Luxembourg/ Luksemburg

Photos' descriptions/ Opisy zdjęć


2013_04_13_Diekirch_01.JPG
2013_04_13_Diekirch_01.JPG
150.48 KB
2013_04_13_Kautenbach_07.JPG
2013_04_13_Kautenbach_07.JPG
150.21 KB
2014_02_14_Esch-sur-Alzette_03.JPG
2014_02_14_Esch-sur-Alzette_03.JPG
142.98 KB
2014_02_14_Esch-sur-Alzette_10.JPG
2014_02_14_Esch-sur-Alzette_10.JPG
134.62 KB
2015_01_18_Troisvierges_02.JPG
2015_01_18_Troisvierges_02.JPG
223.95 KB
2015_04_13_Dudelange-Usines_03.JPG
2015_04_13_Dudelange-Usines_03.JPG
128.37 KB
2015_04_13_Luxembourg Gare_02.JPG
2015_04_13_Luxembourg Gare_02.JPG
155.36 KB
2015_04_13_Rumelange_02.JPG
2015_04_13_Rumelange_02.JPG
196.23 KB

Opisy zdjęć

2013_04_13_Diekirch_01

April 13th 2013, Diekirch. EMU series 2000 ready to depart as a local train to Luxembourg via Ettelbruck. Terminal station of CFL line No. 1a Ettelbruck - Diekirch, km 4.1

13 kwietnia 2013, Diekirch. EZT serii 2000 gotów do odjazdu jako pociąg osobowy do Luksemburga p. Ettelbruck. Stacja końcowa linii CFL nr 1a Ettelbruck - Diekirch, km 4,1

2013_04_13_Kautenbach_07

April 13th 2013, Kautenbach. EMU series 2200 as a local train from Troisvierges departing to Luxembourg via Ettelbruck. CFL line No. 1 Luxembourg - Troisvierges - (Gouvy), km 45.4

13 kwietnia 2013, Kautenbach. EZT serii 2200 odjeżdżający jako pociąg osobowy z Troisvierges do Luksemburga p. Ettelbruck. Linia CFL nr 1 Luksemburg - Troisvierges - (Gouvy), km 45,4

2014_02_14_Esch-sur-Alzette_03

February 14th 2014, Esch-sur-Alzette. Electric locomotive series 4000 pulling a passenger train from Luxembourg to Rodange. Junction of CFL lines No. 6a (Bettembourg - Esch-sur-Alzette, km 12.2), No. 6e (Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche, km 0.0) and No. 6f (Esch-sur-Alzette - Petange, km 0.0)

14 lutego 2014, Esch-sur-Alzette. Lokomotywa elektryczna serii 4000 ciągnąca pociąg pasażerski z Luksemburga do Rodange. Węzeł linii CFL nr 6a (Bettembourg - Esch-sur-Alzette, km 12,2), nr 6e (Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche, km 0,0) i nr 6f (Esch-sur-Alzette - Petange, km 0,0)

2014_02_14_Esch-sur-Alzette_10

February 14th 2014, Esch-sur-Alzette. Diesel locomotive series 1800 pulling a freight train (platforms with steel semi products), probably from Igel or Mertert Port to Belval. Junction of CFL lines No. 6a (Bettembourg - Esch-sur-Alzette, km 12.2), No. 6e (Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche, km 0.0) and No. 6f (Esch-sur-Alzette - Petange, km 0.0)

14 lutego 2014, Esch-sur-Alzette. Lokomotywa spalinowa serii 1800 ciągnąca pociąg towarowy (platformy z półwyrobami hutniczymi), prawdopodobnie z Igel lub Mertert Port do Belval. Węzeł linii CFL nr 6a (Bettembourg - Esch-sur-Alzette, km 12,2), nr 6e (Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche, km 0,0) i nr 6f (Esch-sur-Alzette - Petange, km 0,0)

2015_01_18_Troisvierges_02

January 18th 2015, stretch (Gouvy) - Troisvierges. Electric locomotive series 3000 pulling an InterCity train from Liers to Luxembourg, right after crossing the Belgian - Luxembourgian border. CFL line No. 1 Luxembourg - Troisvierges - (Gouvy), ca. km 75.0

18 stycznia 2015, odcinek (Gouvy) - Troisvierges. Lokomotywa elektryczna serii 3000 ciągnąca pociąg InterCity z Liers do Luksemburga tuż po przekroczeniu granicy belgijsko-luksemburskiej. Linia CFL nr 1 Luksemburg - Troisvierges - (Gouvy), ok. Km 75,0

2015_04_13_Dudelange-Usines_03

April 13th 2015, stretch Volmerange-les-Mines - Dudelange-Usines. EMU series 2000 as a local train from Volmerange-les-Mines to Bettembourg. CFL line No. 6b Bettembourg - Volmerange-les-Mines, ca. km 6.5

13 kwietnia 2015, odcinek Volmerange-les-Mines - Dudelange-Usines. EZT serii 2000 jako pociąg osobowy z Volmerange-les-Mines do Bettembourga. Linia CFL nr 6b Bettembourg - Volmerange-les-Mines, ok. km 6,5

2015_04_13_Luxembourg Gare_02

April 13th 2015, Luxembourg. Electric locomotive series 4000 pulling a local train from Wasserbilig arrives at the main station of the Grand Duchy. Due to modernization of line No. 3 between Luxembourg and Oetrange (via Sandweiler), the whole traffic to Germany was temporarily redirected onto line No. 4 (via Syren), normally used for freight traffic only. CFL line No. 4 Luxembourg/ Berchem - Oetrange, km 0.0

13 kwietnia 2015, Luksemburg. Lokomotywa elektryczna serii 4000 ciągnąca pociąg osobowy z Wasserbilig wjeżdża na główną stację Wielkiego Księstwa. Z uwagi na modernizację linii nr 3 między Luksemburgiem a Oetrange (p. Sandweiler), cały ruch do Niemiec został tymczasowo przekierowany na linię nr 4 (p. Syren), normalnie wykorzystywaną jedynie w ruchu towarowym. Linia CFL nr 4 Luksemburg/ Berchem - Oetrange, km 0,0

2015_04_13_Rumelange_02

April 13th 2015, Rumelange. EMU series 2000 at the terminal station, minutes after arrival from Luxembourg. CFL line No. 6d Noertzange - Rumelange, km 5.9

13 kwietnia 2015, Rumelange. EZT serii na stacji końcowej, chwilę po przyjeździe z Luksemburga. Linia CFL nr 6d Noertzange - Rumelange, km 5,9