Zdjęcia w kolorze

Photos' descriptions/ Opisy zdjęć


2013_07_21_Toronto.JPG
2013_07_21_Toronto.JPG
169.93 KB
2014_03_24_Buchanan.JPG
2014_03_24_Buchanan.JPG
104.41 KB
2014_04_29_Perkovic.JPG
2014_04_29_Perkovic.JPG
189.82 KB
2014_05_04_Maldegem.JPG
2014_05_04_Maldegem.JPG
213.59 KB
2014_08_02_Yvoir.JPG
2014_08_02_Yvoir.JPG
438.28 KB
2014_10_04_Trois Ponts.JPG
2014_10_04_Trois Ponts.JPG
299.20 KB
2015_01_18_Troisvierges.JPG
2015_01_18_Troisvierges.JPG
238.42 KB
2015_03_08_Brussel Noord.JPG
2015_03_08_Brussel Noord.JPG
158.10 KB
2015_04_19_Jemelle.JPG
2015_04_19_Jemelle.JPG
144.27 KB
2015_05_01_Zittau Schmalspurbahnhof.JPG
2015_05_01_Zittau Schmalspurbahnhof.JPG
199.04 KB
2015_05_03_Krakow Batowice.JPG
2015_05_03_Krakow Batowice.JPG
255.79 KB
2015_06_05_Metlika.JPG
2015_06_05_Metlika.JPG
101.49 KB
2015_11_01_Krakow Nadwisle.JPG
2015_11_01_Krakow Nadwisle.JPG
213.96 KB
2015_11_07_Olkusz.jpg
2015_11_07_Olkusz.jpg
136.59 KB
2016_03_20_Podbiel.JPG
2016_03_20_Podbiel.JPG
113.92 KB
2016_03_27_Lichkov.JPG
2016_03_27_Lichkov.JPG
128.44 KB
2016_05_08_Bizovac.JPG
2016_05_08_Bizovac.JPG
228.30 KB
2016_05_22_Krakow Batowice.JPG
2016_05_22_Krakow Batowice.JPG
203.30 KB
2016_08_07_Rijeka.JPG
2016_08_07_Rijeka.JPG
184.81 KB
2016_08_08_Split.JPG
2016_08_08_Split.JPG
126.56 KB
2017_02_24_Grobelno.JPG
2017_02_24_Grobelno.JPG
150.69 KB
2017_02_26_Jesenice.JPG
2017_02_26_Jesenice.JPG
186.57 KB
2017_02_27_Vukovar.JPG
2017_02_27_Vukovar.JPG
208.04 KB
2017_02_28_Erdut.JPG
2017_02_28_Erdut.JPG
193.13 KB
2017_02_28_Mohacs.JPG
2017_02_28_Mohacs.JPG
153.73 KB
2017_05_04_Telgart Penzion.JPG
2017_05_04_Telgart Penzion.JPG
167.11 KB
2017_05_05_Telgart Penzion.JPG
2017_05_05_Telgart Penzion.JPG
169.86 KB
2017_07_01_Andermatt_I.JPG
2017_07_01_Andermatt_I.JPG
210.13 KB
2017_07_01_Andermatt_II.JPG
2017_07_01_Andermatt_II.JPG
164.55 KB
2017_07_01_Bellinzona.JPG
2017_07_01_Bellinzona.JPG
193.43 KB
2017_07_01_Domodossola.JPG
2017_07_01_Domodossola.JPG
170.56 KB
2017_07_01_Grengiols.JPG
2017_07_01_Grengiols.JPG
261.16 KB
2017_07_01_Locarno.JPG
2017_07_01_Locarno.JPG
236.77 KB
2017_07_03_Zug Chollermueli.JPG
2017_07_03_Zug Chollermueli.JPG
166.77 KB
2017_07_08_Bernina Suot.JPG
2017_07_08_Bernina Suot.JPG
222.92 KB
2017_07_08_Cadera.JPG
2017_07_08_Cadera.JPG
262.02 KB
2017_07_08_Cavaglia.JPG
2017_07_08_Cavaglia.JPG
212.21 KB
2017_07_08_Poschiavo.JPG
2017_07_08_Poschiavo.JPG
294.16 KB
2017_07_24_Siofok.JPG
2017_07_24_Siofok.JPG
149.30 KB
2017_07_27_Bodosconytordemic-Szigliget.JPG
2017_07_27_Bodosconytordemic-Szigliget.JPG
131.60 KB

