Slovenia/ S這wenia

Photos' descriptions/ Opisy zdj耩


2010_09_30_Bled Jezero_03.jpg
2010_09_30_Bled Jezero_03.jpg
146.21 KB
2015_06_04_Ljubljana_03.JPG
2015_06_04_Ljubljana_03.JPG
143.39 KB
2015_06_05_Kamnik Graben_01.JPG
2015_06_05_Kamnik Graben_01.JPG
148.51 KB
2015_06_05_Metlika_01.JPG
2015_06_05_Metlika_01.JPG
112.42 KB
2015_06_05_Metlika_06.JPG
2015_06_05_Metlika_06.JPG
102.53 KB
2015_06_06_Hrpelje Kozina_03.JPG
2015_06_06_Hrpelje Kozina_03.JPG
116.37 KB
2015_06_06_Ljubljana_01.JPG
2015_06_06_Ljubljana_01.JPG
128.53 KB
2015_06_06_Presnica_01.JPG
2015_06_06_Presnica_01.JPG
122.37 KB
2016_05_08_Maribor_03.JPG
2016_05_08_Maribor_03.JPG
126.68 KB
2016_05_08_Maribor_07.JPG
2016_05_08_Maribor_07.JPG
233.52 KB
2016_05_08_Maribor_08.JPG
2016_05_08_Maribor_08.JPG
101.48 KB
2016_05_08_Ormoz_02.JPG
2016_05_08_Ormoz_02.JPG
183.38 KB
2016_05_09_Dravograd_01.JPG
2016_05_09_Dravograd_01.JPG
197.14 KB
2016_08_07_Ilirska Bistrica_01.JPG
2016_08_07_Ilirska Bistrica_01.JPG
240.40 KB
2016_08_07_Pivka_04.JPG
2016_08_07_Pivka_04.JPG
116.95 KB
2016_08_07_Pivka_08.JPG
2016_08_07_Pivka_08.JPG
167.99 KB
2016_08_07_Pivka_11.JPG
2016_08_07_Pivka_11.JPG
159.34 KB
2017.02.23_Celje_03.JPG
2017.02.23_Celje_03.JPG
125.69 KB
2017.02.23_Celje_09.JPG
2017.02.23_Celje_09.JPG
175.75 KB
2017.02.23_Velenje_01.JPG
2017.02.23_Velenje_01.JPG
123.69 KB
2017.02.24_Grobelno_03.JPG
2017.02.24_Grobelno_03.JPG
123.68 KB
2017.02.24_Grobelno_07.JPG
2017.02.24_Grobelno_07.JPG
152.80 KB
2017.02.24_Imeno_02.JPG
2017.02.24_Imeno_02.JPG
120.49 KB
2017.02.24_Maribor_01.JPG
2017.02.24_Maribor_01.JPG
155.65 KB
2017.02.24_Stranje_01.JPG
2017.02.24_Stranje_01.JPG
115.39 KB
2017.02.25_Lendava_04.JPG
2017.02.25_Lendava_04.JPG
166.91 KB
2017.02.26_Jesenice_03.JPG
2017.02.26_Jesenice_03.JPG
162.36 KB
2017.02.26_Nova Gorica_01.JPG
2017.02.26_Nova Gorica_01.JPG
141.11 KB
2017.02.26_Nova Gorica_02.JPG
2017.02.26_Nova Gorica_02.JPG
138.97 KB
2017.02.26_Sezana_03.JPG
2017.02.26_Sezana_03.JPG
142.49 KB
2017.02.27_Ljubljana Vodmat_02.JPG
2017.02.27_Ljubljana Vodmat_02.JPG
129.83 KB
2017.02.27_Sevnica_07.JPG
2017.02.27_Sevnica_07.JPG
144.47 KB
2017.02.27_Trebnje_01.JPG
2017.02.27_Trebnje_01.JPG
167.65 KB

Opisy zdj耩

2010_09_30_Bled Jezero_03

September 30th 2010, Bled Jezero. DMU series 713 arriving at the station as a local train from Nova Gorica to Jesenice. SZ line No. 70 Jesenice - Sežana, km 10.1

