Rijeka, km 641,3 (liczone od Belgradu) i nr M602 Škrljevo - Bakar (km 0,0)

2016_08_08_Delnice_02

August 8th 2016, Delnice. InterCity train from Rijeka to Osijek, pulled by electric locomotive series 1141, arrives at the station. HZ line No. M202 Zagreb - Rijeka, km 592.4 (counted from Belgrade)

8 sierpnia 2016, Delnice. Poci庵 InterCity z Rijeki do Osijeka prowadzony lokomotyw serii 1141 wje盥瘸 do stacji. Linia HZ nr M202 Zagrzeb - Rijeka, km 592,4 (liczone od Belgradu)

2016_08_08_Ostarije_01

August 8th 2016, Oštarije. Inspection vehicle series 9116 passing eastwards through the station. Junction of HZ lines No. M202 Zagreb - Rijeka, km 527.3 (counted from Belgrade) and M604 Oštarije Split (km 0.0)

8 sierpnia 2016, Oštarije. Pojazd inspekcyjny serii 9116 przeje盥瘸 przez stacj w kierunku wschodnim. W瞛e linii HZ nr M202 Zagrzeb - Rijeka, km 527,3 (liczone od Belgradu) i M604 Oštarije Split (km 0,0)

2016_08_08_Split_01

August 8th 2016, Split. DMUs series 7123 as an InterCity train from Zagreb to Split (left) and as a local train from Split to Perkovi (right). Terminal station of HZ line No. M604 Oštarije - Split, km 326.3

8 sierpnia 2016, Split. SZT serii 7123 jako poci庵 InterCity z Zagrzebia do Splitu (po lewej) i jako lokalny ze Splitu do Perkovi潻 (po prawej). Stacja ko鎍owa linii HZ nr M604 Oštarije - Split, km 326,3

2016_08_09_Split_01

August 9th 2016, Split. DMU series 7123 preparing to depart as an InterCity train to Zagreb. Terminal station of HZ line No. M604 Oštarije - Split, km 326.3

8 sierpnia 2016, Split. SZT serii 7123 szykuj帷y si do odjazdu jako poci庵 InterCity do Zagrzebia. Stacja ko鎍owa linii HZ nr M604 Oštarije - Split, km 326,3

2017_02_24_Djurmanec_I

February 24th 2017, Djurmanec. DMU series 7121 minutes after arrival as a local train from Zabok. HZ line No. R106 Zabok - Djurmanec - (Sveti Rok ob. Sotli), km 21.0

24 lutego 2017, Djurmanec. SZT serii 7121 chwil po przybyciu jako poci庵 osobowy z Zaboka. Linia HZ nr R106 Zabok - Djurmanec - (Rogatec), km 21,0

2017_02_24_Djurmanec_II

February 24th 2017, stretch Djurmanec - Hromec. Slovenian DMU series 814 as a local train from Celje to Djurmanec, right before the end of its route. HZ line No. R106 Zabok - Djurmanec - (Sveti Rok ob. Sotli), ca. km 22.0

24 lutego 2017, odcinek Djurmanec - Hromec. S這we雟ki SZT serii 814 jako poci庵 osobowy z Celja do Djurmanca, tu przed ko鎍em trasy. Linia HZ nr R106 Zabok - Djurmanec - (Rogatec), ok. km 22,0

2017_02_24_Zabok

February 24th 2017, Zabok. DMU series 7022 as a local train from Varaždin to Zagreb main station. Junction of HZ lines No. R201 (Zapresič - Čakovec, km 23.8) and No. R106 (Zabok - Djurmanec - (Sveti Rok ob Sotli), km 0.0)

24 lutego 2017, Zabok. SZT serii 7022 jako poci庵 osobowy z Varaždina do Zagrzebia G堯wnego. W瞛e linii HZ nr R201 (Zapresič - Čakovec, km 23,8) i nr R106 (Zabok - Djurmanec - (Sveti Rok ob Sotli), km 0,0)

2017_02_24_Zagreb Glavni Kolodvor

February 24th 2017, Zagreb main station. DMU series 7121 awaiting departure as a local train to Varaždin and electric locomotive series 1142 with an international IC train to Vienna. HZ line No. M101 Zagreb main station - Savski Marof - (Dobova), km 424.2 (counted from Belgrade)

24 lutego 2017, Zagrzeb G堯wny. SZT serii 7121 oczekuj帷y odjazdu jako poci庵 osobowy do Varaždina i lokomotywa elektryczna serii 1142 ze sk豉dem mi璠zynarodowego poci庵u IC do Wiednia. Linia HZ nr M101 Zagrzeb G堯wny - Savski Marof - (Dobova), km 424,2 (liczone od Belgradu)