Opisy zdjęć

2013_07_21_Toronto

July 21st 2013, Toronto, Canada. ViaRail long-distance passenger train from Toronto to Windsor, minutes after departure from Toronto Union Station

17 lipca 2013, Toronto, Kanada. Dalekobieżny pociąg pasażerski ViaRail z Toronto do Windsoru chwilę po odjeździe z Toronto Union Station

2014_03_25_Buchanan

March 25th 2014, Buchanan, Liberia. Diesel shunting locomotive nicknamed Jamaica with a set of wagons at the iron ore quay (left) and a Panamax-size iron ore carrier (right)

25 marca 2014, Buchanan, Liberia. Spalinowa lokomotywa manewrowa zwana Jamajką ze składem wagonów na nabrzeżu rudowym (po lewej) i rudowiec klasy Panamax (po prawej)

2014_04_29_Perković

April 29th 2014, Perković, Croatia. DMU series 7122 during a stop on its way from Šibenik to Knin. HZ line No. M607 Perković - Šibenik, km 0.0

29 kwietnia 2014, Perković, Chorwacja. SZT serii 7122 w czasie postoju w drodze z Szybenika do Knina. Linia HZ nr M607 Perković - Szybenik, km 0,0

2014_05_04_Maldegem

May 4th 2014, Maldegem, Belgium. Meeting of two sizes of steam locomotives on the annual Steam Festival: the little Peter Pan operating on a 2-km long, 600 mm narrow gauge line to Donk, and the (relatively) huge, standard gauge Helena. SNCB/ NMBS line No. 58 branching East Ledeberg by Ghent - Maldegem, km 32.7

4 maja 2014, Maldegem, Belgia. Spotkanie dwóch rozmiarów parowozów na dorocznym Festiwalu Pary: maleńki Piotruś Pan operujący na dwukilometrowej, 600 mm wąskotorówce do Donk i (względnie) ogromna, normalnotorowa Helena. Linia SNCB/ NMBS nr 58 podg Ledeberg Wschód k. Gandawy - Maldegem, km 32,7

2014_08_02_Yvoir

August 2nd 2014, stretch Godinne - Yvoir, Belgium. A pair of electric locomotives series 13 pulling an intermodal train, most probably from Antwerp or Zeebrugge to Bettembourg, exceptionally on the right track. SNCB/ NMBS line No. 154 Namur - Dinant - (Givet), ca. km 19.5

2 sierpnia 2014, odcinek Godinne - Yvoir, Belgia. Para lokomotyw elektrycznych serii 13 ciągnie skład intermodalny, najprawdopodobniej z Antwerpii lub Zeebrugge do Bettembourga, wyjątkowo po torze prawym. Linia SNCB/ NMBS nr 154 Namur - Dinant - (Givet), ok. km 19,5

2014_10_04_Trois Ponts

October 4th 2014, stretch Vielsalm - Trois Ponts, Belgium. Luxembourgian electric locomotive series 3000 pulling an InterCity train from Luxembourg to Liers via Liége. SNCB/ NMBS line No. 42 Rivage - Gouvy - (Troisvierges), ca. km 35.5

4 października 2014, odcinek Vielsalm - Trois Ponts, Belgia. Luksemburska lokomotywa elektryczna serii 3000 prowadzi pociąg InterCity z Luksemburga do Liers p. Liége. Linia SNCB/ NMBS nr 42 Rivage - Gouvy - (Troisvierges), ok. km 35,5

2015_01_18_Troisvierges

January 18th 2015, stretch (Gouvy) - Troisvierges, Luxembourg. Electric locomotive series 3000 pulling an InterCity train from Liers to Luxembourg, right after crossing the Belgian - Luxembourgian border. CFL line No. 1 Luxembourg - Troisvierges - (Gouvy), ca. km 75.0

18 stycznia 2015, odcinek (Gouvy) - Troisvierges, Luksemburg. Lokomotywa elektryczna serii 3000 ciągnąca pociąg InterCity z Liers do Luksemburga tuż po przekroczeniu granicy belgijsko-luksemburskiej. Linia CFL nr 1 Luksemburg - Troisvierges - (Gouvy), ok. km 75,0

2015_03_08_Brussel Noord

March 8th 2015, Brussels North, Belgium. Electric locomotive series 18 pulling an InterCity train from Ostend to Eupen via Liége. SNCB/ NMBS line No. 36N Brussels North - Leuven, km 0.0

8 marca 2015, Bruksela Północna, Belgia. Lokomotywa elektryczna serii 18 prowadząca pociąg InterCity z Ostendy do Eupen p. Liége. Linia SNCB/ NMBS nr 36N Bruksela Północna - Leuven, km 0,0.

