Poland/ Polska IV

Photos' descriptions/ Opisy zdj耩


2018_01_13_Pyzowka.JPG
2018_01_13_Pyzowka.JPG
129.08 KB
2018_01_15_Krakow Koscielniki I.JPG
2018_01_15_Krakow Koscielniki I.JPG
148.66 KB
2018_01_15_Krakow Koscielniki II.JPG
2018_01_15_Krakow Koscielniki II.JPG
86.92 KB
2018_01_16_Goszcza I.JPG
2018_01_16_Goszcza I.JPG
112.33 KB
2018_01_16_Goszcza II.JPG
2018_01_16_Goszcza II.JPG
102.89 KB
2018_01_16_Goszcza III.JPG
2018_01_16_Goszcza III.JPG
84.22 KB
2018_01_16_Krakow Zablocie.JPG
2018_01_16_Krakow Zablocie.JPG
82.48 KB
2018_01_17_Krakow Batowice.JPG
2018_01_17_Krakow Batowice.JPG
167.34 KB
2018_01_27_Gliwice.JPG
2018_01_27_Gliwice.JPG
113.09 KB
2018_01_27_Glucholazy.JPG
2018_01_27_Glucholazy.JPG
112.48 KB
2018_01_27_Nowy Swietow I.JPG
2018_01_27_Nowy Swietow I.JPG
81.12 KB
2018_01_27_Nowy Swietow II.JPG
2018_01_27_Nowy Swietow II.JPG
96.33 KB

Opisy zdj耩

2018_01_13_Pyzowka

January 13th 2018, stretch Pyz闚ka - Lasek. EMU series EN71 running downhill from Sieniawska pass (711 m a.s.l.) as a local train from Krakow to Zakopane. PKP line No. 99 Chab闚ka - Zakopane, ca. km 15.3

13 stycznia 2018, odcinek Pyz闚ka - Lasek. EZT serii EN71 zje盥瘸 z Prze喚czy Sieniawskiej (711 m n.p.m.) jako poci庵 osobowy z Krakowa doZakopanego. Linia nr 99 Chab闚ka - Zakopane, ok. km 15,3

2018_01_15_Krakow Koscielniki I

January 15th 2018, stretch branching Krakow Koscielniki - branching Podgrabie. Two private electric locomotives series EU07 with a block train with steel coils from Krakow Nowa Huta approaching the bridge across the Vistula river. PKP line No. 95 Krakow Mydlniki - Pod喚瞠, ca. km 29.8

15 stycznia 2018, odcinek podg Krak闚 Ko軼ielniki - podg Podgrabie. Dwie prywatne lokomotywy elektryczne serii EU07 ze zwartym sk豉dem z kr璕ami blachy stalowej z Krakowa Nowej Huty zbli瘸j si do mostu przez Wis喚. Linia nr 95 Krak闚 Mydlniki - Pod喚瞠, ok. km 29,8

2018_01_15_Krakow Koscielniki II

January 15th 2018, stretch branching Krakow Koscielniki - branching Podgrabie. Private diesel locomotive series SM42 approaching the bridge across the Vistula river. PKP line No. 95 Krakow Mydlniki - Pod喚瞠, ca. km 29.6

15 stycznia 2018, odcinek podg Krak闚 Ko軼ielniki - podg Podgrabie. Prywatna lokomotywa spalinowa serii SM42 zbli瘸 si do mostu przez Wis喚. Linia nr 95 Krak闚 Mydlniki - Pod喚瞠, ok. km 29,6

2018_01_16_Goszcza I

January 16th 2018, stretch Nied德ied - Goszcza. Passenger electric locomotive series EP09 hauling an IC train running northbound from Krakow. PKP line No. 8 Warsaw west station - Krakow main station, ca. km 298.0 (counted from Warsaw central station)

16 stycznia 2018, odcinek podg Nied德ied - Goszcza. Lokomotywa elektryczna serii EP09 z poci庵iem IC jad帷ym z Krakowa w kierunku p馧nocnym. Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Krak闚 G堯wny, ok. km 298,0 (liczone od Warszawy Centralnej)

2018_01_16_Goszcza II

January 16th 2018, stretch Nied德ied - Goszcza. Two EMUs series EN63A as a local train from Krakow to Miech闚. PKP line No. 8 Warsaw west station - Krakow main station, ca. km 298.0 (counted from Warsaw central station)

16 stycznia 2018, odcinek podg Nied德ied - Goszcza. Dwa EZT serii EN63A jako poci庵 osobowy z Krakowa do Miechowa. Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Krak闚 G堯wny, ok. km 298,0 (liczone od Warszawy Centralnej)

