Hungary/ Węgry

Photos' descriptions/ Opisy zdjęć


2017.02.23_Budapest Deli_02.JPG
2017.02.23_Budapest Deli_02.JPG
160.68 KB
2017.02.23_Budapest Deli_04.JPG
2017.02.23_Budapest Deli_04.JPG
91.77 KB
2017.02.28_Mohacs_03.JPG
2017.02.28_Mohacs_03.JPG
134.69 KB
2017.02.28_Villany_03.JPG
2017.02.28_Villany_03.JPG
160.64 KB
2017_07_24 Budapest Deli_01.JPG
2017_07_24 Budapest Deli_01.JPG
165.63 KB
2017_07_25 Siofok_02.JPG
2017_07_25 Siofok_02.JPG
126.52 KB
2017_07_26 Siofok_01.JPG
2017_07_26 Siofok_01.JPG
197.87 KB
2017_07_27 Bodosconytordemic - Szigliget_01.JPG
2017_07_27 Bodosconytordemic - Szigliget_01.JPG
111.35 KB
2017_07_28 Balatonfured_01.JPG
2017_07_28 Balatonfured_01.JPG
148.29 KB
2017_07_28 Szabadbatthany_01.JPG
2017_07_28 Szabadbatthany_01.JPG
137.38 KB
2017_07_29 Siofok_01.JPG
2017_07_29 Siofok_01.JPG
171.32 KB
2017_07_29 Siofok_02.JPG
2017_07_29 Siofok_02.JPG
120.09 KB
2018_10_08_Hodmezovasarhely.JPG
2018_10_08_Hodmezovasarhely.JPG
125.36 KB
2018_10_08_Mako.JPG
2018_10_08_Mako.JPG
122.82 KB
2018_10_08_Mezohegyes I.JPG
2018_10_08_Mezohegyes I.JPG
185.97 KB
2018_10_08_Mezohegyes II.JPG
2018_10_08_Mezohegyes II.JPG
127.24 KB
2018_10_08_Oroshaza.JPG
2018_10_08_Oroshaza.JPG
148.65 KB
2018_10_09_Budapest Nyugati.JPG
2018_10_09_Budapest Nyugati.JPG
156.72 KB
2018_10_09_Szeged I.JPG
2018_10_09_Szeged I.JPG
110.92 KB
2018_10_09_Szeged II.JPG
2018_10_09_Szeged II.JPG
177.47 KB
2019_07_08_Aszod.JPG
2019_07_08_Aszod.JPG
151.00 KB
2019_07_08_Balassagyarmat.JPG
2019_07_08_Balassagyarmat.JPG
152.36 KB
2019_07_08_Hatvan I.JPG
2019_07_08_Hatvan I.JPG
169.62 KB
2019_07_08_Hatvan II.JPG
2019_07_08_Hatvan II.JPG
155.41 KB

Opisy zdjęć

2017_02_23_Budapest Deli_02

February 23rd 2017, Budapest South. Former shunting electric locomotives parked at the station as passenger wagons heating units. Starting point/ terminus of MAV line No. 30 to Kotoriba, Croatia via Murakeresztur

23 lutego 2017, Budapeszt Południe. Dawne manewrowe lokomotywy elektryczne unieruchomione na stacji jako jednostki grzewcze wagonów pasażerskich. Stacja początkowa/ końcowa linii MAV nr 30 do Kotoriby (Chorwacja) p. Murakeresztur

2017_02_23_Budapest Deli_04

February 23rd 2017, Budapest South. Electric locomotive series 431 and EMU series 415 awaiting employment. Starting point/ terminus of MAV line No. 30 to Kotoriba, Croatia via Murakeresztur

23 lutego 2017, Budapeszt Południe. Lokomotywa elektryczna serii 431 i EZT serii 415 oczekują zatrudnienia. Stacja początkowa/ końcowa linii MAV nr 30 do Kotoriby (Chorwacja) p. Murakeresztur

2017_02_28_Mohacs_03

February 28th 2017, Mohacs. DMU series 117 awaiting departure as a local train to Villány. Starting point/ terminus of MAV line No. 65 to Pecs 

28 lutego 2017, Mohacz. SZT serii 117 oczekujący odjazdu jako pociąg osobowy do Villány. Stacja początkowa/ końcowa linii MAV nr 65 do Peczu

2017_02_28_Villany_03

February 28th 2017, Villány. DMUs series 117 as local trains to Magyarbóly (left), Pecs (center) and Mohacs (right). Junction of MAV lines No. 65 (Pecs - Mohacs) and No. 66 (Villány - Magyarbóly - (Beli Manastir))