2015_04_19_Jemelle

April 19th 2015, Jemelle, Belgium. EMU series AM08 as a local train from Namur to Libramont arriving at the station. SNCB/ NMBS line No. 162 Namur - Arlon - (Kleinbettingen), km 57.6

19 kwietnia 2015, Jemelle, Belgia. EZT serii AM08 jako pociąg osobowy z Namur do Libramont wjeżdża do stacji. Linia SNCB/ NMBS nr 162 Namur - Arlon - (Kleinbettingen), km 57,6

2015_05_01_Zittau Schmalspurbahnhof

1st May 2015, Zittau narrow gauge station, Germany. Steam locomotive series 99 ready to depart with a passenger train to Kurort Oybin

1 maja 2015, Żytawa Wąskotorowa, Niemcy. Parowóz serii 99 gotów do odjazdu ze składem pasażerskim do Kurort Oybin

2015_05_03_Kraków Batowice

May 3rd 2015, stretch Krakow Batowice - Krakow Przedmieście, Poland. Electric locomotive leased from DB with an InterCity train, probably to Wroclaw. PKP line No. 8 Warsaw West - Kielce - Krakow main station, ca. km 315.1

3 maja 2015, odcinek Kraków Batowice - Kraków Przedmieście. Lokomotywa elektryczna wypożyczona od DB z pociągiem InterCity, prawdopodobnie do Wrocławia. Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Kielce - Kraków Główny, ok. km 315,1

2015_06_05_Metlika_06

June 5th 2015, Metlika, Slovenia. DMU series 715 right after arrival as a local train from Ljubljana via Trebnje. SZ line No. 80 (Kamanje) - Metlika - Ljubljana, km 31.7 (counted from Karlovac)

5 czerwca 2015, Metlika, Słowenia. SZT serii 715 tuż po przyjeździe jako pociąg osobowy z Lublany p. Trebnje. Linia SZ nr 80 (Kamanje) - Metlika - Lublana, km 31,7 (liczone od Karlovaca)

2015_11_01_Kraków Nadwiśle

November 1st 2015, stretch Krakow Olsza - Krakow Plaszów, Poland. Empty EMU series EN57 shifted from Krakow Płaszów to Krakow main station on a bypass route crosses the Vistula river. PKP line No. 100 Krakow Mydlniki - Gaj, ca. km 11.0

1 listopada 2015, odcinek Kraków Olsza - Kraków Płaszów. EZT serii EN57 podsyłany objazdem z Krakowa Płaszowa na Kraków Główny przekracza Wisłę. Linia nr 100 Krakow Mydlniki - Gaj, ok. km 11,0

2015_11_07_Olkusz

November 4th 2015, stretch Jaroszowiec Olkuski - Bukowno, Poland. Broad gauge diesel locomotive series ST44 with an empty block train to Ukraine. PKP line No. 64 (Ludyn) - Hrebenne - Sławków South (LHS), km 375.6. Electrified tracks visible in the back are the normal gauge line No. 62 Tunel - Sosnowiec main station

4 listopada 2015, odcinek Jaroszowiec Olkuski - Bukowno. Szerokotorowa lokomotywa spalinowa serii ST44 z próżnym składem zwartym na Ukrainę. Linia nr 64 (Łudyń) - Hrebenne - Sławków Południowy (LHS), km 375,6. Zelektryfikowane tory widoczne w głębi to linia normalnotorowa nr 62 Tunel - Sosnowiec Główny

2016_03_20_Podbiel_01

March 20th 2016, Podbiel, Slovakia. DMU series 813 as a local train from Kralovany to Trstena stopped at the station. ZSR line No. 181 Kralovany - Trstena, km 41.8

20 marca 2016, Podbiel, Słowacja. SZT serii 813 jako pociąg osobowy z Królewian do Trzciany podczas postoju na stacji. Linia ZSR nr 181 Królewiany - Trzciana, km 41,8

