Slovakia/ S這wacja II

Photos' descriptions/ Opisy zdj耩


2019_07_07_Cierny Balog I.JPG
2019_07_07_Cierny Balog I.JPG
163.22 KB
2019_07_07_Cierny Balog II.JPG
2019_07_07_Cierny Balog II.JPG
151.27 KB
2019_07_07_Dobroc.JPG
2019_07_07_Dobroc.JPG
121.98 KB
2019_07_07_Lucenec I.JPG
2019_07_07_Lucenec I.JPG
123.20 KB
2019_07_07_Lucenec II.JPG
2019_07_07_Lucenec II.JPG
113.26 KB
2019_07_07_Tisovec.JPG
2019_07_07_Tisovec.JPG
122.31 KB
2019_07_07_Utekac I.JPG
2019_07_07_Utekac I.JPG
182.49 KB
2019_07_07_Utekac II.JPG
2019_07_07_Utekac II.JPG
149.45 KB
2019_07_07_Zbojska I.JPG
2019_07_07_Zbojska I.JPG
196.35 KB
2019_07_07_Zbojska II.JPG
2019_07_07_Zbojska II.JPG
141.50 KB
2019_10_25_Stary Smokovec.JPG
2019_10_25_Stary Smokovec.JPG
159.62 KB
2019_10_25_Strba.JPG
2019_10_25_Strba.JPG
123.57 KB
2019_10_25_Strbske Pleso I.JPG
2019_10_25_Strbske Pleso I.JPG
133.07 KB
2019_10_25_Strbske Pleso II.JPG
2019_10_25_Strbske Pleso II.JPG
137.91 KB
2019_10_25_Tatranska Lomnica.JPG
2019_10_25_Tatranska Lomnica.JPG
138.95 KB
2019_10_27_Tatranska Lomnica.JPG
2019_10_27_Tatranska Lomnica.JPG
175.71 KB

Opisy zdj耩

2019_07_07_Cierny Balog I

July 7th 2019, Čierny Balog. Narrow-gauge diesel locomotive awaiting departure with a tourist train to Vydrovo. Junction of CHZ narrow gauge lines to Chvatimech, Dobroč and Vydrovo

7 lipca 2019, Čierny Balog. W御kotorowa lokomotywa spalinowa oczekuj帷a odjazdu z poci庵iem turystycznym do Vydrova. W瞛e linii w御kotorowych CHZ do stacji Chvatimech, Dobroč i Vydrovo

2019_07_07_Cierny Balog II

July 7th 2019, Čierny Balog. Narrow-gauge steam locomotive awaiting departure with a tourist train to Dobroč. Junction of CHZ narrow gauge lines to Chvatimech, Dobroč and Vydrovo

7 lipca 2019, Čierny Balog. W御kotorowa lokomotywa parowa oczekuj帷a odjazdu z poci庵iem turystycznym do Dobroča. W瞛e linii w御kotorowych CHZ do stacji Chvatimech, Dobroč i Vydrovo

2019_07_07_Dobroc

July 7th 2019, Dobroč. Narrow-gauge steam locomotive shunting upon arrival with a tourist train. Terminus of CHZ narrow gauge line from Čierny Balog

7 lipca 2019, Čierny Balog. W御kotorowa lokomotywa parowa manewruj帷a po przyje寮zie z poci庵iem turystycznym. Stacja ko鎍owa linii w御kotorowej CHZ z Čiernego Balogu

2019_07_07_Lucenec I

July 7th 2019, Lučenec. DMUs series 812 and 913. Junction of ZSR lines No. 160 (Zvolen - Košice), No. 161 (to Iplotarnoc, Hungary) and No. 162 (to Utekáč)

7 lipca 2019, ㄆczeniec. SZT serii 812 i 913. W瞛e linii ZSR nr 160 (Zwole - Koszyce), nr 161 (do Ipolytarnoc, HU) i nr 162 (do Utekáča)

2019_07_07_Lucenec II

July 7th 2019, Lučenec. Diesel locomotive series 757 with a rapid train from Bratislava to Košice. Junction of ZSR lines No. 160 (Zvolen - Košice), No. 161 (to Iplotarnoc, Hungary) and No. 162 (to Utekáč)

7 lipca 2019, ㄆczeniec. Lokomotywa spalinowa serii 757 z poci庵iem pospiesznym z Bratys豉wy do Koszyc. W瞛e linii ZSR nr 160 (Zwole - Koszyce), nr 161 (do Ipolytarnoc, HU) i nr 162 (do Utekáča)

2019_07_07_Tisovec

July 7th 2019, Tisovec. DMU series 812 awaiting departure to Filakovo. ZSR line No. 174 Brezno - Jesenske

7 lipca 2019, Tisovec, SZT serii 812 oczekuj帷a odjazdu do Filakova. Linia ZSR nr 174 Brezno - Jesenske

2019_07_07_Utekac I

July 7th 2019, Utekáč. DMU series 913 upon arrival as a local train from Lučenec. Terminus of ZSR line No. 162 from Lučenec