2018_01_16_Goszcza III

January 16th 2018, Goszcza. EMU series ED250 as an EIP train from Krakow to Gdynia. PKP line No. 8 Warsaw west station - Krakow main station, ca. km 299.0 (counted from Warsaw central station)

16 stycznia 2018, Goszcza. EZT serii ED250 jako poci庵 EIP z Krakowa do Gdyni. Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Krak闚 G堯wny, ok. km 299,0 (liczone od Warszawy Centralnej)

2018_01_16_Krakow Zablocie

January 16th 2018, stretch Krakow main station - Krakow Zablocie. EMU series EN79 as a local train from Tarnow to Krakow. PKP line No. 91 Krakow main station - Medyka - (Mostiska), ca. km 1.8

16 stycznia 2018, odcinek Krak闚 G堯wny - Krak闚 Zab這cie. EZT serii EN79 jako poci庵 osobowy z Tarnowa do Krakowa. Linia nr 91 Krak闚 G堯wny - Medyka - (Mo軼iska), ok. km 1.8

2018_01_17_Krakow Batowice

January 17th 2018, stretch Krakow Batowice - Krakow Przedmie軼ie. Private diesel locomotive series T448p (of Czechoslovak origin) running alone towards Krakow main station or Krakow Olsza. PKP line No. 8 Warsaw West - Krakow main station, ca. km 315.0

17 stycznia 2018, odcinek Krak闚 Batowice - Krak闚 Przedmie軼ie. Prywatna lokomotywa spalinowa serii T448 (produkcji czechos這wackiej) jedzie luzem w kierunku Krakowa G堯wnego lub Olszy. Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Krak闚 G堯wny, ok. km 315,0

2018_01_27_Gliwice

January 27th 2018, Gliwice. EMU series ED250 awaiting departure as an EIP train to Gdynia via Katowice and Warsaw. Junction of PKP lines No. 137 (Katowice - Legnica, km 27.1), No. 141 (from Katowice Ligota, km 25.6), No. 147 (from Zabrze Biskupice, km 13.1), No. 168 (to Gliwice ζb璠y, km 0.5) and No. 711 (from Maciej闚 North, km 1.4)

27 stycznia 2018, Gliwice. EZT serii ED250 oczekuje odjazdu jako poci庵 EIP do Gdynia p. Katowice i Warszaw. W瞛e linii nr 137 (Katowice - Legnica, km 27,1), nr 141 (z Katowic Ligoty, km 25,6), nr 147 (z Zabrza Biskupic, km 13,1), nr 168 (do Gliwic ㄠb璠, km 0,5) i nr 711 (z Maciejowa P馧nocnego, km 1,4)

2018_01_27_Glucholazy

January 27th 2018, G逝cho豉zy. DMU series SA137 departing from the station as a local train to Wroclaw via Nysa. Junction of PKP lines No. 297 (Nowy 安i皻闚 - G逝cho豉zy Spa, km 6.0), No. 333 (to Jindrichov ve Slezsku, Czechia, km 0.0) and No. 343 (to Mikulovice, Czechia, km 0.0)

27 stycznia 2018, G逝cho豉zy. SZT serii SA137 opuszcza stacj jako poci庵 osobowy do Wroc豉wia p. Nys. W瞛e linii nr 297 (Nowy 安i皻闚 - G逝cho豉zy Zdr鎩, km 6,0), nr 333 (do Jindrichova ve Slezsku w Czechach, km 0,0) i nr 343 (do Mikulovic w Czechach, km 0,0)

2018_01_27_Nowy SwietowI

January 27th 2018, Nowy 安i皻闚. DMU series SA134 departing from the station as a local train from Gliwice to Nysa. Junction of PKP lines No. 137 (Katowice - Legnica, km 127.2) and No. 297 (to G逝cho豉zy Spa, km 0.0)

27 stycznia 2018, Gliwice. SZT serii SA134 opuszcza stacj jako poci庵 osobowy z Gliwic do Nysy. W瞛e linii nr 137 (Katowice - Legnica, km 127,2) i nr 297 (do G逝cho豉z Zdroju, km 0,0)

2018_01_27_Nowy SwietowII

January 27th 2018, Nowy 安i皻闚. DMU series SA137 arriving at the station as a local train from Opole main station to G逝cho豉zy town. Junction of PKP lines No. 137 (Katowice - Legnica, km 127.2) and No. 297 (to G逝cho豉zy Spa, km 0.0)

27 stycznia 2018, Gliwice. SZT serii SA137 wje盥瘸 do stacji jako poci庵 osobowy z Opola G堯wnego do G逝cho豉z闚 Miasta. W瞛e linii nr 137 (Katowice - Legnica, km 127,2) i nr 297 (do G逝cho豉z Zdroju, km 0,0)