2016_03_27_Lichkov

March 27th 2016, Lichkov, Czechia. DMU series 810 as a local train from Usti nad Orlici to Mlynicky Dvur

27 marca 2016, Lichkov, Czechy. SZT serii 810 jako pociąg osobowy z Uścia nad Orlicą do Młynickiego Dworu

2016_05_08_Bizovac

May 8th 2016, Bizovac, Croatia. InterCity train from Osijek to Rijeka via Našice - Koprivnica - Zagreb - Karlovac - Oštarije, pulled by diesel locomotive series 2062, leaving the station and heading to the West. HZ line No. R202 Dalj - Varaždin (“Podravska Pruga”), ca. km 43.5

8 maja 2016, Bizovac, Chorwacja. Pociąg InterCity z Osijeka do Rijeki p. Našice - Koprivnicę - Zagrzeb - Karlovac - Oštarije, prowadzony lokomotywą spalinową serii 2062, opuszcza stację i udaje się w kierunku zachodnim. Linia HZ nr R202 Dalj - Varažždin (“Podravska Pruga”), ok. km 43,5

2016_05_22_Kraków Batowice

May 22nd 2016, stretch branching Raciborowice - Krakow Batowice, Poland. EMU series EN64 as a suburban train from Krakow main station to Miechów. Pair of tracks on the right (line No. 95) go to Podłęże via Krakow Nowa Huta, thus providing railway access to ArcelorMittal steelworks in Krakow. PKP line No. 8 Warsaw West – Kielce – Krakow main station, ca. km 312.0

22 maja 2016, odcinek podg Raciborowice - Kraków Batowice. EZT serii EN64 jako pociąg podmiejski z Krakowa Głównego do Miechowa. Para torów po prawej (linia nr 95) prowadzi do Podłęża przez Kraków Nową Hutę, zapewniając tym samym połączenie kolejowe krakowskiemu

2016_08_07_Rijeka

August 7th 2016, Rijeka, Croatia. Passenger train from Ogulin, pulled by electric locomotive series 1141, leaving the last tunnel on its route and approaching its destination. HZ line No. M202 Zagreb - Rijeka, ca. km 652.5 (counted from Belgrade)

7 sierpnia 2016, Rijeka, Chorwacja. Pociąg pasażerski z Ogulina prowadzony lokomotywą elektryczną serii 1141 opuszcza ostatni tunel na trasie i zbliża się do stacji końcowej. Linia HZ nr M202 Zagrzeb - Rijeka, ok. km 652,5 (liczone od Belgradu)

2016_08_08_Split

August 8th 2016, Split, Croatia. DMUs series 7123 as an InterCity train from Zagreb to Split (left) and as a local train from Split to Perković (right). Terminal station of HZ line No. M604 Oštarije - Split, km 326.3

8 sierpnia 2016, Split, Chorwacja. SZT serii 7123 jako pociąg InterCity z Zagrzebia do Splitu (po lewej) i jako lokalny ze Splitu do Perkovića (po prawej). Stacja końcowa linii HZ nr M604 Oštarije - Split, km 326,3

2017_02_24_Grobelno

February 24th 2017, Grobelno, Slovenia. Diesel locomotive series 644 pulling a mixed freight train from Rogatec towards Celje. Junction of SZ lines No. 30 (Zidani Most - Šentilj - (Spielfeld Strass), km 541.1 - counted from Belgrade) and No. 32 ((Djurmanec) - Sveti Rok ob Sotli - Grobelno, km 63.5 - counted from Zabok) 

23 lutego 2017, Grobelno, Słowenia. Lokomotywa spalinowa serii 644 ciągnie mieszany skład towarowy z Rogateca w kierunku Celja. Węzeł linii SZ nr 30 (Zidani Most - Šentilj - (Spielfeld Strass), km 541,1 - liczone od Belgradu) i nr 32 ((Djurmanec) - Sveti Rok ob. Sotli - Grobelno, km 63,5 - liczone od Zaboka) 

2017_02_26_Jesenice

February 26th 2017, Jesenice, Slovenia. Electrical locomotives series 541 with a block train made of empty dumpcars towards Ljubljana. Junction of SZ lines No. 20 (Ljubljana - Jesenice - (Rosenbach), km 630.2 - counted from Belgrade) and No. 70 (Jesenice - Sežana, km 0.0) 