28 lutego 2017, Villány. SZT serii 117 jako pociągi osobowe do Magyarbóly (po lewej), Peczu (w środku) i Mohacza (po prawej). Węzeł linii MAV nr 65 (Pecz - Mohacz) i nr 66 (Villány - Magyarbóly - (Beli Manastir))

2017_07_24_Budapest Deli_01

July 24th 2017, Budapest South. MAV shunting diesel locomotive series 448 and GySEV passenger electric locomotive series 430. Starting point/ terminus of MAV line No. 30 to Kotoriba, Croatia via Murakeresztur

24 lipca, Budapeszt Południe. Manewrowa lokomotywa spalinowa kolei MAV serii 448 i pasażerska lokomotywa elektryczna kolei GySEV serii 430. Stacja początkowa/ końcowa linii MAV nr 30 do Kotoriby (Chorwacja) p. Murakeresztur 

2017_07_25_Siofok_02

July 25th 2017, stretch Szabadifűrdo - Siófok. Electric freight locomotive series 630 with a mixed goods train from Budapest Ferencvaros marshalling yard. MAV line No. 30 Budapest South - Murakeresztur - (Kotoriba) 

25 lipca, odcinek Szabadifűrdo - Siófok. Towarowa lokomotywa elektryczna serii 630 z mieszanym składem towarowym ze stacji rozrządowej Budapeszt Ferencvaros. Linia MAV nr 30 Budapeszt Południe - Murakeresztur - (Kotoriba)

2017_07_26_Siofok_01

July 26th 2017, stretch Szabadifűrdo - Siófok. Electric freight locomotive series 630 with a block train of Croatian coal wagons towards Budapest Ferencvaros marshalling yard. MAV line No. 30 Budapest South - Murakeresztur - (Kotoriba) 

26 lipca, odcinek Szabadifűrdo - Siófok. Towarowa lokomotywa elektryczna serii 630 ze zwartym składem chorwackich węglarek w kierunku stacji rozrządowej Budapeszt Ferencvaros. Linia MAV nr 30 Budapeszt Południe - Murakeresztur - (Kotoriba)

2017_07_27_Bodosconytordemic-Szigliget_04

July 27th 2017, Bodosconytördemic-Szigliget. Passenger diesel locomotive series 418 with a rapid train from Tapolca to Budapest South seen from Szigliget castle. MAV line No. 29 Szabadbattyán - Tapolca

27 lipca, Bodosconytördemic-Szigliget. Pasażerska lokomotywa spalinowa serii 418 z pociągiem pospiesznym z Tapolcy do Budapesztu Południe widziana z zamku Szigliget. Linia MAV nr 29 Szabadbattyán - Tapolca

2017_07_28_Balatonfured_01

July 28th 2017, Balatonfüred. DMU series 426 and a passenger diesel locomotive series 418 with a set of wagons, both heading towards Budapest South, respectively as a local and a rapid train. MAV line No. 29 Szabadbattyán - Tapolca

28 lipca, Bodosconytördemic-Szigliget. SZT serii 426 i pasażerska lokomotywa spalinowa serii 418 ze składem wagonowym, oba jadące w kierunku Budapesztu Południe, odpowiednio jak pociąg osobowy i pospieszny. Linia MAV nr 29 Szabadbattyán - Tapolca

2017_07_28_Szabadbattyan_01

July 28th 2017, Szabadbattyán. Passenger diesel locomotive series 418 with a rapid train from Budapest South to Tapolca. Junction of MAV lines No. 29 (to Tapolca) and No. 30 (Budapest South - Murakeresztur - (Kotoriba)) 

28 lipca, Szabadbattyán. Pasażerska lokomotywa spalinowa serii 418 z pociągiem pospiesznym z Budapesztu Południe do Tapolcy. Węzeł linii MAV nr 29 (do Tapolcy) i nr 30 (Budapeszt Południe - Murakeresztur - (Kotoriba))

2017_07_29_Siofok_01

July 29th 2017, Siófok. DMU series 117 awaiting departure to Kaposvar via Tab. Junction of MAV lines No. 30 (Budapest South - Murakeresztur - (Kotoriba)) and No. 35 (from Kaposvar)

29 lipca, Siófok. SZT serii 117 w oczekiwaniu odjazdu do Kaposvaru p. Tab. Węzeł linii MAV nr 30 (Budapeszt Południe - Murakeresztur - (Kotoriba)) i nr 35 (z Kaposvaru)

