Poland/ Polska IV

Photos' descriptions/ Opisy zdj耩


2018_01_13_Pyzowka.JPG
2018_01_13_Pyzowka.JPG
129.08 KB
2018_01_15_Krakow Koscielniki I.JPG
2018_01_15_Krakow Koscielniki I.JPG
148.66 KB
2018_01_15_Krakow Koscielniki II.JPG
2018_01_15_Krakow Koscielniki II.JPG
86.92 KB
2018_01_16_Goszcza I.JPG
2018_01_16_Goszcza I.JPG
112.33 KB
2018_01_16_Goszcza II.JPG
2018_01_16_Goszcza II.JPG
102.89 KB
2018_01_16_Goszcza III.JPG
2018_01_16_Goszcza III.JPG
84.22 KB
2018_01_16_Krakow Zablocie.JPG
2018_01_16_Krakow Zablocie.JPG
82.48 KB
2018_01_17_Krakow Batowice.JPG
2018_01_17_Krakow Batowice.JPG
167.34 KB
2018_01_27_Gliwice.JPG
2018_01_27_Gliwice.JPG
113.09 KB
2018_01_27_Glucholazy.JPG
2018_01_27_Glucholazy.JPG
112.48 KB
2018_01_27_Nowy Swietow I.JPG
2018_01_27_Nowy Swietow I.JPG
81.12 KB
2018_01_27_Nowy Swietow II.JPG
2018_01_27_Nowy Swietow II.JPG
96.33 KB
2018_03_10_Krzeszowice.JPG
2018_03_10_Krzeszowice.JPG
95.12 KB
2018_03_24_Krakow Olsza.JPG
2018_03_24_Krakow Olsza.JPG
199.29 KB
2018_03_25_Bochnia.JPG
2018_03_25_Bochnia.JPG
108.46 KB
2018_03_25_Krakow Glowny.JPG
2018_03_25_Krakow Glowny.JPG
112.07 KB
2018_03_25_Miechow II.JPG
2018_03_25_Miechow II.JPG
172.49 KB
2018_03_25_Nowy Sacz.JPG
2018_03_25_Nowy Sacz.JPG
172.08 KB
2018_04_02_Dlubnia.JPG
2018_04_02_Dlubnia.JPG
160.19 KB
2018_04_02_Raciborowice.JPG
2018_04_02_Raciborowice.JPG
111.52 KB

Opisy zdj耩

2018_01_13_Pyzowka

January 13th 2018, stretch Pyz闚ka - Lasek. EMU series EN71 running downhill from Sieniawska pass (711 m a.s.l.) as a local train from Krakow to Zakopane. PKP line No. 99 Chab闚ka - Zakopane, ca. km 15.3

13 stycznia 2018, odcinek Pyz闚ka - Lasek. EZT serii EN71 zje盥瘸 z Prze喚czy Sieniawskiej (711 m n.p.m.) jako poci庵 osobowy z Krakowa doZakopanego. Linia nr 99 Chab闚ka - Zakopane, ok. km 15,3

2018_01_15_Krakow Koscielniki I

January 15th 2018, stretch branching Krakow Koscielniki - branching Podgrabie. Two private electric locomotives series EU07 with a block train with steel coils from Krakow Nowa Huta approaching the bridge across the Vistula river. PKP line No. 95 Krakow Mydlniki - Pod喚瞠, ca. km 29.8

15 stycznia 2018, odcinek podg Krak闚 Ko軼ielniki - podg Podgrabie. Dwie prywatne lokomotywy elektryczne serii EU07 ze zwartym sk豉dem z kr璕ami blachy stalowej z Krakowa Nowej Huty zbli瘸j si do mostu przez Wis喚. Linia nr 95 Krak闚 Mydlniki - Pod喚瞠, ok. km 29,8

2018_01_15_Krakow Koscielniki II

January 15th 2018, stretch branching Krakow Koscielniki - branching Podgrabie. Private diesel locomotive series SM42 approaching the bridge across the Vistula river. PKP line No. 95 Krakow Mydlniki - Pod喚瞠, ca. km 29.6