23 lutego 2017, Jesenice, Słowenia. Lokomotywy elektryczne serii 541 ze zwartym składem próżnych wagonów samowyładowczych w kierunku Lublany. Węzeł linii SZ nr 20 (Lublana - Jesenice - (Rosenbach), km 630,2 - liczone od Belgradu) i nr 70 (Jesenice - Sežana, km 0,0) 

2017_02_27_Vukovar

February 27th 2017, Vukovar, Croatia. Light diesel locomotive owned by Vukovar harbor shunting with a set of wagons at the siding. Terminal station of HZ line No. M601 from Vinkovci, km 3.1 (counted from Vukovar Borovo Naselje junction) 

27 lutego 2017, Vukovar, Chorwacja. Lekka lokomotywa spalinowa należąca do portu w Vukovarze manewruje ze składem wagonów na bocznicy. Stacja końcowa linii HZ nr M601 z Vinkovci, km 3,1 (liczone od stacji węzłowej Vukovar Borovo Naselje)

2017_02_28_Erdut

February 28th 2017, Erdut, Croatia. DMU series 7121 as a local train from Osijek to Bogojevo, Serbia. HZ line No. R104 Vukovar Borovo Naselje - Erdut - (Bogojevo), km 37.3 (counted from Vinkovci) 

28 lutego 2017, Erdut, Chorwacja. SZT serii 7121 jako pociąg osobowy z Osijeka do Bogojeva w Serbii. Linia HZ nr R104 Vukovar Borovo Naselje - Erdut - (Bogojevo), km 37,3 (liczone od Vinkovci)

2017_02_28_Mohacs

February 28th 2017, Mohacs, Hungary. DMU series 117 awaiting departure as a local train to Villany. Starting station of MAV line No. 66 to Villany, km 0.1  

28 lutego 2017, Mohacz, Węgry. SZT serii 117 oczekujący odjazdu jako pociąg osobowy do Villany. Stacja początkowa linii MAV nr 66 do Villany, km 0,1

2017_05_04_Telgart Penzion 

May 4th 2017, stretch Vermar - Telgart Penzion, Slovakia. Diesel locomotive series 754 with a rapid train from Margecany to Banska Bystrica on the famous Telgart loop. ZSR line No. 173 Margecany - Červena Skala, ca. km 83.5 

4 maja 2017, odcinek Vermar - Telgart Penzion, Słowacja. Lokomotywa spalinowa serii 754 z pociągiem pospiesznym z Margecan do Bańskiej Bystrzycy na słynnej pętli w Telgarcie. Linia ZSR nr 173 Margecany - Czerwona Skała, ok. km 83,5

2017_05_05_Telgart Penzion 

May 5th 2017, stretch Vermar - Telgart Penzion, Slovakia. Diesel locomotive series 754 with a rapid train from Margecany to Banska Bystrica on the famous Telgart viaduct. ZSR line No. 173 Margecany - Červena Skala, km 83.1 

5 maja 2017, odcinek Vermar - Telgart Penzion, Słowacja. Lokomotywa spalinowa serii 754 z pociągiem pospiesznym z Margecan do Bańskiej Bystrzycy na słynnym wiadukcie w Telgarcie. Linia ZSR nr 173 Margecany - Czerwona Skała, km 83,1 

2017_07_01_Andermatt_I 

July 1st 2017, Andermatt, Switzerland. General view of the station. Photo taken from a local train from Diesentis/ Muster while approaching the station 

1 lipca 2017, Andermatt, Szwajcaria. Widok ogólny stacji. Zdjęcie wykonane z pociągu osobowego z Diesentis/ Muster podczas dojazdu do stacji 

2017_07_01_Andermatt_II 

July 1st 2017, Andermatt, Switzerland. Narrow gauge electric train preparing to depart to Visp via Brig. High above in the background, another local train (to Disentis/ Muster) climbs uphill towards Operalp pass. 