30 wrze郾ia 2010, Bled Jezioro. SZT serii 713 wje盥瘸 do stacji jako poci庵 osobowy z Nowej Gorycji do Jesenic. Linia SZ nr 70 Jesenice - Sežana, km 10,1

2015_06_04_Ljubljana_03

June 4th 2015, Ljubljana. EMU series 315 (export version of Polish EN71) on a side track. Countrys capital and junction of SZ lines No. 10 ((Savski Marof) - Dobova - Ljubljana), No. 20 (Ljubljana - Jesenice - (Rosenbach)), No. 21 (Ljubljana Šiška - Kamnik Graben), No. 50 (Ljubljana - Sežana - (Villa Opicina)) and No. 80 ((Kamanje) - Metlika - Ljubljana). Km 565.9 (counted from Belgrade)

4 czerwca 2015, Lublana. EZT serii 315 (eksportowa wersja polskiego EN71) na bocznym torze. Stolica kraju i w瞛e linii SZ nr 10 ((Savski Marof) - Dobova - Lublana), nr 20 (Lublana - Jesenice - (Rosenbach)), nr 21 (Lublana Šiška - Kamnik Graben), nr 50 (Lublana - Se瘸na - (Villa Opicina)) i nr 80 ((Kamanje) - Metlika - Lublana). Km 565.9 (liczone od Belgradu)

2015_06_05_Kamnik Graben_01

June 5th 2015, Kamnik Graben. DMU series 713 ready to depart as a local train to Ljubljana. SZ line No. 21 Ljubljana Šiška - Kamnik Graben, km 23.6

4 czerwca 2015, Kamnik Graben. SZT serii 713 got闚 do odjazdu jako poci庵 osobowy do Lublany. Linia SZ nr 21 Lublana Šiška - Kamnik Graben, km 23,6

2015_06_05_Metlika_01

June 5th 2015, Metlika. Croatian DMU series 7122 ready to depart as an international local train to Duga Resa via Kamanje and Karlovac. SZ line No. 80 (Kamanje) - Metlika - Ljubljana, km 31.7 (counted from Karlovac)

4 czerwca 2015, Metlika. Chorwacki SZT serii 7122 got闚 do odjazdu jako mi璠zynarodowy poci庵 osobowy do Dugiej Resy p. Kamanje i Karlovac. Linia SZ nr 80 (Kamanje) - Metlika - Lublana, km 31,7 (liczone od Karlovaca)

2015_06_05_Metlika_06

June 5th 2015, Metlika. DMU series 715 right after arrival as a local train from Ljubljana via Trebnje. SZ line No. 80 (Kamanje) - Metlika - Ljubljana, km 31.7 (counted from Karlovac)

5 czerwca 2015, Metlika. SZT serii 715 tu po przyje寮zie jako poci庵 osobowy z Lublany p. Trebnje. Linia SZ nr 80 (Kamanje) - Metlika - Lublana, km 31,7 (liczone od Karlovaca)

2015_06_06_Hrpelje Kozina_03

June 6th 2015, stretch Rodik - Hrpelje Kozina. Electric locomotive series 541 running alone to Koper. SZ line No. 60 Divača - branching Prešnica, ca. km 11.3

6 czerwca 2015, odcinek Rodik - Hrpelje Kozina. Lokomotywa elektryczna serii 541 jedzie luzem w kierunku Kopru. Linia SZ nr 60 Divača - podg Prešnica, ok. km 11,3

2015_06_06_Ljubljana_01

June 6th 2015, Ljubljana. Diesel locomotive series 644 at the buffer stop. Countrys capital and junction of SZ lines No. 10 ((Savski Marof) - Dobova - Ljubljana), No. 20 (Ljubljana - Jesenice - (Rosenbach)), No. 21 (Ljubljana Šiška - Kamnik Graben), No. 50 (Ljubljana - Sežana - (Villa Opicina)) and No. 80 ((Kamanje) - Metlika - Ljubljana). Km 565.9 (counted from Belgrade)