15 stycznia 2018, odcinek podg Krak闚 Ko軼ielniki - podg Podgrabie. Prywatna lokomotywa spalinowa serii SM42 zbli瘸 si do mostu przez Wis喚. Linia nr 95 Krak闚 Mydlniki - Pod喚瞠, ok. km 29,6

2018_01_16_Goszcza I

January 16th 2018, stretch Nied德ied - Goszcza. Passenger electric locomotive series EP09 hauling an IC train running northbound from Krakow. PKP line No. 8 Warsaw west station - Krakow main station, ca. km 298.0 (counted from Warsaw central station)

16 stycznia 2018, odcinek podg Nied德ied - Goszcza. Lokomotywa elektryczna serii EP09 z poci庵iem IC jad帷ym z Krakowa w kierunku p馧nocnym. Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Krak闚 G堯wny, ok. km 298,0 (liczone od Warszawy Centralnej)

2018_01_16_Goszcza II

January 16th 2018, stretch Nied德ied - Goszcza. Two EMUs series EN63A as a local train from Krakow to Miech闚. PKP line No. 8 Warsaw west station - Krakow main station, ca. km 298.0 (counted from Warsaw central station)

16 stycznia 2018, odcinek podg Nied德ied - Goszcza. Dwa EZT serii EN63A jako poci庵 osobowy z Krakowa do Miechowa. Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Krak闚 G堯wny, ok. km 298,0 (liczone od Warszawy Centralnej)

2018_01_16_Goszcza III

January 16th 2018, Goszcza. EMU series ED250 as an EIP train from Krakow to Gdynia. PKP line No. 8 Warsaw west station - Krakow main station, ca. km 299.0 (counted from Warsaw central station)

16 stycznia 2018, Goszcza. EZT serii ED250 jako poci庵 EIP z Krakowa do Gdyni. Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Krak闚 G堯wny, ok. km 299,0 (liczone od Warszawy Centralnej)

2018_01_16_Krakow Zablocie

January 16th 2018, stretch Krakow main station - Krakow Zablocie. EMU series EN79 as a local train from Tarnow to Krakow. PKP line No. 91 Krakow main station - Medyka - (Mostiska), ca. km 1.8

16 stycznia 2018, odcinek Krak闚 G堯wny - Krak闚 Zab這cie. EZT serii EN79 jako poci庵 osobowy z Tarnowa do Krakowa. Linia nr 91 Krak闚 G堯wny - Medyka - (Mo軼iska), ok. km 1.8

2018_01_17_Krakow Batowice

January 17th 2018, stretch Krakow Batowice - Krakow Przedmie軼ie. Private diesel locomotive series T448p (of Czechoslovak origin) running alone towards Krakow main station or Krakow Olsza. PKP line No. 8 Warsaw West - Krakow main station, ca. km 315.0

17 stycznia 2018, odcinek Krak闚 Batowice - Krak闚 Przedmie軼ie. Prywatna lokomotywa spalinowa serii T448 (produkcji czechos這wackiej) jedzie luzem w kierunku Krakowa G堯wnego lub Olszy. Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Krak闚 G堯wny, ok. km 315,0

2018_01_27_Gliwice

January 27th 2018, Gliwice. EMU series ED250 awaiting departure as an EIP train to Gdynia via Katowice and Warsaw. Junction of PKP lines No. 137 (Katowice - Legnica, km 27.1), No. 141 (from Katowice Ligota, km 25.6), No. 147 (from Zabrze Biskupice, km 13.1), No. 168 (to Gliwice ζb璠y, km 0.5) and No. 711 (from Maciej闚 North, km 1.4)

27 stycznia 2018, Gliwice. EZT serii ED250 oczekuje odjazdu jako poci庵 EIP do Gdynia p. Katowice i Warszaw. W瞛e linii nr 137 (Katowice - Legnica, km 27,1), nr 141 (z Katowic Ligoty, km 25,6), nr 147 (z Zabrza Biskupic, km 13,1), nr 168 (do Gliwic ㄠb璠, km 0,5) i nr 711 (z Maciejowa P馧nocnego, km 1,4)