2017_02_25_Golubovec

February 25th 2017, Golubovec. DMU series 7122 awaiting departure as a local train to Varaždin. Terminal station of HZ line No. L201 from Varaždin, km 33.8

25 lutego 2017, Golubovec. SZT serii 7122 w oczekiwaniu na odjazd jako poci庵 osobowy do Varaždina. Stacja ko鎍owa linii HZ nr L201 z Varaždina, km 33,8

2017_02_25_Hum Lug

February 25th 2017, Hum Lug. DMU series 7121 as a local train from Varaždin to Zagreb main station. Junction (branching) of HZ lines No. R201 (Zapresič - Čakovec, km 25.9) and No. L202 (Hum Lug - Gornja Stubica, km 2.1 - counted from Zabok)

24 lutego 2017, Hum Lug. SZT serii 7121 jako poci庵 osobowy z Varaždina do Zagrzebia G堯wnego. W瞛e (podg) linii HZ nr R201 (Zapresič - Čakovec, km 25,9) i nr L202 (Hum Lug - Gornja Stubica, km 2,1 - liczone od Zaboka)

2017_02_25_Ivanec

February 25th 2017, Ivanec. DMU series 7122 as a local train from Varaždin to Golubovec. HZ line No. L201 Varaždin - Golubovec, km 19.6

25 lutego 2017, Golubovec. SZT serii 7122 jako poci庵 osobowy z Varaždina do Golubovca. Linia HZ nr L201 Varaždin - Golubovec, km 19,6

2017_02_27_Vinkovci

February 27th 2017, Vinkovci. Left to right: pair of DMUs series 7122 as a local train to Osijek; EMU series 6111 as a local train from Zagreb main station; single DMU series 7122 as a local train to Vukovar. Junction of HZ lines No. M104 ((Šid) - Tovarnik - Novska), No. M601 (to Vukovar), No. R105 (to Brčko via Gunja), No. L208 (to Osijek) and No. L209 (to županja). Km 155.9 (counted from Belgrade)

27 lutego 2017, Vinkovci. Od lewej do prawej: para SZT serii 7122 jako poci庵 osobowy do Osijeka; EZT serii 6111 jako poci庵 osobowy z Zagrzebia G堯wnego; pojedynczy SZT serii 7122 jako poci庵 osobowy do Vukovaru. W瞛e linii HZ nr M104 ((Šid) - Tovarnik - Novska), nr M601 (do Vukovaru), nr R105 (do Brčka p. Gunj), nr L208 (do Osijeka) i nr L209 (do županji). Km 155,9 (liczone od Belgradu)

2017_02_27_Vukovar_I

February 27th 2017, Vukovar. DMU series 7122 minutes after arrival as a local train from Vinkovci. Terminal station of HZ line No. M601 from Vinkovci, km 3.1 (counted from Vukovar Borovo Naselje junction)

27 lutego 2017, Vukovar. SZT serii 7122 chwil po przyje寮zie jako poci庵 osobowy z Vinkovci. Stacja ko鎍owa linii HZ nr M601 z Vinkovci, km 3,1 (liczone od stacji w瞛這wej Vukovar Borovo Naselje)

2017_02_27_Vukovar_II

February 27th 2017, Vukovar. Light diesel locomotive owned by Vukovar harbor shunting with a set of wagons at the siding. Terminal station of HZ line No. M601 from Vinkovci, km 3.1 (counted from Vukovar Borovo Naselje junction)

27 lutego 2017, Vukovar. Lekka lokomotywa spalinowa nale膨ca do portu w Vukovarze manewruje ze sk豉dem wagon闚 na bocznicy. Stacja ko鎍owa linii HZ nr M601 z Vinkovci, km 3,1 (liczone od stacji w瞛這wej Vukovar Borovo Naselje)

2017_02_28_Erdut

February 28th 2017, Erdut. DMU series 7121 as a local train from Osijek to Bogojevo, Serbia. HZ line No. R104 Vukovar Borovo Naselje - Erdut - (Bogojevo), km 37.3 (counted from Vinkovci)

28 lutego 2017, Erdut. SZT serii 7121 jako poci庵 osobowy z Osijeka do Bogojeva w Serbii. Linia HZ nr R104 Vukovar Borovo Naselje - Erdut - (Bogojevo), km 37,3 (liczone od Vinkovci)

2018_09_11_Zrmanja

September 11th 2018, Zrmanja. Diesel locomotive series 2062 with a tank with herbicide agent. HZ line No. M604 Oštarije - Split, km 186.2

11 wrze郾ia 2018, Zrmanja. Lokomotywa spalinowa serii 2062 z cystern ze 鈔odkiem chwastob鎩czym. Linia HZ nr 604 Oštarije - Split, km 186,2