1 lipca 2017, Andermatt, Szwajcaria. Wąskotorowy pociąg elektryczny przygotowuje się do odjazdu do Visp p. Brig. Wyżej, w głębi, kolejny pociąg osobowy (do Disentis/ Muster) wspina się po zboczu w kierunku przełęczy Oberalp 

2017_07_01_Bellinzona

July 1st 2017, Bellinzona, Switzerland. EMU awaiting employment at a side track 

1 lipca 2017, Bellinzona, Szwajcaria. EZT oczekujący zatrudnienia w ruchu na torze odstawczym 

2017_07_01_Domodossola

July 1st 2017, Italy. Domodossola. Electric locomotive series E.464 departing with a local train to Milan 

1 lipca 2017, Domodossola, Włochy. Lokomotywa elektryczna serii E.464 odjeżdżająca z pociągiem osobowym do Mediolanu

2017_07_01_Grengiols

July 1st 2017, Grengiols, Switzerland. Glacier Express from Zermatt to Sankt Moritz awaiting bypassing. Photo taken from a local train from Andermatt while approaching the station 

1 lipca 2017, Grengiols, Szwajcaria. Ekspres Lodowcowy z Zermatt to Sankt Moritz w oczekiwaniu na mijankę. Zdjęcie wykonane z pociągu osobowego z Andermatt podczas dojazdu do stacji 

2017_07_01_Locarno

July 1st 2017, Locarno, Switzerland. EMU departing to Bellinzona 

1 lipca 2017, Locarno, Szwajcaria. EZT odjeżdża do Bellinzony 

2017_07_03_Zug Chollermueli

July 3rd 2017, stretch Zug Schutzengel - Zug Chollermueli, Switzerland. EMU as a local train from Luzern to Baar 

3 lipca 2017, odcinek Zug Schutzengel - Zug Chollermueli, Szwajcaria. EZT jako pociąg osobowy z Lucerny do Baar 

2017_07_08_Bernina Scuot

July 8th 2017, Bernina Scuot, Switzerland. Narrow gauge electric train from Tirano to Sankt Moritz approaching the station 

8 lipca 2017, Bernina Scuot, Szwajcaria. Wąskotorowy pociąg elektryczny z Tirano do Sankt Moritz zbliża się do stacji

2017_07_08_Cadera

July 8th 2017, Cadera, Switzerland. Narrow gauge electric train from Sankt Moritz to Tirano departing from the station 

8 lipca 2017, Cadera, Szwajcaria. Wąskotorowy pociąg elektryczny z Sankt Moritz do Tirano odjeżdża ze stacji 

2017_07_08_Cavaglia

July 8th 2017, stretch Cavaglia - Cadera, Switzerland. Narrow gauge electric train from Sankt Moritz to Tirano running downhill towards Poschiavo 

8 lipca 2017, szlak Cavaglia - Cadera, Szwajcaria. Wąskotorowy pociąg elektryczny z Sankt Moritz do Tirano zjeżdża się po zboczu w kierunku Poschiavo

2017_07_08_Poschiavo

July 8th 2017, stretch Cadera - Poschiavo, Switzerland. Narrow gauge electric train from Sankt Moritz to Tirano approaching Poschiavo 

8 lipca 2017, szlak Cadera - Poschiavo, Szwajcaria. Wąskotorowy pociąg elektryczny z Sankt Moritz do Tirano zbliża się do Poschiavo 

2017_07_25_Siofok

July 25th 2017, stretch Szabadifűrdo - Siófok, Hungary. Electric freight locomotive series 630 with a mixed goods train from Budapest Ferencvaros marshalling yard. MAV line No. 30 Szekesfehervar - Gyekenyes, ca. km 112.5 (counted from Budapest South)  

25 lipca 2017, odcinek Szabadifűrdo - Siófok, Węgry. Towarowa lokomotywa elektryczna serii 630 z mieszanym składem towarowym ze stacji rozrządowej Budapeszt Ferencvaros. Linia MAV nr 30 Szekesfehervar - Gyekenyes, ok. km 112,5 (liczone od stacji Budapeszt Południe)  

2017_07_27_Bodosconytordemic-Szigliget

July 27th 2017, Bodosconytördemic-Szigliget, Hungary. Passenger diesel locomotive series 418 with a rapid train from Tapolca to Budapest South seen from Szigliget castle. MAV line No. 29 Szekesfehervar - Tapolca, km 108.7 

27 lipca 2017, Bodosconytördemic-Szigliget, Węgry. Pasażerska lokomotywa spalinowa serii 418 z pociągiem pospiesznym z Tapolcy do Budapesztu Południe widziana z zamku Szigliget. Linia MAV nr 29 Szekesfehervar - Tapolca, km 108,7