Germany/ Niemcy

Photos' descriptions/ Opisy zdj耩


2013_03_02_Berlin Ostbahnhof_03.JPG
2013_03_02_Berlin Ostbahnhof_03.JPG
175.69 KB
2013_03_23_Koblenz_Ehrenbreitstein_09.JPG
2013_03_23_Koblenz_Ehrenbreitstein_09.JPG
177.76 KB
2013_08_17_Aachen Hauptbahnhof_01.JPG
2013_08_17_Aachen Hauptbahnhof_01.JPG
200.75 KB
2013_08_17_Heimbach_04.JPG
2013_08_17_Heimbach_04.JPG
156.10 KB
2014_04_12_Brocken_05.JPG
2014_04_12_Brocken_05.JPG
114.96 KB
2014_04_12_Brocken_10.JPG
2014_04_12_Brocken_10.JPG
90.96 KB
2014_04_12_Drei Annnen Hohne_01.JPG
2014_04_12_Drei Annnen Hohne_01.JPG
244.11 KB
2014_04_12_Wernigerode Hasserode_04.JPG
2014_04_12_Wernigerode Hasserode_04.JPG
122.60 KB
2015_02_22_Aachen Hbf_02.JPG
2015_02_22_Aachen Hbf_02.JPG
174.29 KB
2015_04_12_Koeln Hbf_02.JPG
2015_04_12_Koeln Hbf_02.JPG
128.42 KB
2015_04_12_Koeln Hbf_05.JPG
2015_04_12_Koeln Hbf_05.JPG
249.48 KB
2015_05_01_Bertzdorf_01.JPG
2015_05_01_Bertzdorf_01.JPG
175.92 KB
2015_05_01_Kurort Oybin_06.JPG
2015_05_01_Kurort Oybin_06.JPG
290.46 KB
2015_05_01_Zittau Schmalspurbahnhof_02.JPG
2015_05_01_Zittau Schmalspurbahnhof_02.JPG
123.07 KB
2015_05_01_Zittau Schmalspurbahnhof_03.JPG
2015_05_01_Zittau Schmalspurbahnhof_03.JPG
198.54 KB
2015_05_01_Zittau Schmalspurbahnhof_10.JPG
2015_05_01_Zittau Schmalspurbahnhof_10.JPG
167.22 KB
2017_04_23_Dresden Hbf.JPG
2017_04_23_Dresden Hbf.JPG
152.07 KB
2017_04_23_Dresden Mitte.JPG
2017_04_23_Dresden Mitte.JPG
108.94 KB
2017_04_23_Goerlitz.JPG
2017_04_23_Goerlitz.JPG
160.51 KB

Opisy zdj耩

2013_03_02_Berlin Ostbahnhof_03

March 2nd 2013, Berlin East. Electric locomotive series 182 with a set of double-decker wagons. Starting point of DB lines No. 6004 (S-Bahn to Erkner), No. 6024 (S-Bahn to Potsdam), No. 6109 (to Berlin Spandau) and No. 6153 (to Guben)

2 marca 2013, Berlin Wsch鏚. Lokomotywa elektryczna serii 182 z zestawem wagon闚 pi皻rowych. Punkt pocz徠kowy linii DB nr 6004 (S-Bahn do Erkner), nr 6024 (S-Bahn do Poczdamu), nr 6109 (do Berlina Spandau) i nr 6153 (do Guben)

2013_03_23_Koblenz_Ehrenbreitstein_09

March 23rd 2013, Koblenz, station Koblenz Ehrenbreitstein. A pair of shunting diesel locomotives series 203/ 204 with a repair train on line Wiesbaden - Cologne, running along the right bank of the Rhine river. Photo taken from a ropeway linking the downtown with the fortress.DB line No. 2324 Cologne Messe/ Deutz - Koblenz Pfaffendorf, km 151.2

