Hungary/ Węgry

Photos' descriptions/ Opisy zdjęć


2017.02.23_Budapest Deli_02.JPG
2017.02.23_Budapest Deli_02.JPG
160.68 KB
2017.02.23_Budapest Deli_04.JPG
2017.02.23_Budapest Deli_04.JPG
91.77 KB
2017.02.28_Mohacs_03.JPG
2017.02.28_Mohacs_03.JPG
134.69 KB
2017.02.28_Villany_03.JPG
2017.02.28_Villany_03.JPG
160.64 KB
2017_07_24 Budapest Deli_01.JPG
2017_07_24 Budapest Deli_01.JPG
165.63 KB
2017_07_25 Siofok_02.JPG
2017_07_25 Siofok_02.JPG
126.52 KB
2017_07_26 Siofok_01.JPG
2017_07_26 Siofok_01.JPG
197.87 KB
2017_07_27 Bodosconytordemic - Szigliget_01.JPG
2017_07_27 Bodosconytordemic - Szigliget_01.JPG
111.35 KB
2017_07_28 Balatonfured_01.JPG
2017_07_28 Balatonfured_01.JPG
148.29 KB
2017_07_28 Szabadbatthany_01.JPG
2017_07_28 Szabadbatthany_01.JPG
137.38 KB
2017_07_29 Siofok_01.JPG
2017_07_29 Siofok_01.JPG
171.32 KB
2017_07_29 Siofok_02.JPG
2017_07_29 Siofok_02.JPG
120.09 KB

Opisy zdjęć

2017_02_23_Budapest Deli_02

February 23rd 2017, Budapest South. Former shunting electric locomotives parked at the station as passenger wagon heating units. MAV line No. 30a Budapest South - Szekesfehervar, km 0.0

23 lutego 2017, Budapeszt Południe. Dawne manewrowe lokomotywy elektryczne unieruchomione na stacji jako jednostki grzewcze wagonów pasażerskich. Linia MAV nr 30a Budapeszt Południe - Szekesfehervar, km 0,0

2017_02_23_Budapest Deli_04

February 23rd 2017, Budapest South. Electric locomotive series 431 and EMU series 415 awaiting employment at the terminal. MAV line No. 30a Budapest Deli - Szekesfehervar, km 0.0

23 lutego 2017, Budapeszt Południe. Lokomotywa elektryczna serii 431 i EZT serii 415 oczekują zatrudnienia na stacji końcowej. Linia MAV nr 30a Budapeszt South - Szekesfehervar, km 0,0

2017_02_28_Mohacs_03 

February 28th 2017, Mohacs. DMU series 117 awaiting departure as a local train to Villany. Starting station of MAV line No. 66 to Villany, km 0.1 

28 lutego 2017, Mohacz. SZT serii 117 oczekujący odjazdu jako pociąg osobowy do Villany. Stacja początkowa linii MAV nr 66 do Villany, km 0,1 

2017_02_28_Villany_03 

February 28th 2017, Villany. DMUs series 117 as local trains to Magyarboly (left), Pecs (center) and Mohacs (right). Junction of MAV lines No. 65 (Pecs - Magyarboly - (Beli Manastir), km 30.6) and No. 66 (Mohacs - Villany, km 24.4) 

28 lutego 2017, Villany. SZT serii 117 jako pociągi osobowe do Magyarboly (po lewej), Peczu (w środku) i Mohacza (po prawej). Węzeł linii MAV nr 65 (Pecz - Magyarboly - (Beli Manastir), km 30,6) i nr 66 (Mohacz - Villany, km 24,4)

2017_07_24_Budapest Deli_01

July 24th 2017, Budapest South. MAV shunting diesel locomotive series 448 and GySEV passenger electric locomotive series 430. MAV line No. 30a Budapest South - Szekesfehervar, km 0.0 

24 lipca, Budapeszt Południe. Manewrowa lokomotywa spalinowa kolei MAV serii 448 i pasażerska lokomotywa elektryczna kolei GySEV serii 430. Linia MAV nr 30a Budapeszt Południe - Szekesfehervar, km 0,0 

2017_07_25_Siofok_02 

July 25th 2017, stretch Szabadifűrdo - Siófok. Electric freight locomotive series 630 with a mixed goods train from Budapest Ferencvaros marshalling yard. MAV line No. 30 Szekesfehervar - Gyekenyes, ca. km 112.5 (counted from Budapest South) 