6 czerwca 2015, Lublana. Lokomotywa spalinowa serii 644 przy ko幢e oporowym. Stolica kraju i w瞛e linii SZ nr 10 ((Savski Marof) - Dobova - Lublana), nr 20 (Lublana - Jesenice - (Rosenbach)), nr 21 (Lublana Šiška - Kamnik Graben), nr 50 (Lublana - Se瘸na - (Villa Opicina)) i nr 80 ((Kamanje) - Metlika - Lublana). Km 565.9 (liczone od Belgradu)

2015_06_06_Pre郾ica_01

June 6th 2015, stretch branching Prešnica - Črnotice. Two electric locomotives series 541 pulling an intermodal train from Koper harbor. SZ line No. 62 branching Prenica - Koper, ca. km 0.3

6 czerwca 2015, odcinek podg Prešnica - Črnotice. Para lokomotyw elektrycznych serii 541 ci庵nie sk豉d intermodalny z portu w Koprze. Linia SZ nr 62 podg Prenica - Koper, ok. km 0,3

2016_05_08_Maribor_03

May 8th 2016, Maribor. EMUs series 312 on a side track. Junction of SZ lines No. 30 (Zidani Most - Šentilj - (Spielfeld Strass), km 593.9 - counted from Belgrade) and No. 34 (Maribor - Prevalje - (Bleiburg), km -0.5)

8 maja 2016, Maribor. EZT serii 312 na bocznym torze. W瞛e linii SZ nr 30 (Zidani Most - Šentilj - (Spielfeld Strass), km 593,9 - liczone od Belgradu) i nr 34 (Maribor - Prevalje - (Bleiburg), km -0,5)

2016_05_08_Maribor_07

May 8th 2016, Maribor. Electric locomotive series 342 shunting after arrival with an InterCity train from Koper via Ljubljana and Zidani Most. SZ line No. 30 Zidani Most - Šentilj - (Spielfeld Strass), km 593.9 (counted from Belgrade)

8 maja 2016, Maribor. Lokomotywa elektryczna serii 342 manewruje po przyprowadzeniu poci庵u InterCity z Kopru przez Lublan i Zidani Most. Linia SZ nr 30 Zidani Most - Šentilj - (Spielfeld Strass), km 593,9 (liczone od Belgradu)

2016_05_08_Maribor_08

May 8th 2016, Maribor. An early-20th century steam locomotive exhibited as a monument at the station

8 maja 2016, Maribor. Lokomotywa parowa z pocz徠ku XX wieku wystawiona jako pomnik na stacji

2016_05_08_Ormož_02

May 8th 2016, Ormož. DMU series 813 arriving at the station as a rapid train from Murska Sobota to Ljubljana. Electrification works on corridor Pragersko - Ormož - Hodoš - (Őriszentpeter) were completed a few weeks later. SZ line No. 40 Pragersko - Ormož, km 40.3

8 maja 2016, Ormož. SZT serii 813 wje盥瘸 do stacji jako poci庵 przyspieszony z Murskiej Soboty do Lublany. Prace elektryfikacyjne w korytarzu Pragersko - Ormož - Hodoš - (Őriszentpeter) zosta造 uko鎍zone kilka tygodni p騧niej. Linia SZ nr 40 Pragersko - Ormož, km 40,3

2016_05_09_Dravograd_01

May 9th 2016, Dravograd. Inspection vehicle on a side track. SZ line No. 34 Maribor - Prevalje - (Bleiburg), km 63.2

9 maja 2016, Dravograd. Pojazd inspekcyjny na bocznym torze. Linia SZ nr 34 Maribor - Prevalje - (Bleiburg), km 63,2

2016_08_07_Ilirska Bistrica_01

August 7th 2016, Ilirska Bistrica. Former Italian electric locomotive from 1930s exhibited as a monument at the station

7 sierpnia 2016, Ilirska Bistrica. By豉 w這ska lokomotywa elektryczna z lat 30-tych XX wieku wystawiona jako pomnik na stacji

2016_08_07_Pivka_04

August 7th 2016, Pivka. Former JZ (Yugoslav Railways) steam locomotive exhibited as a monument at the local military museum (former barracks)