23 marca 2013, Koblencja, stacja Koblenz Ehrenbreitstein. Para spalinowych lokomotyw manewrowych serii 203/ 204 ze sk豉dem remontowym na linii Wiesbaden - Kolonia, biegn帷ej prawym brzegiem Renu. Zdj璚ie wykonane z kolei linowej 陰cz帷ej 鈔鏚mie軼ie z twierdz. Linia DB nr 2324 Kolonia Messe/ Deutz - Koblencja Pfaffendorf, km 151,2

2013_08_17_Aachen Hauptbahnhof_01

August 17th 2013, Aachen main station. High speed EMU stopped for a moment on its way from Brussels to Cologne.Junction of DB lines No. 2550 (to Moenchengladbach, km 1.6) and No. 2600 (Cologne main station - Aachen - (Hergenrath), km 70.2)

17 sierpnia 2013, Akwizgran G堯wny. EZT wysokich pr璠ko軼i zatrzyma si na chwil w drodze z Brukseli do Kolonii. W瞛e linii DB nr 2550 (do Moenchengladbach, km 1,6) i nr 2600 (Kolonia G堯wna - Akwizgran - (Hergenrath), km 70,2)

2013_08_17_Heimbach_04

August 17th 2013, Heimbach (Eifel). DMU series VT 742 minutes after arrival as a local train from Düren.Terminal station of DB (RTB) line No. 9306 from Düren, km 30.0

17 sierpnia 2013, Heimbach (Eifel). SZT serii VT 742 chwil po dotarciu do stacji ko鎍owej jako poci庵 lokalny z Düren.Stacja ko鎍owa linii DB (RTB) nr 9306 z Düren, km 30,0

2014_04_12_Brocken_05

April 12th 2014, Brocken. Narrow gauge steam locomotive series 99 shunting at the top of the mountain. Terminal station of DB (HSB) narrow gauge line No. 9701 from Drei Annen Hohne, km 19.0

12 kwietnia 2014, Brocken. W御kotorowa lokomotywa spalinowa serii 99 manewruje na szczycie g鏎y. Stacja ko鎍owa linii w御kotorowej DB (HSB) nr 9701 z Drei Annen Hohne, km 19,0

2014_04_12_Brocken_10

April 12th 2014, Brocken. Narrow gauge steam locomotive series 99 shunting at the top of the mountain. Terminal station of DB (HSB) narrow gauge line No. 9701 from Drei Annen Hohne, km 19.0

12 kwietnia 2014, Brocken. W御kotorowa lokomotywa spalinowa serii 99 manewruje na szczycie g鏎y. Stacja ko鎍owa linii w御kotorowej DB (HSB) nr 9701 z Drei Annen Hohne, km 19,0

2014_04_12_Drei Annnen Hohne_01

April 12th 2014, Drei Annen Hohne. Narrow gauge steam locomotive series 99 pulling a train from Brocken to Wernigerode. Junction of DB (HSB) narrow gauge lines No. 9700 (Nordhuasen North - Wernigerode, km 46.4) and No. 9701 (Drei Annen Hohne - Brocken, km 0.0)

12 kwietnia 2014, Drei Annen Hohne. W御kotorowa lokomotywa spalinowa serii 99 na czele poci庵u z Brockenu do Wernigerode. W瞛e linii w御kotorowych DB (HSB) nr 9700 (Nordhuasen P馧noc - Wernigerode, km 46,4) i nr 9701 (Drei Annen Hohne - Brocken, km 0,0)

2014_04_12_Wernigerode Hasserode_04

April 12th 2014, Wernigerode Hasserode. Narrow gauge steam locomotive series 99 pulling a train from Wernigerode to Brocken. DB (HSB) narrow gauge line No. 9700 Nordhuasen North - Wernigerode, km 56.2

12 kwietnia 2014, Wernigerode Hasserode. W御kotorowa lokomotywa spalinowa serii 99 na czele poci庵u z Wernigerode na Brocken. Linia w御kotorowa DB (HSB) nr 9700 Nordhuasen P馧noc - Wernigerode, km 56,2