2018_01_27_Glucholazy

January 27th 2018, G逝cho豉zy. DMU series SA137 departing from the station as a local train to Wroclaw via Nysa. Junction of PKP lines No. 297 (Nowy 安i皻闚 - G逝cho豉zy Spa, km 6.0), No. 333 (to Jindrichov ve Slezsku, Czechia, km 0.0) and No. 343 (to Mikulovice, Czechia, km 0.0)

27 stycznia 2018, G逝cho豉zy. SZT serii SA137 opuszcza stacj jako poci庵 osobowy do Wroc豉wia p. Nys. W瞛e linii nr 297 (Nowy 安i皻闚 - G逝cho豉zy Zdr鎩, km 6,0), nr 333 (do Jindrichova ve Slezsku w Czechach, km 0,0) i nr 343 (do Mikulovic w Czechach, km 0,0)

2018_01_27_Nowy SwietowI

January 27th 2018, Nowy 安i皻闚. DMU series SA134 departing from the station as a local train from Gliwice to Nysa. Junction of PKP lines No. 137 (Katowice - Legnica, km 127.2) and No. 297 (to G逝cho豉zy Spa, km 0.0)

27 stycznia 2018, Nowy 安i皻闚. SZT serii SA134 opuszcza stacj jako poci庵 osobowy z Gliwic do Nysy. W瞛e linii nr 137 (Katowice - Legnica, km 127,2) i nr 297 (do G逝cho豉z Zdroju, km 0,0)

2018_01_27_Nowy SwietowII

January 27th 2018, Nowy 安i皻闚. DMU series SA137 arriving at the station as a local train from Opole main station to G逝cho豉zy town. Junction of PKP lines No. 137 (Katowice - Legnica, km 127.2) and No. 297 (to G逝cho豉zy Spa, km 0.0)

27 stycznia 2018, Nowy 安i皻闚. SZT serii SA137 wje盥瘸 do stacji jako poci庵 osobowy z Opola G堯wnego do G逝cho豉z闚 Miasta. W瞛e linii nr 137 (Katowice - Legnica, km 127,2) i nr 297 (do G逝cho豉z Zdroju, km 0,0)

2018_03_10_Krzeszowice

March 10th 2018, stretch Wola Filipowska - Krzeszowice. A pair of EMUs series EN63A approaching Krzeszowice as a passenger train from Katowice to Rzesz闚. PKP line No. 133 D帳rowa G鏎nicza Z帳kowice - Krakow main station, ca. km 44.0

10 marca 2018, odcinek Wola Filipowska - Krzeszowice. Para EZT serii EN63A zbli瘸 si do Krzeszowic jako poci庵 osobowy z Katowic do Rzeszowa. Linia nr 133 D帳rowa G鏎nicza Z帳kowice - Krak闚 G堯wny, ok. km 44,0

2018_03_24_Krakow Olsza

March 24th 2018, stretch branching Krakow Przedmie軼ie - Krakow Olsza. Passenger electric locomotive series EU07 with an IC train from Szczecin to Krakow P豉sz闚, exceptionally bypassing Krakow main station. PKP line No. 602 branching Krakow Przedmie軼ie - Krakow Olsza, ca. km 0.6

24 marca 2018, odcinek podg Krak闚 Przedmie軼ie - Krak闚 Olsza. Pasa瞠rska lokomotywa elektryczna serii EU07 z poci庵iem IC ze Szczecina do Krakowa P豉szowa, wyj徠kowo omijaj帷a Krak闚 G堯wny. Linia nr 602 podg Krak闚 Przedmie軼ie - Krak闚 Olsza, ok. km 0,6

2018_03_25_Bochnia

March 25th 2018, Bochnia. Passenger electric locomotive type Griffin with an IC train from Warsaw to Przemy郵 & Krynica (split in Tarn闚). PKP line No. 91 Krakow main station - Medyka - (Mostiska), km 38.0

25 marca 2018, Bochnia. Pasa瞠rska lokomotywa elektryczna typu Griffin z poci庵iem IC z Warszawy do Przemy郵a i Krynicy (dzielonym w Tarnowie). Linia nr 91 Krak闚 G堯wny - Medyka - (Mo軼iska), km 38,0