7 sierpnia 2016, Pivka. By豉 lokomotywa parowa JZ (Kolei Jugos這wia雟kich) wystawiona jako pomnik na terenie miejscowego muzeum wojskowo軼i (dawnych koszar)

2016_08_07_Pivka_08

August 7th 2016, Pivka. EMU series 312 awaiting departure as a local train to Ilirska Bistrica. Junction of SZ lines No. 50 (Ljubljana - Sežana - (Villa Opicina), km 645.5 - counted from Belgrade) and No. 64 (Pivka - Ilirska Bistrica - (Šapjane), km 0.1)

8 maja 2016, Pivka. EZT serii 312 oczekuje odjazdu jako poci庵 osbowy do Ilirskiej Bistricy. W瞛e linii SZ nr 50 (Lublana - Se瘸na - (Villa Opicina), km 645,5 - liczone od Belgradu) i nr 64 (Pivka - Ilirska Bistrica - (Šapjane), km 0,1)

2016_08_07_Pivka_11

August 7th 2016, Pivka. Electric locomotive series 342 arriving at the station with an international train from Ljubljana to Rijeka. Junction of SZ lines No. 50 (Ljubljana - Sežana - (Villa Opicina), km 645.5 - counted from Belgrade) and No. 64 (Pivka - Ilirska Bistrica - (Šapjane), km 0.1)

8 maja 2016, Pivka. Lokomotywa elektryczna serii 342 wje盥瘸 do stacji z poci庵iem mi璠zynarodowym z Lublany do Rijeki. W瞛e linii SZ nr 50 (Lublana - Se瘸na - (Villa Opicina), km 645,5 - liczone od Belgradu) i nr 64 (Pivka - Ilirska Bistrica - (Šapjane), km 0,1) 2017_02_23_Celje_03

February 23rd 2017, Celje. Former JZ (Yugoslav Railways) steam locomotive exhibited as a monument at the station

23 lutego 2017, Celje. By豉 lokomotywa parowa JZ (Kolei Jugos這wia雟kich) wystawiona jako pomnik na stacji

2017_02_23_Celje_09

February 23rd 2017, Celje. DMU series 814 waiting on the side track prior to departing as a local train to Velenje. Junction of SZ lines No. 30 (Zidani Most - Šentilj - (Spielfeld Strass), km 526.9 - counted from Belgrade) and No. 31 (Celje - Velenje, km 0.0)

23 lutego 2017, Celje. SZT serii 814 oczekuje na torze odstawczym przed odjazdem jako poci庵 osobowy do Velenja. W瞛e linii SZ nr 30 (Zidani Most - Šentilj - (Spielfeld Strass), km 526,9 - liczone od Belgradu) i nr 31 (Celje - Velenje, km 0,0)

2017_02_23_Velenje_01

February 23rd 2017, Velenje. DMU series 814 minutes after arrival as a local train from Celje. Terminal station of SZ line No. 31 from Celje, km 38.0

23 lutego 2017, Velenje. SZT serii 814 chwil po przybyciu jako poci庵 osobowy z Celja. Stacja ko鎍owa linii SZ nr 31 z Celja, km 38,0

2017_02_24_Grobelno_03

February 24th 2017, Grobelno. Electric locomotive series 363 with an intermodal train, probably from Koper or Trieste towards Austria or Hungary. Junction of SZ lines No. 30 (Zidani Most - Šentilj - (Spielfeld Strass), km 541.1 - counted from Belgrade) and No. 32 ((Djurmanec) - Sveti Rok ob Sotli - Grobelno, km 63.5 - counted from Zabok)

23 lutego 2017, Grobelno. Lokomotywa elektryczna serii 363 ze sk豉dem intermodalnym, prawdopodobnie z Kopru lub Triestu w kierunku Austrii lub W璕ier. W瞛e linii SZ nr 30 (Zidani Most - Šentilj - (Spielfeld Strass), km 541,1 - liczone od Belgradu) i nr 32 ((Djurmanec) - Sveti Rok ob. Sotli - Grobelno, km 63,5 - liczone od Zaboka)