7 lipca 2019, Utekáč. SZT serii 913 po przyje寮zie jako poci庵 osobowy z ㄆcze鎍a. Przystanek ko鎍owy linii ZSR nr 162 z ㄆcze鎍a

2019_07_07_Utekac II

July 7th 2019, Utekáč. DMU series 913 departing as a local train to Lučenec. Terminus of ZSR line No. 162 from Lučenec

7 lipca 2019, Utekáč. SZT serii 913 odje盥瘸j帷y jako poci庵 osobowy do ㄆcze鎍a. Przystanek ko鎍owy linii ZSR nr 162 z ㄆcze鎍a

2019_07_07_Zbojska I

July 7th 2019, Zbojska. DMU series 812 as a local train from Brezno to Tisovec. ZSR line No. 174 Brezno - Jesenske

7 lipca 2019, Zbojska, SZT serii 812 jako poci庵 osobowy z Brezna do Tisovca. Linia ZSR nr 174 Brezno - Jesenske

2019_07_07_Zbojska II

July 7th 2019, stretch Zbojska - Tisovec Banovo. DMU series 812 as a local train from Tisovec to Brezno. ZSR line No. 174 Brezno - Jesenske

7 lipca 2019, odcinek Zbojska - Tisovec Banovo. SZT serii 812 jako poci庵 osobowy z Tisovca do Brezna. Linia ZSR nr 174 Brezno - Jesenske

2019_10_25_Stary Smokovec

October 25th 2019, Stary Smokovec. EMU series 425 awaiting departure from the station. Junction of TEZ narrow gauge lines No. 183 (Poprad-Tatry - Štrbske Pleso) and No. 184 (to Tatranska Lomnica)

25 pa寮ziernika 2019, Stary Smokowiec. EZT serii 425 oczekuj帷y odjazdu ze stacji. W瞛e linii w御kotorowych TEZ nr 183 (Poprad-Tatry - Szczyrbskie Jezioro) i nr 184 (do Tatrza雟kiej υmnicy)

2019_10_25_Strba

October 25th 2019, Štrba. Czech EMU series 680 departing from the station as an international IC train from Koşice to Prague. Junction of ZSR standard gauge line No. 180 (Košice - Žilina) and TEZ narrow gauge rack railway line No. 182 (to Štrbske Pleso)

25 pa寮ziernika 2019, Szczyrba. Czeski EZT serii 680 wyje盥瘸j帷y ze stacji jako mi璠zynarodowy poci庵 IC z Koszyc do Pragi. W瞛e normalnotorowej linii ZSR nr 180 (Koszyce - 砰lina) i w御kotorowej linii kolei z瑿atej TEZ nr 182 (do Szczyrbskiego Jeziora)

2019_10_25_Strbske Pleso I

October 25th 2019, Strbske Pleso. EMU series 425 awaiting departure to Poprad-Tatry. Terminus of TEZ narrow gauge lines No. 183 (from Poprad-Tatry) and No. 182 (from Strba, rack railway line)

25 pa寮ziernika 2019, Szczyrbskie Jezioro. EZT serii 425 oczekuj帷y odjazdu do stacji Poprad-Tatry. Stacja ko鎍owa linii w御kotorowych TEZ nr 183 (ze stacji Poprad-Tatry) i nr 182 (ze Szczyrby - kolej z瑿ata)

2019_10_25_Strbske Pleso II

October 25th 2019, Strbske Pleso. EMU series 405 awaiting departure to Strba. Terminus of TEZ narrow gauge lines No. 183 (from Poprad-Tatry) and No. 182 (from Strba, rack railway line)

25 pa寮ziernika 2019, Szczyrbskie Jezioro. EZT serii 405 oczekuj帷y odjazdu do Szczyrby. Stacja ko鎍owa linii w御kotorowych TEZ nr 183 (ze stacji Poprad-Tatry) i nr 182 (ze Szczyrby - kolej z瑿ata)

2019_10_25_Tatranska Lomnica

October 25th 2019, Tatranska Lomnica. DMU series 840 awaiting departure from the station. Terminus of TEZ narrow gauge line No. 184 (from Stary Smokovec) and ZSR standard gauge line No. 185 (from Studeny Potok)

25 pa寮ziernika 2019, Tatrza雟ka υmnica. SZT serii 840 oczekuj帷y odjazdu ze stacji. Stacja ko鎍owa linii w御kotorowej TEZ nr 184 (ze Starego Smokowca) i linii normalnotorowej ZSR nr 185 (ze Studenego Potoku)

2019_10_27_Tatranska Lomnica

October 27th 2019, Tatranska Lomnica. EMU series 425 (left) and DMU series 840 (right) awaiting departure from the station. Terminus of TEZ narrow gauge line No. 184 (from Stary Smokovec) and ZSR standard gauge line No. 185 (from Studeny Potok)

27 pa寮ziernika 2019, Tatrza雟ka υmnica. EZT serii 425 (po lewej) i SZT serii 840 (po prawej) oczekuj帷e odjazdu ze stacji. Stacja ko鎍owa linii w御kotorowej TEZ nr 184 (ze Starego Smokowca) i linii normalnotorowej ZSR nr 185 (ze Studenego Potoku)