2018_03_25_Krakow Glowny

March 25th 2018, Krakow main station. Passenger electric locomotive series EP09 shunting upon arrival with an IC train from Warsaw. Junction of PKP lines No. 8 (from Warsaw West, km 319.7), No. 91 (to Medyka/ Mostiska border crossing, km 0.0), No. 118 (to Krakow Airport, km 0.0) and No. 133 (from D帳rowa G鏎nicza Z帳kowice, km 70.8)

25 marca 2018, Krak闚 G堯wny. Pasa瞠rska lokomotywa elektryczna serii EP09 manewruje po przybyciu z poci庵iem IC z Warszawy. W瞛e linii nr 8 (z Warszawy Zachodniej, km 319,7), nr 91 (do przej軼ia granicznego Medyka/ Mo軼iska, km 0,0), No. 118 (do Krakowa Lotniska, km 0,0) i nr 133 (z D帳rowy G鏎niczej Z帳kowice, km 70,8)

2018_03_25_Miechow

March 25th 2018, Miech闚. A pair of EMUs series EN78 awaiting on a side track prior to departure to Krakow. PKP line No. 8 Warsaw west station - Krakow main station, km 277.3 (counted from Warsaw central station)

25 marca 2018, Miech闚. Para EZT serii EN78 oczekuje na torze dodatkowym przed odjazdem do Krakowa. Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Krak闚 G堯wny, km 277,3 (liczone od Warszawy Centralnej)

2018_03_25_Nowy Sacz

March 25th 2018, Nowy S帷z. Passenger electric locomotive series EU07 with an IC train from Warsaw to Krynica. Junction of PKP lines No. 96 (Tarn闚 - Muszyna - (Plavec), km 88.2) and No. 104 (from Chab闚ka, km 76.7, partially closed)

25 marca 2018, Nowy S帷z. Pasa瞠rska lokomotywa elektryczna serii EU07 z poci庵iem IC z Warszawy do Krynicy. W瞛e linii nr 96 (Tarn闚 - Muszyna - (Plavec), km 88,2) i nr 104 (z Chab闚ki, km 76,7, cz窷ciowo nieczynna)

2018_04_02_Dlubnia

April 2nd 2018, branching D逝bnia. Electric passenger locomotive series EP09 with an IC train from Przemy郵 to 安inouj軼ie, exceptionally bypassing Krakow main station (left) and a pair of private universal electric locomotives series EU07 with a block train towards Krakow Nowa Huta (right). PKP line No. 607 branching Raciborowice - branching D逝bnia, ca. km 0.9/ PKP line No. 95 Krakow Mydlniki - Pod喚瞠, ca. km 12.7

2 kwietnia 2018, podg D逝bnia. Pasa瞠rska lokomotywa elektryczna serii EU09 z poci庵iem IC z Przemy郵a do 安inouj軼ia, wyj徠kowo omijaj帷a Krak闚 G堯wny (po lewej) oraz para uniwersalnych lokomotyw elektrycznych serii EU07 ze zwartym sk豉dem w kierunku Krakow Nowej Huty (po prawej). Linia nr 607 podg Raciborowice - podg D逝bnia, ok. km 1,0/ linia nr 95 Krak闚 Mydlniki - Pod喚瞠, ok. km 12,7

2018_04_02_Raciborowice

April 2nd 2018, stretch branching Raciborowice - branching D逝bnia. Electric passenger locomotive series EP09 with an IC train from Wroclaw to Przemy郵, exceptionally bypassing Krakow main station. PKP line No. 607 branching Raciborowice - branching D逝bnia, ca. km 0.5

2 kwietnia 2018, odcinek podg Raciborowice - podg D逝bnia. Pasa瞠rska lokomotywa elektryczna serii EU09 z poci庵iem IC z Wroc豉wia do Przemy郵a, wyj徠kowo omijaj帷a Krak闚 G堯wny. Linia nr 607 podg Raciborowice - podg D逝bnia, ok. km 0,5