2017_07_29_Siofok_02

July 29th 2017, Siófok. Passenger electric locomotive series 433 awaiting departure with a passenger train to Pecs via Fonyod. Junction of MAV lines No. 30 (Budapest South - Murakeresztur - (Kotoriba)) and No. 35 (from Kaposvar)

29 lipca, Siófok. Pasażerska lokomotywa elektryczna serii 433 w oczekiwaniu odjazdu z pociągiem osobowym do Pecsu p. Fonyod. Węzeł linii MAV nr 30 (Budapeszt Południe - Murakeresztur - (Kotoriba)) i nr 35 (z Kaposvaru)

2018_10_08_Hodmezovasarhely

October 8th 2018, Hódmezővásárhely. Passenger diesel locomotive series 418 awaiting departure with a local train to Békéscsaba (left) and DMU series 416 awaiting employment (right). Junction of MAV lines No. 130 (Tiszatenyő - Makó branching) and No. 135 (Szeged - Gyula - (Salonta)). The stretch between Szeged and Hódmezővásárhely is currently closed and undergoing modernization, aimed at opening at tram-train transport system between these cities

8 października 2018, Hódmezővásárhely. Pasażerska lokomotywa spalinowa serii 418 oczekująca odjazdu z pociągiem osobowym do Békéscsaby (po lewej) i oczekujący zatrudnienia SZT serii 416 (po prawej). Węzeł linii MAV nr 130 (Tiszatenyő - Makó podg) i nr 135 (Segedyn - Gyula - (Salonta)). Odcinek między Segedynem a Hódmezővásárhely jest obecnie zamknięty i przechodzi modernizację, mającą na celu uruchomienie systemu transportu tramwajowo-kolejowego między tymi miastami

2018_10_08_Mako

October 8th 2018, Makó. DMU series 117 (with a trailer wagon) departing as a local train from Békéscsaba to Újszeged. MAV line No. 121 Kétegyháza - Újszeged

8 października 2018, Makó. SZT serii 117 (z wagonem doczepnym) odjeżdża jako pociąg osobowy z Békéscsaby do Nowego Segedynu. Linia MAV nr 121 Kétegyháza - Nowy Segedyn

2018_10_08_Mezohegyes I

October 8th 2018, Mezőhegyes. DMUs series 117 as local trains to/ from Orosháza. Junction of MAV lines No. 121 (Kétegyháza - Újszeged) and No. 125 (Mezőtúr - Battonya)

8 października 2018, Mezőhegyes. SZT serii 117 jako pociągi osobowe z/ do Orosházy. Węzeł linii MAV nr 121 (Kétegyháza - Nowy Segedyn) i nr 125 (Mezőtúr - Battonya)

2018_10_08_Mezohegyes II

October 8th 2018, Mezőhegyes. Steam locomotive series 375 exhibited as a monument at the station. Junction of MAV lines No. 121 (Kétegyháza - Újszeged) and No. 125 (Mezőtúr - Battonya)

8 października 2018, Mezőhegyes. Lokomotywa parowa serii 375 wystawiona na stacji jako pomnik. Węzeł linii MAV nr 121 (Kétegyháza - Nowy Segedyn) i nr 125 (Mezőtúr - Battonya)

2018_10_08_Oroshaza

October 8th 2018, Orosháza. Passenger diesel locomotive series 418 with a local train from Hódmezővásárhely to Békéscsaba (left) and DMU series 117 as a local train from Mezőtúr to Mezőhegyes (right). Junction of MAV lines No. 125 (Mezőtúr - Battonya), No. 135 (Szeged - Gyula - (Salonta)) and No. 147 (from Kiskunfélegyháza)

8 października 2018, Orosháza. Pasażerska lokomotywa spalinowa serii 418 z pociągiem osobowym z Hódmezővásárhely do Békéscsaby (po lewej) i SZT serii 117 jako pociąg osobowy z Mezőtúr do Mezőhegyes (po prawej). Węzeł linii MAV nr 125 (Mezőtúr - Battonya), nr 135 (Segedyn - Gyula - (Salonta)) i nr 147 (z Kiskunfélegyházy)

2018_10_09_Budapest Nyugati

October 9th 2018, Budapest West. Passenger electric locomotives series 431 (left) and series 432 (right) after arrival with rapid trains, respectively from Szeged and Nyíregyháza. Starting point/ terminus of MAV lines No. 70 (to Šturovo, Slovakia, via Szob) and No. 100a (to Chop, Ukraine, via Záhony)