2015_02_22_Aachen Hbf_02

February 22nd 2015, Aachen main station. Belgian EMU series AM73 as an international local train from Spa G廨onstere (left) and a German train to Cologne pulled by electric locomotive series 111 (right). Junction of DB lines No. 2550 (to Moenchengladbach, km 1.6) and No. 2600 (Cologne main station - Aachen - (Hergenrath), km 70.2)

22 lutego 2015, Akwizgran G堯wny. Belgijski EZT serii AM73 jako mi璠zynarodowy poci庵 osobowy ze Spa G廨onstere (po lewej) i niemiecki poci庵 do Kolonii ci庵ni皻y przez lokomotyw elektryczn serii 111 (po prawej). W瞛e linii DB nr 2550 (do Moenchengladbach, km 1,6) i nr 2600 (Kolonia G堯wna - Akwizgran - (Hergenrath), km 70,2)

2015_04_12_Koeln Hbf_02

April 12th 2015, Cologne main station. EMU series 423 as a suburban train, entering the station immediately after crossing the Rhine river. DB line No. 2670 (S-Bahn Cologne - Düsseldorf), ca. km 0.2

12 kwietnia 2015, Kolonia G堯wna. EZT serii 423 jako poci庵 podmiejski wje盥瘸 do stacji tu po przekroczeniu Renu. Linia DB nr 2670 (S-Bahn Kolonia - Düsseldorf), ok. km 0,2

2015_04_12_Koeln Hbf_05

April 12th 2015, Cologne main station. Electric locomotive series 105 with a passenger train, right after arrival at the station. Starting point of DB long-distance lines No. 2600 (to Belgian border via Aachen), No. 2610 (to Neuss), No. 2611 (to Moenchengladbach), No. 2630 (to Bonn), No. 2633 & No. 2639 (to Cologne Messe/ Deutz), as well as S-Bahn lines No. 2622 (to Düren) and No. 2670 (to Düsseldorf).

12 kwietnia 2015, Kolonia G堯wna. Lokomotywa elektryczna serii 105 z poci庵iem pasa瞠rskim tu po przybyciu na stacj. Punkt pocz徠kowy dalekobie積ych linii DB nr 2600 (do granicy belgijskiej p. Akwizgran), nr 2610 (do Neuss), nr 2611 (do Moenchengladbach), nr 2630 (do Bonn), nr 2633 & nr 2639 (do Kolonii Messe/ Deutz), jak rownie linii S-nr 2622 (do Düren) i nr 2670 (do Düsseldorfu).

2015_05_01_Bertzdorf_01

1st May 2015, Bertzdorf. Passenger train pulled by diesel locomotive series 199 ready to departto Jonsdorf. Junction of DB (SOEG) narrow gauge lines No. 6960 (Zittau narrow gauge station - Kurort Oybin, km 8.9) and No. 6961 (Bertzdord - Kurort Jonsdorf, km 0.0)

1 maja 2015, Bertzdorf. Poci庵 osobowy ci庵ni皻y lokomotyw spalinow serii 199 got闚 do odjazdu do Jonsdorfu. W瞛e linii w御kotorowych DB (SOEG) nr 6960 (砰tawa W御kotorowa - Kurort Oybin, km 8,9) i nr 6961 (Bertzdord - Kurort Jonsdorf, km 0,0)

2015_05_01_Kurort Oybin_06

1st May 2015, Kurort Obybin. Narrow gauge steam locomotive series 99 shunting after arrival with the train from Zittau. Terminal stationof DB (SOEG) narrow gauge line No. 6960 from Zittau narrow gauge station, km 12.2

1 maja 2015, Kurort Obybin. Parow霩 w御kotorowy serii 99 manewruje po przyprowadzeniu poci庵u z 砰tawy. Stacja ko鎍owa linii w御kotorowej DB (SOEG) nr 6960 z 砰tawy W御kotorowej, km 12,2

2015_05_01_Zittau Schmalspurbahnhof_02

1st May 2015, Zittau narrow gauge station. Steam locomotive series 99 with a mixed set of antique freight wagons. DB (SOEG) narrow gauge line No. 6960 Zittau narrow gauge station - Kurort Oybin, km 0.0