25 lipca, odcinek Szabadifűűrdo - Siófok. Towarowa lokomotywa elektryczna serii 630 z mieszanym składem towarowym ze stacji rozrządowej Budapeszt Ferencvaros. Linia MAV nr 30 Szekesfehervar - Gyekenyes, ok. km 112,5 (liczone od stacji Budapeszt Południe) 

2017_07_26_Siofok_01

July 26th 2017, stretch Szabadifűrdo - Siófok. Electric freight locomotive series 630 with a block train of Croatian coal wagons towards Budapest Ferencvaros marshalling yard. MAV line No. 30 Szekesfehervar - Gyekenyes, ca. km 113.5 (counted from Budapest South) 

26 lipca, odcinek Szabadifűrdo - Siófok. Towarowa lokomotywa elektryczna serii 630 ze zwartym składem chorwackich węglarek w kierunku stacji rozrządowej Budapeszt Ferencvaros. Linia MAV nr 30 Szekesfehervar - Gyekenyes, ok. km 113,5 (liczone od stacji Budapeszt Południe)

2017_07_27_Bodosconytordemic-Szigliget_04

July 27th 2017, Bodosconytördemic-Szigliget. Passenger diesel locomotive series 418 with a rapid train from Tapolca to Budapest South seen from Szigliget castle. MAV line No. 29 Szekesfehervar - Tapolca, km 108.7

27 lipca, Bodosconytördemic-Szigliget. Pasażerska lokomotywa spalinowa serii 418 z pociągiem pospiesznym z Tapolcy do Budapesztu Południe widziana z zamku Szigliget. Linia MAV nr 29 Szekesfehervar - Tapolca, km 108,7

2017_07_28_Balatonfured_01

July 28th 2017, Balatonfüred. DMU series 426 and passenger diesel locomotive series 418 with a set of wagons, both heading towards Budapest South. MAV line No. 29 Szekesfehervar - Tapolca, km 65.2

28 lipca, Bodosconytördemic-Szigliget. SZT serii 426 i pasażerska lokomotywa spalinowa serii 418 ze składem wagonowym, oba jadące w kierunku Budapesztu Południe. Linia MAV nr 29 Szekesfehervar - Tapolca, km 65,2

2017_07_28_Szabadbattyan_01

July 28th 2017, Szabadbattyan. Passenger diesel locomotive series 418 with a rapid train from Budapest South to Tapolca. Junction of MAV lines No. 29 (Szekesfehervar - Szabadbattyan - Tapolca, km 11.0 – counted from Szekesfehervar) and No. 30 (Szekesfehervar – Gyekenyes, km 77.1 - counted from Budapest South) 

28 lipca, Szabadbattyan. Pasażerska lokomotywa spalinowa serii 418 z pociągiem pospiesznym z Budapesztu Południe do Tapolcy. Węzeł linii MAV nr 29 (Szekesfehervar - Szabadbattyan - Tapolca, km 11,0 – liczone od Szekesfehervaru) i nr 30 (Szekesfehervar – Gyekenyes, km 77,1 – liczone od Budapesztu Południe)

2017_07_29_Siofok_01

July 29th 2017, Siófok. DMU series 117 awaiting departure to Kaposvar via Tab. Junction of MAV lines No. 30 (Szekesfehervar – Gyekenyes, km 114.6 - counted from Budapest South) and No. 35 (Kaposvar – Siófok, km 99.8)

29 lipca, Siófok. SZT serii 117 w oczekiwaniu odjazdu do Kaposvaru p. Tab. Węzeł linii MAV nr 30 (Szekesfehervar – Gyekenyes, km 114,6 – liczone od Budapesztu Południe) i nr 35 (Kaposvar – Siófok, km 99,8)

2017_07_29_Siofok_02

July 29th 2017, Siófok. Passenger electric locomotive series 433 awaiting departure with a passenger train to Pecs via Fonyod. Junction of MAV lines No. 30 (Szekesfehervar – Gyekenyes, km 114.6 - counted from Budapest South) and No. 35 (Kaposvar – Siófok, km 99.8)

29 lipca, Siófok. Pasażerska lokomotywa elektryczna serii 433 w oczekiwaniu odjazdu z pociągiem osobowym do Pecsu p. Fonyod. Węzeł linii MAV nr 30 (Szekesfehervar – Gyekenyes, km 114,6 – liczone od Budapesztu Południe) i nr 35 (Kaposvar – Siófok, km 99,8)