9 października 2018, Budapeszt Zachód. Pasażerskie lokomotywy elektryczne serii 431 (po lewej) i serii 432 (po prawej) po przyjeździe z pociągami pospiesznymi, odpowiednio z Segedynu i Nyíregyházy. Stacja początkowa/ końcowa linii MAV nr 70 (do Šturova na Słowacji p. Szob) i nr 100 (do Czopu na Ukrainie p. Záhony)

2018_10_09_Szeged I

October 9th 2018, Szeged. Passenger electric locomotives series 480 (left) and series 413 (right), both awaiting departure with rapid trains to Budapest. Starting point/ terminus of MAV lines No. 135 (to Salonta, Romania, partially closed due to modernization), No. 136 (to HorgoŠ, Serbia, currently closed) and No. 140 (to Cegléd)

9 października 2018, Segedyn. Pasażerskie lokomotywy elektryczne serii 480 (po lewej) i serii 431 (po prawej), obie w oczekiwaniu odjazdu z pociągami pospiesznymi do Budapesztu. Stacja początkowa/ końcowa linii MAV nr 135 (do Salonty w Rumunii, częściowo nieczynna z uwagi na modernizację), nr 136 (do HorgoŠu w Serbii, obecnie nieczynna) i nr 140 (do Ceglédu)

2018_10_09_Szeged II

October 9th 2018, Szeged. Shunting diesel locomotive series 448. Starting point/ terminus of MAV lines No. 135 (to Salonta, Romania, partially closed due to modernization), No. 136 (to Horgoš, Serbia, currently closed) and No. 140 (to Cegléd)

9 października 2018, Segedyn. Spalinowa lokomotywa manewrowa serii 448. Stacja początkowa/ końcowa linii MAV nr 135 (do Salonty w Rumunii, częściowo nieczynna z uwagi na modernizację), nr 136 (do Horgošu w Serbii, obecnie nieczynna) i nr 140 (do Ceglédu)

2019_07_08_Aszod

July 8th 2019, Aszód. EMU series 415 running as a shuttle train between Aszód and Hatvan. Junction of MAV lines No. 77 (to Vácrátót) and No. 80 (Budapest - Sátoraljaújhely - (Slovenske Nove Mesto)

8 lipca 2019, Hatvan. Lokomotywa spalinowa serii 409. Węzeł linii MAV nr 77 (do Vácrátót) i nr 80 (Budapeszt - Sátoraljaújhely - (Slovenske Nove Mesto))

2019_07_08_Balassagyarmat

July 8th 2019, Balassagyarmat. DMU series 117 awaiting departure to Vác. Junction of MAV lines No. 75 (to Vác) and No. 78 (Galgamácsa - Ipolytarnóc - (Kalonda))

8 lipca 2019, Balassagyarmat. SZT serii 117 w oczekiwaniu odjazdu do Vacu. Węzeł linii MAV nr 75 (do Vacu) i nr 78 (Galgamácsa - Ipolytarnóc - (Kalonda))

2019_07_08_Hatvan I

July 8th 2019, Hatvan. Shunting diesel locomotive series 409. Junction of MAV lines No. 80 (Budapest - Sátoraljaújhely - (Slovenske Nove Mesto)), No. 81 (to Filakovo, Slovakia, via Somoskőújfalu) and No. 82 (to újszász)

8 lipca 2019, Hatvan. Lokomotywa spalinowa serii 409. Węzeł linii MAV nr 80 (Budapeszt - Sátoraljaújhely - (Slovenske Nove Mesto)), nr 81 (do Filakova na Słowacji p. Somoskőújfalu) i nr 82 (to újszász)

2019_07_08_Hatvan II

July 8th 2019, Hatvan. Left to right: electric locomotive series 431 at the end of a train to Miskolc; EMU series 415 running as a shuttle train between Aszód and Hatvan; electric locomotive series 431 with a local train to Szolnok. Junction MAV lines No. 80 (Budapest - Sátoraljaújhely - (Slovenske Nove Mesto)), No. 81 (to Filakovo, Slovakia, via Somoskőújfalu) and No. 82 (to Újszász)

8 lipca 2019, Hatvan. Od lewej do prawej: lokomotywa elektryczna serii 431 na końcu pociągu do Miszkolca; EZT serii 415 kursujący wahadłowo między Aszód a Hatvan; lokomotywa elektryczna serii 431 z lokalnym pociągiem do Szolnoku. Węzeł linii MAV nr 80 (Budapeszt - Sátoraljaújhely - (Slovenske Nove Mesto)), nr 81 (do Filakova na Słowacji p. Somoskőújfalu) i nr 82 (do Újszász)