2017_02_24_Grobelno_07

February 24th 2017, Grobelno. Diesel locomotive series 644 pulling a mixed freight train from Rogatec towards Celje. Junction of SZ lines No. 30 (Zidani Most - Šentilj - (Spielfeld Strass), km 541.1 - counted from Belgrade) and No. 32 ((Djurmanec) - Sveti Rok ob Sotli - Grobelno, km 63.5 - counted from Zabok)

23 lutego 2017, Grobelno. Lokomotywa spalinowa serii 644 ci庵nie mieszany sk豉d towarowy z Rogateca w kierunku Celja. W瞛e linii SZ nr 30 (Zidani Most - Šentilj - (Spielfeld Strass), km 541,1 - liczone od Belgradu) i nr 32 ((Djurmanec) - Sveti Rok ob. Sotli - Grobelno, km 63,5 - liczone od Zaboka)

2017_02_24_Imeno_02

February 24th 2017, Imeno. DMU series 814 minutes after arrival as a local train from Celje. SZ line No. 33 (Kumrovec) - Imeno - Stranje, km 39.5 (counted from Savski Marof)

24 lutego 2017, Imeno. SZT serii 814 chwil po przybyciu jako poci庵 osobowy z Celja. Linia SZ nr 33 (Kumrovec) - Imeno - Stranje, km 39,5 (liczone od Savskiego Marofa)

2017_02_24_Maribor_01

February 24th 2017, Maribor. DMU series 814 before departure as a local train to Murska Sobota. Shortage of EMUs apparently forces Slovenian Railways to keep using diesel units on the newly-electrified corridor between Pragersko and HodoŠ (lines No. 40 and No. 41). Junction of SZ lines No. 30 (Zidani Most - Šentilj - (Spielfeld Strass), km 593.9 - counted from Belgrade) and No. 34 (Maribor - Prevalje - (Bleiburg), km -0.5)

24 lutego 2017, Maribor. SZT serii 814 przed odjazdem jako poci庵 osobowy do Murskiej Soboty. Niedob鏎 EZT najwyra幡iej wymusza na Kolejach S這we雟kich dalsz eksploatacj jednostek spalinowych na 鈍ie穎 zelektryfikowanym korytarzu mi璠zy Pragerskiem a HodoŠem (linie nr 40 i nr 41). W瞛e linii SZ nr 30 (Zidani Most - Šentilj - (Spielfeld Strass), km 593,9 - liczone od Belgradu) i nr 34 (Maribor - Prevalje - (Bleiburg), km -0,5)

2017_02_24_Stranje_01

February 24th 2017, Stranje. DMUs series 814: old-type on the left (as a local train from Celje to Imeno) and modernized on the right (as a local train from Djurmanec to Celje). Junction of SZ lines No. 32 ((Djurmanec) - Sveti Rok ob Sotli - Grobelno, km 52.3 - counted from Zabok) and No. 33 ((Kumrovec) - Imeno - Stranje, km 52.3 - counted from Savski Marof)

24 lutego 2017, Stranje. SZT serii 814: starego typu po lewej (jako poci庵 osobowy z Celja do Imeno) i zmodernizowany po prawej (jako poci庵 osobowy z Djurmanca do Celja). W瞛e linii SZ nr 32 ((Djurmanec) - Sveti Rok ob Sotli - Grobelno, km 52,3 - liczone od Zaboka) i nr 33 ((Kumrovec) - Imeno - Stranje, km 52,3 - liczone od Savskiego Marofa)

2017_02_25_Lendava_03

February 25th 2017, Lendava. Croatian DMU series 7122 as a local train from Čakovec. Terminal station of isolated SZ line No. 43 from Mursko Središče in Croatia, km 22.6 (counted from Čakovec)

25 lutego 2017, Lendava. Chorwacki SZT serii 7122 jako poci庵 osobowy z Čakovca. Stacja ko鎍owa izolowanej linii SZ nr 43 z Mursko Središča w Chorwacji, km 22,6 (liczone od Čakovca)

2017_02_26_Jesenice_03

February 26th 2017, Jesenice. Electrical locomotives series 541 with a block train made of empty dumpcars towards Ljubljana. Junction of SZ lines No. 20 (Ljubljana - Jesenice - (Rosenbach), km 630.2 - counted from Belgrade) and No. 70 (Jesenice - Sežana, km 0.0)