1 maja 2015, 砰tawa W御kotorowa. Parow霩 serii 99 z mieszanym zabytkowym sk豉dem towarowym. Linia w御kotorowa DB (SOEG) nr 6960 砰tawa W御kotorowa - Kurort Oybin, km 0,0

2015_05_01_Zittau Schmalspurbahnhof_03

1st May 2015, Zittau narrow gauge station. Steam locomotive series 99 ready to depart with a passenger train to Kurort Oybin. DB (SOEG) narrow gauge line No. 6960 Zittau narrow gauge station - Kurort Oybin, km 0.0

1 maja 2015, 砰tawa W御kotorowa. Parow霩 serii 99 got闚 do odjazdu ze sk豉dem pasa瞠rskim do Kurort Oybin. Linia w御kotorowa DB (SOEG) nr 6960 砰tawa W御kotorowa - Kurort Oybin, km 0,0

2015_05_01_Zittau Schmalspurbahnhof_10

1st May 2015, Zittau narrow gauge station. Steam locomotive series 99 shunting after arrival with a passenger train. DB (SOEG) narrow gauge line No. 6960 Zittau narrow gauge station - Kurort Oybin, km 0.0

1 maja 2015, 砰tawa W御kotorowa. Parow霩 serii 99 manewruj帷y po przybyciu ze sk豉dem pasa瞠rskim. Linia w御kotorowa DB (SOEG) nr 6960 砰tawa W御kotorowa - Kurort Oybin, km 0,0

2017_04_23_Dresden Hbf

April 23rd 2017, Dresden main station. Czech electric locomotive series 371 shunting after uncoupling from an international IC train from Prague to Hamburg. Junction of DB lines No. 6240 ((Dečin) - Sch霵a - Dresden Neustadt, km 62.5) and No. 6257 (Dresden main station - Werdau, km 0.0)

23 kwietnia 2017, Drezno G堯wne. Czeska lokomotywa elektryczna serii 371 manewruje pod odpi璚iu od mi璠zynarodowego poci庵u IC z Pragi do Hamburga. W瞛e linii DB nr 6240 ((Dečin) - Sch霵a - Drezno Neustadt, km 62,5) i nr 6257 (Drezno G堯wne - Werdau, km 0,0)

2017_04_23_Dresden Mitte

April 23rd 2017, stretch Dresden Mitte - Dresden Neustadt. Electric locomotive with a local train crosses the Elbe river heading towards Dresden main station. DB line No. 6240 (Dečin) - Schöna - Dresden Neustadt, ca. km 65.5

15 kwietnia 2017, odcinek Drezno Mitte - Drezno Neustadt. Lokomotywa elektryczna ze sk豉dem poci庵u osobowego przekracza ζb kieruj帷 si w stron stacji Drezno G堯wne. Linia DB nr 6240 (Dečin) - Schöna - Drezno Neustadt, ok. km 65,5

2017_04_23_Goerlitz

April 23rd 2017, Goerlitz. DMUs series 642 as an international TLX train from Dresden to Wroclaw. Junction of DB lines No. 6142 (km 208.5 - counted from Berlin via Cottbus), No. 6211 (from Zgorzelec, Poland, but counted historically from Berlin Silesian station via Frankfurt, km 252.6), No. 6212 (to Dresden Neustadt, km 0.0) and No. 6590 (to Zittau, km 207.9 - counted from Berlin via Cottbus)

1 maja 2015, Goerlitz. SZT serii 642 jako mi璠zynarodowy poci庵 TLX z Drezna do Wroc豉wia. W瞛e linii DB nr6142 (km 208,5 - liczone od Berlina p. Chociebu), nr 6211 (ze Zgorzelca, ale liczona historycznie od Dworca 奸御kiego w Berlinie p. Frankfurt, km 252,6), nr 6212 (do Drezna Neustadt, km 0,0) i nr 6590 (do 砰tawy, km 207,9 - liczone od Berlina p. Chociebu)