23 lutego 2017, Celje. Lokomotywy elektryczne serii 541 ze zwartym sk豉dem pr騜nych wagon闚 samowy豉dowczych w kierunku Lublany. W瞛e linii SZ nr 20 (Lublana - Jesenice - (Rosenbach), km 630,2 - liczone od Belgradu) i nr 70 (Jesenice - Sežana, km 0,0)

2017_02_26_Nova Gorica_01

February 26th 2017, Nova Gorica. DMUs series 814 minutes after arrival as a local train from Jesenice. SZ line No. 70 Jesenice - Sežana, km 89.1

26 lutego 2017, Nowa Gorycja. SZT serii 814 chwil po przybyciu jako poci庵 osobowy z Jesenic. Linia SZ nr 70 Jesenice - Sežana, km 89,1

2017_02_26_Nova Gorica_02

February 26th 2017, Nova Gorica. Former JZ (Yugoslav Railways) steam locomotive exhibited as a monument at the station

26 lutego 2017, Nowa Gorycja. By豉 lokomotywa parowa JZ (Kolei Jugos這wia雟kich) wystawiona jako pomnik na stacji

2017_02_26_Sezana_03

February 26th 2017, Sežana. EMU series 312 awaiting departure to Ljubljana (on the left) and DMU series 814 minutes after arrival as a local train from Nova Gorica (on the right). Junction of SZ lines No. 50 (Ljubljana - Sežana - (Villa Opicina), km 679.2 - counted from Belgrade) and No. 70 (Jesenice - Sežana, km 129.8)

26 lutego 2017, Sežana. EZT serii 312 oczekuj帷y odjazdu do Lublany (z lewej) i SZT serii 814 tu po przyje寮zie jako poci庵 osobowy z Nowej Gorycji (z prawej). W瞛e linii SZ nr 50 (Lublana - Sežana - (Villa Opicina), km 679,2 - liczone od Belgradu) i nr 70 (Jesenice - Sežana, km 129,8)

2017_02_27_Ljubljana Vodmat_02

February 27th 2017, stretch Ljubljana - Ljubljana Vodmat. DMU series 713 as a local train from Metlika to Ljubljana close to the end of its route. SZ line No. 80 (Kamanje) - Metlika - Ljubljana, ca. km 152.0 (counted from Karlovac)

27 lutego 2017, odcinek Lublana - Lublana Vodmat. SZT serii 713 jako poci庵 osobowy z Metliki do Lublany blisko ko鎍a trasy. Linia SZ nr 80 (Kamanje) - Metlika - Lublana, ok. km 152,0 (liczone od Karlovaca)

2017_02_27_Sevnica_07

February 27th 2017, Sevnica. Electric locomotive series 541 with an international IC train from Zurich to Belgrade. Junction of SZ lines No. 10 ((Savski Marof) - Dobova - Ljubljana, km 485.7 - counted from Belgrade) and No. 81 (Sevnica - Trebnje, km 0.0)

27 lutego 2017, Trebnje. Lokomotywa elektryczna serii 541 z mi璠zynarodowym poci庵iem IC z Zuurychu do Belgradu. W瞛e linii SZ nr 10 ((Savski Marof) - Dobova - Lublana, km 485,7 - liczone od Belgradu) i nr 81 (Sevnica - Trebnje, km 0,0)

2017_02_27_Trebnje_01

February 27th 2017, Trebnje. DMU series 715 as a local train from Lublana to Metlika. Junction of SZ lines No. 80 ((Kamanje) - Metlika - Ljubljana, km 97.0 - counted from Karlovac) and No. 81 (Sevnica - Trebnje, km 31.3)

27 lutego 2017, Trebnje. SZT serii 715 jako poci庵 osobowy z Lublany do Metliki. W瞛e linii SZ nr 80 ((Kamanje) - Metlika - Lublana, km 97,0 - liczone od Karlovaca) i nr 81 (Sevnica - Trebnje, km 31,3)